Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

523368
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
1012
1480
4865
339414
13227
30495
523368

Vaša IP je: 107.22.61.174
18-08-2017 21:51

Farnosť Brezovica pozýva svojich veriacich, ale aj veriacich okolitých farnosti na vrch Skorušina na slávnostnú sv. omšu, ktorá sa uskutoční v následujúcu nedeľu o 14.00 hod. Predchádzať svätej omši bude svätý ruženec. Po svätej omši sa pomodlíme Korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Folklórny súbor sa nám predstaví vo svojich kreáciách. Časový rozpis nájdete v prílohe.

Ako každý rok cez odpustové slávnosti mávame duchovnú obnovu, tak opäť bola duchovná obnova aj toho roku. Dodržali sme presný plán duchovnej obnovy ako som ho vyhlásil vo farských oznamoch. Duchovná obnova nám začala 28. 6. púťou na levočskú horu a multimediálnym koncertom sv. Jána Pavla II. v Poprade, slávnosťou sv. Petra a Pavla, sviatosťou zmierenia, krížovou cestou vo večerných hodinách, fatimskou sobotou, sv. ružencom a sv. omšou k cti preblahoslavenej Panny Márie fatimskej, celonočnou adoráciou v modrom kostolíku, odpustovou slávnosťou spojenou so sv. ružencom na sviatok Návštevy Panny Márie v Modrom kostolíku, sv. ružencom v kostole sv. Cyrila a Metoda a opäť aj v tomto chráme celonočnou adoráciou. Duchovná obnova vyvrcholila krásnou odpustovou slávnosťou sv. Cyrila a Metoda, ktorú celebroval rektor KU v Ružomberku prof. ThDr. Jozef Jaráb, PhD. Po sv. omši sme mali, tak ako vo všetkých kostoloch Slovenska, zasvätenie k Božskému srdcu Ježišovmu a k Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Pevne verím, že sme sa spoločne duchovne obnovili milosťami prúdiacimi z týchto slávnosti. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na tejto slávnosti. Úprimné Pán Boh zaplať. 

V nedeľných oznamoch, dva týždne pred multimediálnym koncertom svätého otca Jána Pavla II., som veriacim vyhlásil tretí ročník púte do Levoče a na duchovno - kultúrny program organizovaný pod záštitou nášho sídelného otca biskupa Mons. Štefana Sečku v Poprade. Na túto púť sa prihlásilo tridsať veriacich a desať žiakov zo siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka. Týmto žiakom som sľúbil, že táto aktivita sa im bude rátať k birmovke, ktorá bude v roku 2019. Jedna vstupenka na tento koncert činila 14,- €. Všetky vstupenky sponzoroval pre všetkých štyridsiatich účastníkov púte Rímskokatolícky farský úrad. Cestu autobusom si platili účastníci púte sami. Oslovil som pána Petra Dilonga z Trstenej, ktorý ma osobnú prepravu a ten nám pristavil autobus ku kostolu sv. Cyrila a Metoda o 12:00 hod. Dohromady štyridsať pútnikov sa odhodlane vybralo na avizovanú púť a koncert. Na levočskej hore sme mali nahlásenú sv. omšu o 15:00 hod. Dorazili sme včas. Sv. omša sa začala presne. Spočiatku sme v bazilike Návštevy Panny Márie boli sami, no ku koncu sv. omše prichádzali pútnici, ktorí prišli na oficiálnu sv. omšu o 17:00 hod. Po svätej omši sme sa spoločne pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva von pod hlavným baldachýnom, kde sa slúžia sv. omše. Potom som vyslúžil ešte asi pätnástim farníkom sviatosť zmierenia a nastúpili sme na autobus smerujúci do Popradu na spomínaný koncert. Hokejový štadión bol preplnený poslucháčmi a pozvanými hosťami. Môj odhad bol okolo štyritisíc ľudí. Bol to úžasný hudobno-duchovný zážitok. Po koncerte sme odišli z Popradu na Oravu do Brezovice. Domov sme prišli tesne pred polnocou. V autobuse sme sa pomodlili vešpery a sv. ruženec. Atmosféra bola výborná. Chcem sa poďakovať veriacim a mládeži mojej farnosti za účasť na púti a tak isto aj pánovi vodičovi Petrovi za ochotu nám poslúžiť. Ďakujem Pánu Bohu za túto milosť púte a zážitku z koncertu.

Viac podrobnosti o duchovnej obnove našej farnosti Brezovica nájdete v prílohe.

