Mimoriadny oznam - sv. omša na Skorušine

Vzhľadom na daždivé počasie, plánovaná svätá omša na vrchu Skorušina 15.09.2023 nebude. 

Program farskej púte do Svätej zeme 08.05.-15.05.2024

Farnosť Brezovica Vás pozýva na púť do SVÄTEJ ZEME v termíne od 8. 5. – 15. 5. 2024 so sprievodom vdp. PaedDr. Michalom Pitoniakom. Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Slávnostné vymenovanie nového spišského biskupa, 8. septembra 2023

prof. František Trstenský

Dňa 8. septembra 2023, na sviatok Narodenia Panny Márie, vymenoval Svätý Otec František nového diecézneho biskupa pre Spišskú diecézu. Stal sa ním prof. František Trstenský, doterajší farár a dekan v Kežmarku. Spišská diecéza tak dostala po takmer troch rokoch nového diecézneho biskupa.

Po smrti Mons. Štefana Sečku 28. októbra 2020 spišskú diecézu dočasne riadil Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup.

Slávnosť Panny Márie Karmelskej – Škapuliarskej v Trstenej (15.-16.07.2023)

Pán dekan z Trstenej, Juraj Spuchľák, pozýva na tradičnú odpustovú slávnosť Panny Márie Škapuliarskej a na sprievodný duchovný program. Slávnostná sv. omša bude v nedeľu 16.07.2023 na námestí Generála Štefánika o 10:30 hod. Na konci svätej omše hlavný celebrant - pán dekan Marián Pánik - požehná škapuliare a po skončení sprievodu po svätej omši bude možné zapísať sa do knihy Škapuliarskeho bratstva. 

Oslava 30. výročia konsekrácie kostola sv. Cyrila a Metoda

11. júla 1993 spišský diecézny biskup Mons. František Tondra konsekroval kostol sv. Cyrila a Metoda v Brezovici za účasti veľkého počtu veriacich, kňazov a pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha. 
30. výročie tejto udalosti sme si pripomenuli slávnostnou svätou omšou v nedeľu 9. júla 2023. Hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Andrej Imrich. Svätú omšu obetoval za živých i zosnulých dobrodincov kostola. V príhovore nám pripomenul, že konsekráciou sa kostol stal posvätným miestom. K posvätnosti tohto miesta prispieva kňaz, ale aj veriaci ľud. Viera nám pomáha chápať, že toto miesto je sväté. Viera nám pomáha vytvárať v nás zmysel pre posvätno (sácrum), aby sme boli ušľachtilí ľudia. Otec biskup upozornil na to, že zmysel a cit pre posvätnosť sa dá zničiť. Sú ľudia, pre ktorých nič nie je sväté. K najsvätejším miestam v chráme patrí oltár a bohostánok, preto si zaslúžia z našej strany primeranú úctu. Otec biskup Andrej nás povzbudil, aby sme zachovali posvätnosť tohto chrámu a aby sme boli ušľachtilí ľudia, ktorí si vedia vážiť všetko hodnotné a sväté. 
Po svätej omši sa členovia Hospodárskej a Pastoračnej rady farnosti a ďalší hostia stretli s otcom biskupom na slávnostnom obede v pastoračnom centre pod kostolom. 
V slávnostnej atmosfére tejto nedele sme pokračovali Dňom obce, ktorý popoludní zorganizoval pán starosta Ing. Andrej Ujmiak. 

Výstavba kostola sv. Cyrila a Metoda v Brezovici (1991-1993)

Nový kostol sv. Cyrila a Metóda sa začal stavať 4. mája 1991 položením základného kameňa, ktorý 22. apríla 1990 posvätil Svätý Otec Ján Pavol II., na svojej prvej návšteve Slovenska. Kostol bol dokončený a vysvätený 11. júla 1993. Autormi projektu sú Ing. arch. Ladislav Mirt, Ing. Marián Kochan a statik Ing. Ján Dolinaj.

Majstrom na stavbe bol Ludovít Miklúšek z Liesku. Úradné záležitosti mal na starosti predseda výboru pre výstavbu Tomáš Pakos. Túto úlohu neskôr prevzal Marián Ujmiak. Na všetko dohliadal pán dekan Michal Tondra. Medzi ďalších, ktorí sa mimoriadne zaslúžili o zdarný priebeh výstavby patril Peter Pakos, Tomáš Klepkoň, Matej Števaňák a Ján Hucík.

Vitráže a farebné okná navrhol, vyrobil a rodnej obci daroval rodák z Brezovice, akademický maliar Ján Havrila. Hodnota tohto daru sa odhaduje na viac ako dva milióny korún.

