Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 10 návštevníkov a žiadni členovia on-line

648922
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
671
1887
5270
466443
11477
32507
648922

Vaša IP je: 54.227.6.156
21-01-2018 15:00

Po farskej vyzitácii, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2017, pán vikár Mons. prof. Anton Tyrol na stretnutí pastoračnej rady predniesol prianie otca biskupa Mons. Štefana Sečku, aby sa vo farnostiach zriaďovali farské charity. Je to podľa otca biskupa užitočná, obetavá a záslužná práca členov farskej charity voči tým, ktorým treba pomáhať. Uvažoval som nad tým, ako začať a ako sa uistiť že ochota veriacich bude naklonená tejto myšlienke. Napadlo mi vyhlásiť potravinovú predvianočnú zbierku pre krízové centrum v Žákovciach. Dlhoročným správcom tohto krízového centra je Ing. Mgr. Marián Kuffa, Dr.h.c. Ten sa stará o tých ľudí, ktorým život moc nedoprial a často krát boli svojim zúfalstvom na pokraji života. Po rozhovore s pánom vikárom na túto tému som dostal od neho aj požehnanie na spomínanú potravinovú zbierku. Zbierku som vyhlásil a odozva na ňu bola prekvapivá. Veriaci mojej milovanej farnosti zo svojej obetavosti priniesli toľko potravín a obuvi, že keď sme to triedili potrebovali sme na to dve hodiny. Mnohí priniesli veľké balenia múky, ryže, cukru, soli – teda po desať kíl. Rovno z obchodu. Vyzbieralo sa veľa litrov oleja, balení rôzneho druhu cestovín, kávy a rôznych iných potravín. Ľudia šli rovno z obchodu s potravinami do kostola, kde sa zbierka konala. V piatok keď sme mali už po spoločných „spovedačkách“ vybrali sme sa s kostolníkmi odniesť tento vianočný – potravinový darček do Žákoviec. Bolo toho toľko, že niečo sme ešte vyložili a tak sme trocha pomohli aj v charitnom domove týraných matiek s deťmi v Liptovskom Mikuláši. Predpokladal som, že môj spolubrat v kňazskej službe Maroš bude ešte vysluhovať sviatosť zmierenia na spoločnej svätej spovedi v Kežmarku. Môj predpoklad vyšiel. Našli sme ho v kostole. Dal nám požehnanie a poslal nás vyložiť potravinový náklad do Žákoviec. Veľmi pekne a pokorne poďakoval našej farnosti a prisľúbil, že príde medzi nás. Ja som túto jeho vďaku tlmočil svojim veriacim v nedeľných farských oznamoch. Moji milí veriaci farníci, aj touto cestou Vám chcem poďakovať za utvrdenie sa v myšlienke otca biskupa Štefana, že zriadením tejto farskej charity sme začali vynikajúci štart do charitatívnej činnosti vo farnosti. Nech táto Vaša obeta, ktorou ste pomohli núdznym, bude vyslyšaná.  Teším sa na ďalšiu spoluprácu na Božom diele. Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Po tretí rok sme v našej farnosti mali pod kostolom v jedálni a pastoračnej miestnosti farskú -  vianočnú kapustnicu. V nedeľných oznamoch som pozval veriacich na túto akciu Vianočnej kapustnice a vareného vína a povedal som im, že pred Vianocami nechcem byť sám. Pani Havrilova nám pripravila a kvalitne uvarila kapustnicu s hubami. Od piatej do siedmej hodiny som so svojimi veriacimi, ktorí postupne prichádzali a odchádzali strávil pekné chvíle v rozhovore a potešení, že môžem byť s nimi. Prišlo asi šesťdesiat až sedemdesiat veriacich. Veľká im za to vďaka.

Keďže detičky našej farnosti boli obetavé a chodili na rorátne sväté omše, zaslúžia si pozornosť Ježiška. Aby mohol prísť Ježiško aj k naším deťom, musel nájsť miesto, kde svoje darčeky uloží. Na farský úrad si vždy zakúpim jedličku pri nejakom väčšom nákupnom centre. No deťom po stromček, pod ktorý Ježiško uloží darčeky už druhý rok chodím s kostolníkmi do hory. Robí mi to radosť obetovať sa pre detičky aj takým spôsobom.

