+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

V dnešný deň je práve jeden rok, čo sme našu farnosť odprezentovali v náboženskej relácii Lupa kresťanského rádia Lumen. Opäť si môžeme ešte raz vypočuť a pripomenúť si aktivity cez historický exkurzus, súčasnosť a plány do budúcna našej farnosti. Dňa 24. 5. 2016 ma telefonicky oslovil náboženský redaktor otec Ján Sabol s prosbou, či by si naša farnosť mohla pripraviť prezentáciu farnosti do náboženskej relácie "Lupa" rádia Lumen. Ja som s tým súhlasil a oslovil som veriacich farnosti a spoločenstvá, aby si pripravili nejaké slovo do tejto relácie. Všetci oslovení súhlasili a tak si každý pripravil danú prezentáciu. V pastoračnej miestnosti pod kostolom sme s otcom Jánom natáčali predstavenie farnosti Brezovica. Teší ma, že takáto možnosť sa naskytla a že nás z rádia oslovili. Nech Všemohúci Boh aj naďalej žehná našu farnosť. Premiéra v rádiu Lumen bola 22. 6. 2016 a v repríze 25. 6. a 29. 6. Kliknutím na tento link si môžete reláciu o našej farnosti stiahnuť a vypočuť, alebo vyhľadať v archíve Rádia Lumen (do vyhľadávania stačí zadať názov farnosti "Brezovica"). Nech sa páči.

Brezovická farnosť sa môže pýšiť misionárom Martinom, ktorý je aj rehoľníkom u bratov Kapucínov na ďalekom Islande. O ňom som už písal, keď odchádzal na misie. Teraz chcem venovať pozornosť na jeho misijnú činnosť trocha z iného uhla pohľadu. V nedeľu 4. 6. nám veriacim po Korunke Božieho milosrdenstva a Litánií k Božskému Srdcu vizuálne a s komentárom odprezentoval svoje náročné pôsobenie na týchto misiách. Videovizualizáciou nás oboznámil o svojej činnosti v tejto ďalekej krajine. Porozprával nám o náročnosti, radosti a samozrejme aj o kráse misijnej činnosti. Odkryl nám prostredie, v ktorom žije, modlí sa a pracuje. Dobre vieme, že na rozdiel od diecéznych kňazov rehoľníci nesmú vlastniť žiadne nehnuteľnosti ani iné majetky, ktoré by ich odrádzali od absolútnej pripútanosti k Bohu. Sľubujú ešte o jednu evanjeliovú čnosť viac – sľub chudoby. Tento brat Martin je toho evidentným a rukolapným dôkazom. Opustil naozaj všetko a všetkých a úplne sa pripútal k celoživotnej službe Bohu. Môžeme ho obdivovať v tejto jeho službe. Na misiách pôsobí od februára minulého roku. Jeho misijne miesto je v Reydarfjordur Iceland, ktoré sa nachádza asi 700 km od hlavného mesta Reykjavík. Pôsobí tam s troma bratmi kapucínmi pochádzajúcimi tiež zo Slovenska. Títo traja rehoľníci s podporou horlivých dobrovoľníkov chlapov zo Slovenska postavili za necelé dva roky v tomto meste nádherný drevený kostolík, ktorý bol posvätený ich otcom biskupom taktiež zo Slovenska ThLic. Dávid Bartimej Tencer, OFM (wikipédia) dňa 17. 6. 2017 t. j. minulú sobotu. Tejto posviacky kostolíka sa zúčastnil aj premiér SR Róbert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorí boli na tejto návšteve dva dni. Drevo na tento kostolík, ako povedal Martin pochádza zo Slovenska. Dnes v utorok po svätej omši ma informoval o jeho odchode späť na misiu. V nedeľu odlieta z Viedne do Frankfurtu a potom s prestupom ďalej pokračuje na svoje pôsobisko, ktoré sa mu stalo domovom na Islande – Reydarfjordur. My mu vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravia a Božieho požehnania. Nech ho jeho patrón a patrón našej diecézy sv. Martin, ktorého dennodenne litániami vzývame po svätej omši sprevádza a ochraňuje.