Vnútornú umeleckú výzdobu urobil sochár Ing. Jozef Šima. Do dreva vytesal nielen Ukrižovaného Krista, ale aj súsošie našich patrónov sv. Cyrila a Metoda. Celkovo sa do kostola investovalo viac ako 8 miliónov 200 000 slovenských korún.

Toto dielo mohlo vzniknúť len vďaka obetavosti a štedrosti veriacich Brezovice, ale aj iných štedrých darcov. 
Viac fotografií nájdete v našej fotogalérii.

Prvé sväté prijímanie, 11. júna 2023

11. 6. 2023 prijalo v našej farnosti 16 detí Prvé sväté prijímanie (7 dievčat a 9 chlapci). Na tento mimoriadny deň sme sa pripravovali v škole na vyučovaní náboženstva, pravidelnými svätými omšami v nedele a piatky, a stretnutiami v kostole.
Je známe, že don Bosco mával prorocké sny, ktoré sa často splnili. Raz mal sen o lodi na rozbúrenom mori a dvoch stĺpoch. Snívalo sa mu, že na mori bolo veľké množstvo lodí. Boli vyzbrojené rôznymi zbraňami a všetky útočili na jednu, veľkú loď – pápežskú loď. More bolo rozbúrené a uprostred mora vyčnievali z vody dva vysoké stĺpy. Na jednom stĺpe bola socha Panny Márie - Pomocnice kresťanov a na druhom, vyššom stĺpe bola hostia - Eucharistia s nápisom: Záchrana veriacich.

Veľká noc 2023

Na Veľký piatok, 7. 4. 2023, si skupina farníkov pripravila dramatizovanú krížovú cestu, ktorou nám priblížila umučenie Pána Ježiša a jeho lásku do krajnosti. Viac fotografií nájdete vo fotogalérií.

Voľby do Hospodárskej a Pastoračnej rady farnosti

Od 19. do 26. marca 2023 prebehli v našej farnosti voľby do Hospodárskej (HR) a Pastoračnej rady (PR) farnosti. Do volieb sa zapojilo 180 farníkov. 
Hospodársku radu našej farnosti bude tvoriť 9 volených členov. Zriekol som sa možnosti priamo vymenovať niekoľkých členov HR a menovaní budú len vami zvolení zástupcovia. Jeden z prvých deviatich volených členov voľbu neprijal a preto bol vymenovaný v poradí ďalší volený zástupca. 
Do Hospodárskej rady farnosti ste si zvolili týchto členov: Milan Lužbeťák (67 hlasov), Peter Ujmiak (64 hlasov), Marián Ujmiak (29 hlasov), Eva Lužbeťáková (27 hlasov), Jozef Kovalik (25 hlasov), Veronika Motýľová (11 hlasov), Jarmila Pakosová (11 hlasov), Marián Turošák (10 hlasov), Iveta Škuláňová (8 hlasov). Títo zvolení zástupcovia farnosti do HR voľbu prijali.
Pastoračnú radu farnosti bude tvoriť 7 volených členov a jeden mnou menovaný zástupca. Za člena Pastoračnej rady farnosti som vymenoval pána organistu Andreja Škuláňa. V stanovách PR sa odporúča, aby bol organista vymenovaný za jej člena. Niektorí farníci boli zvolení do HR aj do PR farnosti. Dohodli sme sa, že tí, ktorí boli zvolení do Hospodárskej rady, sa zrieknu členstva v Pastoračnej rade, aby sme dali možnosť zapojiť sa aj iným. 
Do Pastoračnej rady farnosti ste si zvolili týchto členov: Veronika Pakosová (17 hlasov), Eva Lužbeťáková ml. (5 hlasov), Božena Hajdúková (5 hlasov), Jozef Gálik (5 hlasov), Martin Kaník (4 hlasov), Filip Pakos (4 hlasov), Miroslava Kovaliková (4 hlasov).
ThDr. J. Barta, farár

Víkendové kurzy prípravy na manželstvo v roku 2023


Pre snúbencov, ktorí plánujú na budúci rok prijať sviatosť manželstva dávam do pozornosti termíny víkendových Kurzov prípravy na manželstvo na rok 2023.
Na kurzy v rámci celého Slovenska je možné sa prihlásiť na stránke domanzelstva.sk, konkrétne pre Spišskú diecézu na tomto odkaze. Pre nás je najbližším miestom kurzov Námestovo a Oravská Polhora. V priebehu budúceho roka sa plánuje vytvoriť nový lektorský tím aj v dekanáte Trstená. Prosím snúbencov, aby využili túto možnosť prípravy na prijatie sviatosti manželstva.