Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 4 návštevníkov a žiadni členovia on-line

291854
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
122
248
814
115632
8437
11458
291854

Vaša IP je: 54.81.59.42
25-08-2016 18:51

Zvlášť v tomto milosrdnom roku vyhláseným Svätým Otcom Františkom ako Rokom Božieho Milosrdenstva, my kresťania kráčame za ovocím tohto nezaslúženého daru, na ktorý je naša duša nasmerovaná. Chodíme po mnohých púťach a prechádzame bránami Milosrdenstva. Túžime sa nasýtiť milosťami, ktoré sú z Božieho Milosrdenstva určené nám na ceste spásy. Uvedomujeme si ako sme závislí na tomto dare a preto chce každý z nás v duchovnej oblasti urobiť pre blížnych a seba čo najviac. V takej menšej rekapitulácii si spomíname na púť za sv. Teréziou z Lisieux do Krivej, 20.1., boli sme na sv. omši na Spišskej Kapitule, kde sme si spomenuli na otca biskupa Jána Vojtaššáka, 27.2., autobusom sme smerovali do Krakova na dekanskú púť, 5.3., naplno sme prežívali Veľkú Noc cez Božie milosrdenstvo, my kňazi sme spoločne slávili sv. omšu na počesť bl. Sestry Zdenky v deň dekanských kňazských rekolekcii, 25.4., pred sv. omšou sme boli spojení sv. ružencom za kňazov (štafeta modlitieb za kňazov) s veriacimi na Levočskej hore, 3.6., s miništrantmi sme sa zúčastnili púte miništrantov v Smižanoch, 25.6., matky s hlbokou vierou prežívali trojdnie s modlitbou, 24.-26., pútnici našej farnosti putovali do Medžugoria, 22.-27.6., v rámci duchovnej obnovy pred odpustom sme boli na odpustovej slávnosti na Mariánskej Hore v Levoči, 29.6., v Krivej sme prežívali významné 100 - té výročie sestry Zdenky, 23.7., spoločne sme šli získať odpustky na Porciunkulu do Trstenej, 2.8., zúčastnili sme sa dekanskej púte v Smižanoch, 20.8. To je v krátkosti prehľad našej duchovnej aktivity vo farnosti. V rámci dovolenky som ako kňaz navštívil v Nemecku Karmelitánsky kláštor v ktorom som si urobil duchovnú obnovu za moju farnosť a taktiež v rámci svojej dovolenky som putoval do Assisi a zvlášť do baziliky Santa Mária degli Angeli, kde sa nachádza Porciunkula a prešiel som ňou cez Bránu Milosrdenstva a v modlitbách som taktiež myslel na svoju farnosť a vyprosoval pre ňu požehnanie. Pevne verím, že do konca Roku Božieho Milosrdenstva sa ešte ovlažíme milosťami prúdiacich z Ježišovho boku nejakými akciami.

Tak, ako sme sa naša farnosť s okolitými farnosťami nášho dekanátu 5.3. zúčastnili dekanskej púte v Krakove, tak sme si to zopakovali na dekanskej púti v Smižanoch. Ochota farníkov susedných farnosti a farníkov našej farnosti bola veľká. V sobotu na pravé poludnie sme sa vybrali plní viery a radosti autobusom smerujúcim do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Smižanoch. Atmosféra bola úžasná. O tretej hodine sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, o pol piatej bola vyložená Sviatosť Oltárna pred ktorou sme sa pomodlili sv. ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. O 18:00 hod. začala sv. omša, na ktorej sa zúčastnili veriaci celého nášho dekanátu spolu so svojimi kňazmi. Každý z nás si odnášal hlboké dojmy a zážitky z tohto dekanského stretnutia. V autobuse som pútnikom odovzdal malý darček, ktorý som priniesol z Assisi.

Na svetových dňoch mládeže v Krakove sa zúčastnilo aj niekoľko mladých veriacich pútnikov z našej farnosti Brezovica. Sme na nich hrdý, pretože aj takýmto postojom dokáže mladá generácia vydávať svedectvo o svojom duchovnom živote postavenom na náboženských pilieroch kresťanskej výchovy. Niektorí z nich sa aj takýmto elektronickým spôsobom chcú podeliť o zážitky, ktoré prežili na tomto podujatí stráveným s našimi otcami biskupmi a Svätým Otcom. Vydávať svedectvo v dnešnej dobe, keď sa svet stáva sekulárnym nie je jednoduché. No však tí, ktorí milujú Boha sa ničoho báť nemusia. V nasledujúcich troch článkoch sú svedectva Matúša a Lucky Kanikových a Katky Škuláňovej v takej podobe, v akej mi boli doručené elektronickou formou.

Svetových dní mládeže Krakowe som sa zúčastnila ako dobrovoľníčka. Strávila som preto v Krakowe dva týždne a počas mojich posledných 5 dní v službe som mala možnosť vidieť, počuť a najmä byť v prítomnosti Sv. Otca Františka. Nešlo o žiaden blízky kontakt, väčšinou bol len bielou postavičkou v diaľke na pódiu, či požehnávajúcou rukou kývajúcou z papamobilu. Pri týchto stretnutiach som bola často v službe, keďže mojou úlohou,

Dni strávené v Krakove boli pre mňa požehnaním. Vidieť mladých ľudí ako prichádzajú zjednotení v modlitbe na jedno mieste bolo niečo neskutočné. Od preplnených električiek a tlačeníc cestou na sv. omšu až po eucharistické požehnanie Svätého Otca. Bolo priam neuveriteľné byť tak blízko a zažiť

„Pozvanie Svätého Otca Františka na tohtoročné SDM, ktoré sa navyše konali iba sto kilometrov od môjho bydliska sa nedalo odmietnuť. Uvažovala som nad tým už v roku 2011, kedy boli v Madride. Toto pozvanie nám tiež pripomína, že sme mladí, čo je úžasné a je dobré, keď svoju mladosť

Do našej farnosti zavítal cirkevný historik HEDr. Ľubomír Hromjak, PhD., ktorý vo sv. omši na sviatok Premenenie Pána nám odborným výkladom v homílii predstavil život, oddanú službu, utrpenie a lásku otca biskupa Jána Vojtaššáka. Ako som svojim veriacim pripomenul v nedeľných oznamoch jeho návštevu v našej farnosti, tak mnohí zareagovali a prišli na sv. omšu, ktorú celebroval tento kňaz a historik. Prednáška bola veľmi pekná a pôsobivá. Po sv. omši v sákrestii ponúkal svoje knihy o p. biskupovi Jánovi. Sám som bol prekvapený. Predalo sa štyridsať kníh. Teší ma živý záujem mojich veriacich o tohto biskupa a o jeho blahorečenie. Pevne spoločne veríme, že tento Boží služobník biskup Ján Vojtaššák raz bude aj skrze naše modlitby uctievaný ako svätý na našich oltároch.