Aj v našej farnosti sme si spomenuli na nádherný deň našich otcov. V nedeľných oznamoch som poprosil zvlášť otcov mojej farnosti, aby prišli na nedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, pri ktorej sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a Litánie k Božskému Srdcu. Otcovia, ktorí si našli čas, prišli a potešili ma. Pomodlili sme sa spomínané modlitby a dal som otcom aj Eucharistické požehnanie. Po pobožnosti som im poďakoval za ich dôležite otcovstvo, prospešné pre ich rodinu a spoločnosť. Odmenil som ich aj malou koňakovou sladkosťou v podobe bonboniéry. Chlapi – otcovia vďaka, že Ste. 
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v mesiaci jún. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.

Tak ako každý rok naša farnosť oslávila ako tradične jeden z najkrajších sviatkov v roku slávnosť Božieho Tela a Krvi. Bolo nádherné počasie a preto tí, ktorých sa to týka a sú bývajúci okolo kostola sv. Cyrila a Metoda a samozrejme aj moji kostolníci pripravili – za čo im ďakujem – na tento deň oltáriky, pri ktorých kňaz sa modlí a od nich dáva Eucharistické požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou, ktorá ide v sprievode veriacich. Musím pochváliť prvoprijímajúce detičky, ktoré si pripravili kvietky a tie v sprievode pred Oltárnu Sviatosť rozhadzovali. Účasť ako rannej sv. omši tak aj na večernej bola hojná. Všemohúci Bože ukrytý v Prevelebnej sviatosti Oltárnej žehnaj a sprevádzaj moju farnosť, aby Ti bola verná v slovách i činoch a tak kráčala s čistým srdcom v ústrety k Tebe do Nebeského kráľovstva.

V prvú nádhernú júnovú nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa uskutočnila v našej farnosti ešte jedná milá udalosť, ktorá sa týkala našich malých, ale nábožným duchom veľkých tretiačikov. Tí sa celý školský rok pripravovali na túto pre nich, ale aj pre farnosť veľkú chvíľu. Na hodinách náboženstva sa počas celého tretieho ročníka pripravovali vedomostne, ale aj duchovne na slávnostné prijatie Pána Ježiša do svojho srdiečka. Na spomínaných hodinách náboženstva sme hovorili o Bohu Stvoriteľovi, Starozákonne sme sledovali stvorenie a vývoj sveta a prvých ľudí Adama a Evy - ich detí, hlavne Kaina a Ábela, stretli sme sa aj s Abrahámom, prorokmi atd. V Novom Zákone sme pozorne sledovali život Pána Ježiša od jeho počatia v lone Panny Márie cez jeho život v Nazaretskej rodine, verejné účinkovanie, umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, až po sviatok dnešného dňa spojený s prvým svätým prijímaním – Zoslania Ducha Svätého. Deväť dní pred touto slávnosťou sme sa veriaci s deťmi okrem novény a deviatnika pred Zoslaním Ducha svätého modlili aj deviatnik pred prvým svätým prijímaním. Deti každý deň v týždni a to či ráno, alebo večer prišli na svätú omšu a nevynechali ani jeden z dvoch deviatnikov. Potom v sobotu prišla jedná z nádherných a dlho očakávaných chvíľ v ich živote. Bola to prvá svätá spoveď. Pekne sa na ňu pripravili. Každé dieťa malo napísané hriechy na lístočku, ktorý som im po svätej spovedi vzal a ako som sľúbil, sľub som dodržal a lístočky aj spálil. Na druhý deň nasledovala pre nich druhá radostná a nádherná chvíľa. Prvý krát v živote prijali Eucharistického Pána Ježiša do svojho srdiečka. To už si môžete pozrieť k priloženej fotogalérii. Ďakujem rodičom, prvopríjímajúcim deťom, organistovi Dávidovi, Dominike, animátorkam Žanetke a Klaudii, mojim kostolníkom a miništrantom za dokonalú prípravu tejto slávnosti. Nech všemohúci Boh požehnáva a chráni tieto deti od nástrah zlého ducha, aby zdravým sebavedomím vždy mali pripravené svoje srdce pre prijatie Božích milosti.

