Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 7 návštevníkov a žiadni členovia on-line

473929
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
167
1781
1948
291327
15285
16210
473929

Vaša IP je: 54.158.253.14
27-06-2017 03:48

V dnešný deň je práve jeden rok, čo sme našu farnosť odprezentovali v náboženskej relácii Lupa kresťanského rádia Lumen. Opäť si môžeme ešte raz vypočuť a pripomenúť si aktivity cez historický exkurzus, súčasnosť a plány do budúcna našej farnosti. Dňa 24. 5. 2016 ma telefonicky oslovil náboženský redaktor otec Ján Sabol s prosbou, či by si naša farnosť mohla pripraviť prezentáciu farnosti do náboženskej relácie "Lupa" rádia Lumen. Ja som s tým súhlasil a oslovil som veriacich farnosti a spoločenstvá, aby si pripravili nejaké slovo do tejto relácie. Všetci oslovení súhlasili a tak si každý pripravil danú prezentáciu. V pastoračnej miestnosti pod kostolom sme s otcom Jánom natáčali predstavenie farnosti Brezovica. Teší ma, že takáto možnosť sa naskytla a že nás z rádia oslovili. Nech Všemohúci Boh aj naďalej žehná našu farnosť. Premiéra v rádiu Lumen bola 22. 6. 2016 a v repríze 25. 6. a 29. 6. Kliknutím na tento link si môžete reláciu o našej farnosti stiahnuť a vypočuť, alebo vyhľadať v archíve Rádia Lumen (do vyhľadávania stačí zadať názov farnosti "Brezovica"). Nech sa páči.

Brezovická farnosť sa môže pýšiť misionárom Martinom, ktorý je aj rehoľníkom u bratov Kapucínov na ďalekom Islande. O ňom som už písal, keď odchádzal na misie. Teraz chcem venovať pozornosť na jeho misijnú činnosť trocha z iného uhla pohľadu. V nedeľu 4. 6. nám veriacim po Korunke Božieho milosrdenstva a Litánií k Božskému Srdcu vizuálne a s komentárom odprezentoval svoje náročné pôsobenie na týchto misiách. Videovizualizáciou nás oboznámil o svojej činnosti v tejto ďalekej krajine. Porozprával nám o náročnosti, radosti a samozrejme aj o kráse misijnej činnosti. Odkryl nám prostredie, v ktorom žije, modlí sa a pracuje. Dobre vieme, že na rozdiel od diecéznych kňazov rehoľníci nesmú vlastniť žiadne nehnuteľnosti ani iné majetky, ktoré by ich odrádzali od absolútnej pripútanosti k Bohu. Sľubujú ešte o jednu evanjeliovú čnosť viac – sľub chudoby. Tento brat Martin je toho evidentným a rukolapným dôkazom. Opustil naozaj všetko a všetkých a úplne sa pripútal k celoživotnej službe Bohu. Môžeme ho obdivovať v tejto jeho službe. Na misiách pôsobí od februára minulého roku. Jeho misijne miesto je v Reydarfjordur Iceland, ktoré sa nachádza asi 700 km od hlavného mesta Reykjavík. Pôsobí tam s troma bratmi kapucínmi pochádzajúcimi tiež zo Slovenska. Títo traja rehoľníci s podporou horlivých dobrovoľníkov chlapov zo Slovenska postavili za necelé dva roky v tomto meste nádherný drevený kostolík, ktorý bol posvätený ich otcom biskupom taktiež zo Slovenska ThLic. Dávid Bartimej Tencer, OFM (wikipédia) dňa 17. 6. 2017 t. j. minulú sobotu. Tejto posviacky kostolíka sa zúčastnil aj premiér SR Róbert Fico a minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák, ktorí boli na tejto návšteve dva dni. Drevo na tento kostolík, ako povedal Martin pochádza zo Slovenska. Dnes v utorok po svätej omši ma informoval o jeho odchode späť na misiu. V nedeľu odlieta z Viedne do Frankfurtu a potom s prestupom ďalej pokračuje na svoje pôsobisko, ktoré sa mu stalo domovom na Islande – Reydarfjordur. My mu vyprosujeme veľa Božích milostí, zdravia a Božieho požehnania. Nech ho jeho patrón a patrón našej diecézy sv. Martin, ktorého dennodenne litániami vzývame po svätej omši sprevádza a ochraňuje.