Už po jedenásty krát, od kedy som zaviedol pravidelné rorátne sväté omše v našej farnosti, sa konajú ráno o šiestej hodine. Hoci roráty v pravom slova zmysle sa slávia k úcte Panne Márii a to od prvého adventného týždňa do 16. 12, my ich mávame do posledného dňa adventu a účasť veriacich a deti, aj tých najmenších, je na nich každý rok úctyhodná. Deti so zažatými lampášikmi - ktoré som im zakúpil - každé ráno kráčajú do kostola na spomínanú rorátnu svätú omšu. Je to milé a úžasné. Každý rok im ako odmenu na Vianoce Ježiško prinesie do kostola darčeky. Darčeky pre tieto deti zakúpia v spolupráci s miestnym farárom veriaci. Aj tieto roráty prežívalo dohromady – možno nie každý deň – asi 81 detí. Darčeky dostali podľa počtu svätých omší. Teda darčeky dostali aj tie deti, čo mali iba jednu svätú omšu. Boli iba dvaja. Každý deň bolo na rorátoch päťdesiat až šesťdesiat detí. Na darčeky sme minuli okolo 400,- €. No keď vidíte tieto detské tváričky, miniete to pre nich s radosťou. Tak, ako každý rok, sme cez roráty po etapách púšťali nejaký poučný film s náboženskou tematikou, ako napr. Mária Goretti, sv. Ján XXIII., sv. Ján Pavol II., tento krát sme púšťali tiež nádherný film o bl. Pavlovi VI. Po svätej omši mali deti pripravené pod kostolom v kuchyni raňajky spolu so mnou a obetavými ženičkami ktoré ich pripravovali a za čo im za túto službu ďakujem. Na tejto webovej stránke si môžete pozrieť v archíve aj články z rorátnych svätých omší z iných rokov spolu s aktuálnymi fotkami. Všetkým účastníkom rorátnych svätých omši a to či už deťom , mládeži, dospelým a dôchodcom zo srdca ďakujem. Ďakujem za pekné chvíle v prítmí nádhernej atmosféry rozžiarených sŕdc prežívajúcich Božie milosti cez tieto roráty.

V adventnom čase, počas rorátneho obdobia, zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš. Deti som informoval kedy a kde príde Mikuláško. Dohodnutí sme boli na stredu 6. 12. 2017 po večernej svätej omši. No niektoré deti, asi šesťdesiat, ktoré vedeli, že Mikuláš príde až večer, boli aj na rannej rorátnej svätej omši. Niečo úžasné. Preto som pre tieto deti pripravil s Mikulášom dupľovanú radosť. Do balíčka sme im pribalili malý darček. Dievčatám cukríkové srdiečko a chlapcom malé autíčko. Pri večernej sv. omši sme sa porozprávali a oboznámili so životom tohto svätca. Po svätej omši sme sa na základe pokynu presunuli pred farskú budovu a čakali na jeho príchod. Trocha meškal, tak sme tento čas - hoci na snehu a v chlade - využili na modlitbu. Vypustili sme balón šťastia, ako znamenie kde sa nachádzame a kde nás Mikuláš nájde. Po nejakom čase prišiel na saniach ťahaných krásnym koníkom. Prišiel aj spolu s dvoma anjelikmi. Deťom sa prihovoril, deti mu zaspievali a predniesli modlitbu za rodičov. Čosi sa ho ešte povypytovali a potom začal rozdávať darčeky. Baličky boli už po jedenásty krát veľmi štedré. Čokoláda Milka, doboška siesta, dva malé orieškové keksíky, vianočná čokoládová ozdoba, lízatko, cukríky a mandarínka. Pre "rorátne deti" ešte naviac spomínané cukríkové srdiečko a malé autíčko. Počasie a chvíľa stretnutia s ním bola krásne predvianočná a čarovná. Skutočne vydarené snežiace počasie. Po rozdaní balíčkov Mikuláš odišiel a deti s ním. Je úžasné vidieť na detských tvárach radosť a šťastie. Mikuláško sľúbil, že príde aj na budúci rok. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