Dňa 20. 5. 2017 t.j. v sobotu putovala naša farnosť spolu s ostatnými farnosťami nášho dekanátu do katedrály sv. Martina na Spišskú Kapitulu. Tak ako sa zjednocujeme farské spoločenstvá nášho dekanátu pri rôznych modlitbách, oslavách a pútiach, tak sme sa zjednotili aj na spoločnej púti našich farnosti na Spišskej Kapitule. Lieskovský autobus z našej farnosti vyrazil o štvrť na sedem ráno. Svätá omša začala o 10:00 hod. Celebroval ju generálny vikár Spišskej diecézy Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Spolu s ním koncelebrovali kňazi trstenskeho a kňazi ľubovnianskeho dekanátu. Homíliu predniesol Mgr. Pavol Lacko, dekan a farár staroľubovnianskeho dekanátu. Svätú omšu po slávnostnom požehnaní zakončil pán vikár modlitbou desiatky svätého ruženca za blahorečenie božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po svätej omši sme mali možnosť tak ako aj pred časom v našich farnostiach uctiť si relikviár s pozostatkami sv. Martina. Po skončení prehliadky biskupského úradu moji pútnici putovali spolu s lieskovskými pútnikmi do malej dedinky Žehry, kde sa nachádza vzácny artikulárny, drevený kostolík. Potom cestou domov sa zastavili aj v renesančnej dedinke Spišská Sobota – prímestskej časti mesta Poprad. Som hrdý, že naša farnosť si už vopred uctila pozostatky sv. Martina na Spišskej Kapitule a to pri posvätení obrazu sv. Martina otcom biskupom Štefanom a to dňa 18. 12. 2016. Svätý Martin Oroduj za nás!

Deň matiek oslávený mariánskou pobožnosťou, Eucharistickým požehnaním a novénou k sv. Martinovi matkami našej farnosti, 14. 5. 2017.
V nedeľných farských oznamoch som pozval zvlášť matky našej farnosti na mariánsku pobožnosť, Eucharistické požehnanie a novénu štvrtého dňa k sv. Martinovi. Do kostola prišlo pekné množstvo veriacich, pri čom z nich bolo asi šesťdesiat matiek. Náš organista Dávid sprevádzal tento duchovný program svojim spevom a spevokol s niekoľkými speváčkami Žanetkou Hucíkovou, Timkou Števaňákovou, Domčou Hucíkovou, Beátkou Hucikovou a Paťkou Grmanovou mu pomáhali. Atmosféra bola nádherná. Po pobožnosti som aj týmto ostatným ženám, ktoré neboli na púti v Trstenej odovzdal dar z kňazského srdca – ružu. Posledná pieseň na záver z repertoáru farského spevokolu bola „Vďačiť Ti chcem Mama.“ Po celom duchovnom programe som povzbudil mamičky k ich nádhernému povolaniu a poslaniu matky v súčasnom svete, ktoré vychovali a ešte vychovávajú pokolenie odovzdané budúcim generáciám. Vyzval som ich k tomu, aby večer unavené po celom dni si aj oni v modlitbách spomenuli na svoje deti, ktoré ich urobili dobrými matkami.

13. 5. 2017 v deň nádherného sviatku a v deň 100. – výročia fatimských zjavení sa aj naša farnosť vybrala spolu s inými farnosťami dekanátu na púť do kostola sv. Martina v Trstenej. Už dopredu nedeľnými oznamami avizovanej púte som informoval svojich veriacich o tejto udalosti. Objednal som autobus a v sobotné ráno o 9:30 hod. pán vodič pozbieral pútnikov od nového kostola až po pílu. Na dolnej autobusovej zastávke som vstúpil do autobusu a spočítal veriacich. V autobuse ich bolo dvadsaťpäť veriacich, ktorí sa úprimne a s bázňou vybrali na túto dekanskú púť. Táto dekanská púť pre nás a našu farnosť bola o to slávnostnejšia a vzácnejšia, že po sv. omši nám pán dekan posvätil obraz, drevenú plastiku Zjavenia sa Panny Márie trom pastierikom, ktorú nám daroval – tak ako to bolo aj v prípade sv. Martina za symbolickú cenu – pán Jozef Kovalik. Tento obraz bude pamätným obrazom na stene kostola sv. Cyrila a Metoda k 100. výročiu zjavení. Tak ako obraz sv. Martina, ktorý nám posvätil otec biskup Štefan pri návšteve katedrály sv. Martina na Spišskej kapitule dňa 18.12.2016. Uvažujem, koho obraz bude visieť na stene opačného krídla svätyne, kde je ešte voľné miesto, aby sa zachovala estetika celistvosti sanktuária. Tieto dva obrazy nám majú pripomínať významné udalosti tohto roku Pána. Svätú omšu celebroval spomínaný vsdp. ThDr. IC.Lic. Ján Marhevka, PhD., ktorý vo svojej homílii vyzdvihol úlohy Nebeskej Matky vo vzťahu k ľuďom a jej ctiteľom. Po sv. omši nám posvätil obraz a hneď nasledovala fatimská pobožnosť. Tesne pred ňou som povedal do mikrofónu mojim veriacim oznam, že sa chcem po tejto fatimskej slávnosti stretnúť v kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici so všetkými matkami mojej farnosti. Po pobožnosti nasledovala procesia s fatimskou Pannou Máriou a Eucharistickým Kristom. Po slávnosti ma oslovené matky počkali u nás v kostole. Bol som prekvapený koľko ich bolo. Veď v autobuse som ich spočítal s mužmi aj nie matkami dvadsaťpäť. Bolo ich tridsaťsedem. Prišli aj vlastnými autami. Poďakoval som im, za to že sprevádzali náš obraz Panny Márie na posvätenie. Ako prejav vďačnosti som im už vopred, pri príležitosti sviatku dňa matiek, z lásky odovzdal nádhernú ružu, ako symbol mariánskeho ruženca. Fatimská Panna Mária, oroduj za nás!