Aj v našej farnosti sme si spomenuli na nádherný deň našich otcov. V nedeľných oznamoch som poprosil zvlášť otcov mojej farnosti, aby prišli na nedeľnú popoludňajšiu pobožnosť, pri ktorej sa pomodlíme Korunku Božieho milosrdenstva a Litánie k Božskému Srdcu. Otcovia, ktorí si našli čas, prišli a potešili ma. Pomodlili sme sa spomínané modlitby a dal som otcom aj Eucharistické požehnanie. Po pobožnosti som im poďakoval za ich dôležite otcovstvo, prospešné pre ich rodinu a spoločnosť. Odmenil som ich aj malou koňakovou sladkosťou v podobe bonboniéry. Chlapi – otcovia vďaka, že Ste.
Deň otcov je sviatok oslavujúci všetkých otcov, otcovstvo a vplyv otcov na spoločnosť. Deň otcov sa na Slovensku slávi tretiu nedeľu v mesiaci jún. Tradícia Dňa otcov vznikla v meste Spokane v štáte Washington, už v roku 1910. Američanka Sonora Smart Doddová si chcela uctiť všetkých otcov ako bol ten jej. Veterán občianskej vojny William Jackson Smart po smrti manželky sám musel vychovávať šesť detí. Sonora vnímala svojho otca ako hrdinu a hneď ako sa dozvedela, že matky majú svoj sviatok navrhla, aby podobný mali aj všetci otcovia. Prvá neoficiálna oslava sa konala v deň narodenín Sonorinho otca 19. júna 1910. Popularita sviatku rástla a tretia júnová nedeľa sa postupne stala sviatkom všetkých otcov. V roku 1966 prezident Lyndon Johnson podpísal prezidentské vyhlásenie, v ktorom stanovil tretiu nedeľu v júni ako oficiálny sviatok Dňa otcov.

 

Tak ako každý rok naša farnosť oslávila ako tradične jeden z najkrajších sviatkov v roku slávnosť Božieho Tela a Krvi. Bolo nádherné počasie a preto tí, ktorých sa to týka a sú bývajúci okolo kostola sv. Cyrila a Metoda a samozrejme aj moji kostolníci pripravili – za čo im ďakujem – na tento deň oltáriky, pri ktorých kňaz sa modlí a od nich dáva Eucharistické požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou, ktorá ide v sprievode veriacich. Musím pochváliť prvoprijímajúce detičky, ktoré si pripravili kvietky a tie v sprievode pred Oltárnu Sviatosť rozhadzovali. Účasť ako rannej sv. omši tak aj na večernej bola hojná. Všemohúci Bože ukrytý v Prevelebnej sviatosti Oltárnej žehnaj a sprevádzaj moju farnosť, aby Ti bola verná v slovách i činoch a tak kráčala s čistým srdcom v ústrety k Tebe do Nebeského kráľovstva.

V prvú nádhernú júnovú nedeľu Zoslania Ducha Svätého sa uskutočnila v našej farnosti ešte jedná milá udalosť, ktorá sa týkala našich malých, ale nábožným duchom veľkých tretiačikov. Tí sa celý školský rok pripravovali na túto pre nich, ale aj pre farnosť veľkú chvíľu. Na hodinách náboženstva sa počas celého tretieho ročníka pripravovali vedomostne, ale aj duchovne na slávnostné prijatie Pána Ježiša do svojho srdiečka. Na spomínaných hodinách náboženstva sme hovorili o Bohu Stvoriteľovi, Starozákonne sme sledovali stvorenie a vývoj sveta a prvých ľudí Adama a Evy - ich detí, hlavne Kaina a Ábela, stretli sme sa aj s Abrahámom, prorokmi atd. V Novom Zákone sme pozorne sledovali život Pána Ježiša od jeho počatia v lone Panny Márie cez jeho život v Nazaretskej rodine, verejné účinkovanie, umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie, nanebovstúpenie, až po sviatok dnešného dňa spojený s prvým svätým prijímaním – Zoslania Ducha Svätého. Deväť dní pred touto slávnosťou sme sa veriaci s deťmi okrem novény a deviatnika pred Zoslaním Ducha svätého modlili aj deviatnik pred prvým svätým prijímaním. Deti každý deň v týždni a to či ráno, alebo večer prišli na svätú omšu a nevynechali ani jeden z dvoch deviatnikov. Potom v sobotu prišla jedná z nádherných a dlho očakávaných chvíľ v ich živote. Bola to prvá svätá spoveď. Pekne sa na ňu pripravili. Každé dieťa malo napísané hriechy na lístočku, ktorý som im po svätej spovedi vzal a ako som sľúbil, sľub som dodržal a lístočky aj spálil. Na druhý deň nasledovala pre nich druhá radostná a nádherná chvíľa. Prvý krát v živote prijali Eucharistického Pána Ježiša do svojho srdiečka. To už si môžete pozrieť k priloženej fotogalérii. Ďakujem rodičom, prvopríjímajúcim deťom, organistovi Dávidovi, Dominike, animátorkam Žanetke a Klaudii, mojim kostolníkom a miništrantom za dokonalú prípravu tejto slávnosti. Nech všemohúci Boh požehnáva a chráni tieto deti od nástrah zlého ducha, aby zdravým sebavedomím vždy mali pripravené svoje srdce pre prijatie Božích milosti.