Mám veľkú radosť a teší ma, že okrem dospelých je úlohou kňaza starať sa aj o deti farnosti. V nedeľných oznamoch som vyhlásil piatkovú detskú svätú omšu na 16:00 hod. Povzbudil som deti, aby prišli na túto svätú omšu a na detskú diskotéku, ktorá sa po nej uskutoční. Tak, ako pred každým Veľkým pôstom a adventným časom, máme pod kostolom detskú party od kedy farnosť opravila pastoračnú miestnosť pre jej účel. Na svätú omšu prišlo veľké množstvo deti. No niektoré deti po svätej omši odišli domov. Boli to skôr tie staršie deti. Po svätej omši bola vystavená Sviatosť Oltárna k prvopiatkovej pobožnosti. Po nej sa deti presunuli do pastoračnej miestnosti, kde si najprv posadali do kruhu a spoločne sme sa pomodlili svätý ruženec dookola. Modlili sa pekne aj tie najmenšie deti. My dospeli, čo sme organizovali túto akciu, sme sa pri nich cítili ako v nebi. Tak nádherne sa modlili. Po modlitbe svätého ruženca bolo občerstvenie, ktoré pripravila farnosť v spolupráci s ochotnými ženičkami našej farnosti. Okrem dobošiek Mila boli napečené rohlíčky, šišky, makový závin a slané pečivo. Ako nápoj bol džús Capri. Po občerstvení nasledovala diskotéka. Deti sa zabávali až do 20:00 hod. Je účastné byť kňazom, keď máte okolo seba účastných ľudí a ešte úžasnejšie deti. Ďakujem rodičom, že mi dali dôveru prežiť s ich deťmi účastnú pred adventnú chvíľu, ženičkám za cenný čas pripraviť deťom občerstvenie a Dávidovi, Dominike a Jasmínke za hudobné detské menu. Nech tieto chvíle patria medzi tie, ktoré sa často radi opakujú.

Tak, ako naša farnosť, tak aj všetky farnosti našej diecézy raz za päť rokov prechádzajú biskupskou vizitáciou. Otec biskup úradne oznámi tej ktorej farnosti oficiálnu návštevu a miestny farár s farnosťou sa pripraví na túto návštevu. Tejto návšteve však predchádza ešte proces relácie o farnosti miestnym farárom a odpovedá na otázky tzv. questionáriom uložene najvyššou autoritou diecézy – samotným biskupom. Potom je na rade dekanská vizitácia, ktorú vykonáva dekan vo svojom dekanáte. Nakoniec je to návšteva otca biskupa, alebo osoba poverená otcom biskupom. V našom prípade to bol generálny vikár a mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Počas jeho návštevy v našej farnosti sme navštívili vedenie školy pani riaditeľku Mgr. Timeu Matušekovú a kolektív pani učiteliek vyučujúcich na tejto škole. Z tejto návštevy mám veľmi pekný dojem. Ďalej sme navštívili prvopiatkarku pani Matuškovu. Pekne nás privítali v skromnom spoločenstve. Pani Matušková prijala sväté prijímanie od pána vikára a porozprával sa s ňou a aj s pánom Jaroslavom Matuškom. Potom nasledovala návšteva na obecnom úrade, kde nás privítal pán starosta Marian Ujmiak spolu s poslancami MUDr. Milanom Parížom a Pavlom Šuhajom. Privítali nás bohatým občerstvením. Tam sme sa pozhovárali a povysvetľovali si niektoré nezrovnalosti. Potom nasledovalo stretnutie so spoločenstvami. Boli to spoločenstvá modliacich sa matiek, ružencové spoločenstvá, spoločenstvo tretieho rádu sv. Františka a stretnutie so speváckym zborom. Bolo to milé stretnutie pána vikára s jednoduchými a skromnými ženami, ktoré úprimne rozprávali o spoločenstvách. Ďalej to bolo stretnutie s pastoračnou a hospodárskou radou farnosti. Na nich bola menšia účasť, pretože mnohí nemohli prísť. Po tomto stretnutí bolo stretnutie pána vikára s miništrantmi. Nasledovala svätá omša a po nej diskusia s pánom vikárom. Po diskusii bolo ukončenie návštevy na farskom úrade. Bola to veľmi pekná a prijemná návšteva. Chcem sa touto cestou poďakovať veriacim, ktorí okrem svojho duchovného života majú záujem aj o farnosť a prišli na svätú omšu. Chcem sa poďakovať žiakom a budúcim birmovancom, že v peknom počte prišli na svätú omšu tak vzácnej návštevy. Ďalej sa chcem poďakovať Andrejovi Škuláňovi za liturgický spev. Samozrejme moje najväčšia vďaka patri pánu vikárovi a vicekancelárovi biskupského úradu. Pekným spôsobom povzbudili a posilnili moju farnosť. Nech aj táto biskupská vizitácia nás povzbudí k ďalšej duchovnej činnosti.

Farnosť Brezovica, 2013 - 2017, Powered by Joomla! by SiteGround