Dňa 10.5. v stredu som celebroval svätú omšu vo farnosti Trstená z dôvodu prevzatia relikvii patróna našej Spišskej Diecézy sv. Martina. Po svätej omši mi ich miestny pán farár Jaroslav Chovanec odovzdal a ja som ich pre nasledujúci deň priniesol do našej farnosti veriacim. Relikvie patróna sv. Martina som k úcte pre farnosť vystavil o 8:00 hod. a boli k ucteniu si ich veriacimi k dispozícii celý deň. Keď som sa ráno modlil ranné chváli pred tak vzácnym hosťom - naším diecéznym patrónom, vkĺzla mi myšlienka pred tieto relikvie priviesť všetkých žiakov našej školy a vizuálne im ukázať pozostatky nášho diecézneho svätca. Šiel som teda do školy a úctivo som poprosil pani riaditeľku o možnosť uctenia si relikvii žiakmi našej školy. Dohodli sme sa na forme ako to urobíme a tak si uctila tieto pozostatky svätca celá škola. Najprv som zobral s pani učiteľkami prvý stupeň, potom škôlkarov a nakoniec prišiel aj druhý stupeň. Všetkým deťom som urobil prednášku o tomto svätcovi a spoločne sme sa pomodlili Otčenáš, Zdravas Mária a Sláva otcu za naše manželstvá a rodiny farnosti, aby ich všemohúci Boh skrze relikvie sv. Martina a modlitieb týchto deti požehnal. Odfotili sme sa aby sme mali pamiatku do farskej kroniky a potom sa žiaci vrátili do školy. Ešte raz sa aj touto formou chcem poďakovať pani riaditeľke, pani učiteľkám, pretože sme si "šklbli" aj z vyučovacej hodiny. Okrem tejto úcty relikvii máme každý deň po svätej omši vrátane nedele litánie k sv. Martinovi. Po večernej svätej omši sme mali novénu k sv. Martinovi, pretože o desať dní sa chystáme na púť do katedrály sv. Martina. Po svätej omši a po pobožnosti spojenou s novénou sme odovzdali relikviár pánovi kaplánovi z Tvrdošína, ktorý si pre ne prišiel. Bol som povzbudený koľkí veriaci počas dňa si prišlo uctiť pozostatky sv. Martina. Iste táto úcta neostane bez odmeny. Svätý Martin, oroduj za nás!
Apoštolská Penitenciária mocou fakúlt špeciálnym spôsobom obdŕžaných od Najsvätejšieho v Kristovi, Otca a nášho Pána, Františka, z Božej Prozreteľnosti pápeža, Najvznešenejšiemu a Najdôstojnejšiemu Otcovi, Pánovi Štefanovi Sečkovi, spišskému biskupovi, láskavo dovoľuje, aby pri jubileu svätého Martina, nebeského patróna, po vykonaní Najsvätejšej obety udelil všetkým prítomným veriacim pápežské požehnanie spojené s plnomocnými odpustkami, ktoré je možné získať za obvyklých podmienok. Veriaci, ktorí pápežské požehnanie nábožné príjmu, hoci sa z rozumných dôvodov na týchto posvätných obradoch fyzicky nezúčastnia, keď však samotné obrady vysielané formou televíznych, alebo rozhlasových prostriedky nábožnou mysľou sledovali, plnomocné odpustky podľa noriem práva platne získajú. 
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 12., mesiaca septembra, roku Pána 2016. Podpísaný Maurus kard. Piacenza, Veľký Penitenciár.