Dňa 20. 5. 2017 t.j. v sobotu putovala naša farnosť spolu s ostatnými farnosťami nášho dekanátu do katedrály sv. Martina na Spišskú Kapitulu. Tak ako sa zjednocujeme farské spoločenstvá nášho dekanátu pri rôznych modlitbách, oslavách a pútiach, tak sme sa zjednotili aj na spoločnej púti našich farnosti na Spišskej Kapitule. Lieskovský autobus z našej farnosti vyrazil o štvrť na sedem ráno. Svätá omša začala o 10:00 hod. Celebroval ju generálny vikár Spišskej diecézy Mons. prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD. Spolu s ním koncelebrovali kňazi trstenskeho a kňazi ľubovnianskeho dekanátu. Homíliu predniesol Mgr. Pavol Lacko, dekan a farár staroľubovnianskeho dekanátu. Svätú omšu po slávnostnom požehnaní zakončil pán vikár modlitbou desiatky svätého ruženca za blahorečenie božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Po svätej omši sme mali možnosť tak ako aj pred časom v našich farnostiach uctiť si relikviár s pozostatkami sv. Martina. Po skončení prehliadky biskupského úradu moji pútnici putovali spolu s lieskovskými pútnikmi do malej dedinky Žehry, kde sa nachádza vzácny artikulárny, drevený kostolík. Potom cestou domov sa zastavili aj v renesančnej dedinke Spišská Sobota – prímestskej časti mesta Poprad. Som hrdý, že naša farnosť si už vopred uctila pozostatky sv. Martina na Spišskej Kapitule a to pri posvätení obrazu sv. Martina otcom biskupom Štefanom a to dňa 18. 12. 2016. Svätý Martin Oroduj za nás!

Deň matiek oslávený mariánskou pobožnosťou, Eucharistickým požehnaním a novénou k sv. Martinovi matkami našej farnosti, 14. 5. 2017.
V nedeľných farských oznamoch som pozval zvlášť matky našej farnosti na mariánsku pobožnosť, Eucharistické požehnanie a novénu štvrtého dňa k sv. Martinovi. Do kostola prišlo pekné množstvo veriacich, pri čom z nich bolo asi šesťdesiat matiek. Náš organista Dávid sprevádzal tento duchovný program svojim spevom a spevokol s niekoľkými speváčkami Žanetkou Hucíkovou, Timkou Števaňákovou, Domčou Hucíkovou, Beátkou Hucikovou a Paťkou Grmanovou mu pomáhali. Atmosféra bola nádherná. Po pobožnosti som aj týmto ostatným ženám, ktoré neboli na púti v Trstenej odovzdal dar z kňazského srdca – ružu. Posledná pieseň na záver z repertoáru farského spevokolu bola „Vďačiť Ti chcem Mama.“ Po celom duchovnom programe som povzbudil mamičky k ich nádhernému povolaniu a poslaniu matky v súčasnom svete, ktoré vychovali a ešte vychovávajú pokolenie odovzdané budúcim generáciám. Vyzval som ich k tomu, aby večer unavené po celom dni si aj oni v modlitbách spomenuli na svoje deti, ktoré ich urobili dobrými matkami.

Farnosť Brezovica, 2013 - 2017, Powered by Joomla! by SiteGround