V dnešný deň je práve jeden rok, čo sme našu farnosť odprezentovali v náboženskej relácii Lupa kresťanského rádia Lumen. Opäť si môžeme ešte raz vypočuť a pripomenúť si aktivity cez historický exkurzus, súčasnosť a plány do budúcna našej farnosti. Dňa 24. 5. 2016 ma telefonicky oslovil náboženský redaktor otec Ján Sabol s prosbou, či by si naša farnosť mohla pripraviť prezentáciu farnosti do náboženskej relácie "Lupa" rádia Lumen. Ja som s tým súhlasil a oslovil som veriacich farnosti a spoločenstvá, aby si pripravili nejaké slovo do tejto relácie. Všetci oslovení súhlasili a tak si každý pripravil danú prezentáciu. V pastoračnej miestnosti pod kostolom sme s otcom Jánom natáčali predstavenie farnosti Brezovica. Teší ma, že takáto možnosť sa naskytla a že nás z rádia oslovili. Nech Všemohúci Boh aj naďalej žehná našu farnosť. Premiéra v rádiu Lumen bola 22. 6. 2016 a v repríze 25. 6. a 29. 6. Kliknutím na tento link si môžete reláciu o našej farnosti stiahnuť a vypočuť, alebo vyhľadať v archíve Rádia Lumen (do vyhľadávania stačí zadať názov farnosti "Brezovica"). Nech sa páči.

Brezovická farnosť sa môže pýšiť misionárom Martinom, ktorý je aj rehoľníkom u bratov Kapucínov na ďalekom Islande. O ňom som už písal, keď odchádzal na misie. Teraz chcem venovať pozornosť na jeho misijnú činnosť trocha z iného uhla pohľadu. V nedeľu 4. 6. nám veriacim po Korunke Božieho milosrdenstva a Litánií k Božskému Srdcu vizuálne a s komentárom odprezentoval svoje náročné pôsobenie na týchto misiách. Videovizualizáciou nás oboznámil o svojej činnosti v tejto ďalekej krajine. Porozprával nám o náročnosti, radosti a samozrejme aj o kráse misijnej činnosti. Odkryl nám prostredie, v ktorom žije, modlí sa a pracuje. Dobre vieme, že na rozdiel od diecéznych kňazov rehoľníci nesmú vlastniť žiadne nehnuteľnosti ani iné majetky, ktoré by ich odrádzali od absolútnej pripútanosti k Bohu. Sľubujú ešte o jednu evanjeliovú čnosť viac – sľub chudoby. Tento brat Martin je toho evidentným a rukolapným dôkazom. Opustil naozaj všetko a všetkých a úplne sa pripútal k celoživotnej službe Bohu. Môžeme ho obdivovať v tejto jeho službe. Na misiách pôsobí od februára minulého roku. Jeho misijne miesto je v Reydarfjordur Iceland, ktoré sa nachádza asi 700 km od hlavného mesta Reykjavík. Pôsobí tam s troma bratmi kapucínmi pochádzajúcimi tiež zo Slovenska. Títo traja rehoľníci s podporou horlivých dobrovoľníkov chlapov zo Slovenska postavili za necelé dva roky v tomto meste nádherný drevený kostolík, ktorý bol posvätený ich otcom biskupom taktiež zo Slovenska ThLic. Dávid Bartimej Tencer, OFM (wikipédia) dňa 17. 6. 2017 t. j. minulú sobotu. Tejto posviacky kostolíka sa zúčastnil aj premiér SR Róbert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorí boli na tejto návšteve dva dni. Drevo na tento kostolík, ako povedal Martin pochádza zo Slovenska. Dnes v utorok po svätej omši ma informoval o jeho odchode späť na misiu. V nedeľu odlieta z Viedne do Frankfurtu a potom s prestupom ďalej pokračuje na svoje pôsobisko, ktoré sa mu stalo domovom na Islande – Reydarfjordur. My mu vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravia a Božieho požehnania. Nech ho jeho patrón a patrón našej diecézy sv. Martin, ktorého dennodenne litániami vzývame po svätej omši sprevádza a ochraňuje.

Aj v našej farnosti sme si spomenuli na nádherný deň našich otcov. V nedeľných oznamoch som poprosil zvlášť otcov mojej farnosti, aby prišli na nedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, pri ktorej sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a Litánie k Božskému Srdcu. Otcovia, ktorí si našli čas, prišli a potešili ma. Pomodlili sme sa spomínané modlitby a dal som otcom aj Eucharistické požehnanie. Po pobožnosti som im poďakoval za ich dôležite otcovstvo, prospešné pre ich rodinu a spoločnosť. Odmenil som ich aj malou koňakovou sladkosťou v podobe bonboniéry. Chlapi – otcovia vďaka, že Ste.
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v mesiaci jún. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.

 

Farnosť Brezovica, 2013 - 2017, Powered by Joomla! by SiteGround