Pred časom ma oslovil predseda DHZ p. Pavol Kaník s požiadavkou, že by chceli miestni požiarnici, spolu s požiarnikmi okolitých obcí a aj hosťami z Poľska, sláviť jubilejné 95. výročie (1922 – 2017) od založenia DHZ v Brezovici. Chcú na túto akciu pozvať aj pána dekana ThDr, Jána Marhevku, PhD. z farnosti Suchá Hora. Ten pozvanie prijal a keď oslava bola pripravená, pán dekan celebroval k tomuto sviatku požiarnikov sv. omšu. Na sv. omši bolo pekne vyobliekaných v služobných uniformách okolo štyridsať požiarnikov. Úctivo všetci s ostatnými veriacimi prežívali sv. omšu. Pán dekan v homílii spomenul dôležitosť a význam požiarnikov, ale nezabudol ani na sviatok tejto nedele – Nedeľu Dobrého Pastiera. Po svätej omši im posvätil sochu sv. Floriána, patróna požiarnikov. Po sv. omši mali svoj hodinový program pred kultúrnym domom a potom boli všetci pozvaní na slávnostný obed. Bol som prekvapený ako pán dekan „valil“ po goralsky. Však pochádza z goralskej obce Reľov. Akcia bola pekná a dôstojná. Sv. Florián, oroduj za nás!

Aj naša farnosť prijala pozvanie otca biskupa Štefana, cez náboženský rozhlas Rádia Lumen, na 13. ročník rozhlasovej púte do Krakova. Oslovil som nášho autobusového prepravcu p. Žulku a ten ma informoval, že pôjde autobus s našimi brezovickými pútnikmi a berie aj pútnikov z okolitých farnosti. Autobus odchádzal z farnosti 5:30 hod. Veriaci pútnici v autobuse boli okrem našej farnosti aj z farnosti Štefanov na Orave, Tvrdošín, Liesek a Hladovky. Keď sme prekročili hranicu pomodlili sme sa modlitbu za vodiča a iné modlitby a neskôr sme sa začali modliť breviár, posvätné čítanie, keď sa nám v tom 10 km pred Krakovom pokazil autobus. Museli sme počkať na autobus p. Matušku, ktorý prišiel pre nás z Krakova. Bol pred nami, keď už várku pútnikov odviezol na túto púť. Takže sme stihli aj sv. ruženec a sv. omšu, ktorú celebroval náš spišský diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka. Na svätej omši sa zúčastnil aj pekný počet kňazov - okolo šesťdesiat z rôznych slovenských farnosti, množstvo veriacich pútnikov zo Slovenska a samozrejme aj z Poľska. V homílii otec biskup Štefan zdôraznil 100. výročie fatimských zjavení a pekne chronologicky vysvetlil tajomstvá Radostného, Svetla, Bolestného a Slávnostného ruženca. Počasie bolo požehnané. Nesvietilo ani slnko, ani nepršalo. Bolo veľmi prijemne, takže nebol problém zvládnuť sv. omšu pod holým nebom. Popoludní bol program Rádia Lumen a o 15:00 hod. sme sa všetci v bazilike aj pred ňou pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva. Počas modlitby padal jemný dáždik, ktorý bol akoby padajúcou rosou. Po Korunke sme každý šli k našim autobusom na parkovisko nasmerovanými do našich domovov. Medzi týmito všetkými akciami vodič spolu s kolegom opravili autobus, takže všetko dobre dopadlo. V autobuse cestou sme sa pomodlili májovú pobožnosť a iné modlitby. Domov sme pricestovali v podvečer ešte za svetla. Ďakujem pútnikom – spolucestujúcim v autobuse, ale aj ostatným brezovickým pútnikom, ktorých som stretol na tejto púti, ktorí šli po svojej osi, či už autom, alebo autobusom z iných farnosti. Božie milosrdenstvo je bez hraníc pre tých, ktorí vzývajú meno Pánovo.