Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

440804
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
115
441
2075
257995
20127
26340
440804

Vaša IP je: 54.158.30.143
28-04-2017 06:12

Do liturgicky - pôstneho obdobia sme vstúpili sväteninou poznačenou popolcom na našom čele na znak pokánia.  V tomto posvätnom čase som mal spolu s veriacimi, alebo individuálne naplánované a aj zrealizované viacero duchovných akcii. Vo farnosti som vyhlásil leteckú púť do francúzskeho mesta sv. Martina do Tours. Spolu sme mali navštíviť aj iné pútnické miesta v Paríži a jeho okolí. Individuálne som odcestoval do Paríža, aby som pripravil celú akciu - púť k spokojnosti svojich veriacich. Mal som už zakúpenú letenku

Prvým marcovým dňom sme sa s celým svetom ponorili do obdobia veľkého pôstu. Popolcovou stredou sme prísnym pôstom a pokáním započali čas utrpenia Krista a Ježišovho pokúšania na púšti diablom. Mali sme dve sväté omše a to ráno a večer. Mojim potešením bola pekná účasť veriacich na týchto spomínaných svätých omšiach. Pri rannej bohoslužbe pristúpilo na popolec okolo 250 veriacich a na večernú bohoslužbu okolo 350 veriacich. Spolu sa dalo poznačiť popolom pokánia okolo 600 veriacich, čo je asi polovica našej farnosti. Bola aj pekná účasť detičiek. Mali v tomto týždni jarné prázdniny. Potešením pre mňa bola aj účasť veriacich na piatkovej Krížovej ceste a svätej omši. No najväčším potešením pre mňa bola účasť deti na fatimskej sobote, keď sme pokračovali druhým mesiacom deviatnika fatimských sobôt. Hoci fatimskú sobotu máme každú prvú sobotu v mesiaci, ale fatimské soboty od februára až do októbra, celý deviatnik majú svoj význam a špecifikáciu zvlášť v 100.- výročí od zjavenia Panny Márie vo Fatime. Na svätý ruženec a svätú omšu prišlo tridsať detičiek. Vyzval som ich v nedeľných farských oznamoch a oni prišli. A samozrejme bola aj pekná účasť veriacich. Do modlitieb krížových ciest v piatky zapájam žiakov ZŠ a to po ročníkoch a v nedeľu sa do modlitieb krížových ciest budú zapájať rôzne spoločenstvá našej farnosti. Pane daj nám silu vytrvať v pokání, aby sme naplno precítili nádherne Veľkonočné ráno.

Vo farských oznamoch siedmej nedele v "období cez rok" som oznámil mojim deťom vo farnosti, že dňa 24. 2. t.j. v piatok po detskej sv. omši slúženej o 16:00 hod., si opäť pod kostolom v pastoračnej miestnosti zopakujeme - tak ako to bolo pred Adventom, tak teraz to bude pred pôstom - fašiangovú diskotéku spojenú s rôznymi príbehmi z knihy O kázni a dáždnikoch. Na svätú omšu prišlo cez šesťdesiat deti a po nej sa všetky deti presunuli do pastoračnej miestnosti, ktorej sme dali opäť poriadne zabrať. Začala sa diskotéka, ktorá bola od 17:00 hod a trvala do 19:30 hod. Diskotékou nás sprevádzala Dominika Hucíkova ako hlavná disdžokejka a pomáhali jej Terezka s Paulínkou. Zabávali sme sa do sýta. Deťom som pripomenul, že teraz je čas sa radovať, ale od popolcovej stredy bude čas pokánia. Medzi tancovačkou počas pauzy sme si prečítali poučné príbehy z knihy Kazimierza Wojtowicza O kázni a dáždnikoch. Opäť sa chcem poďakovať pomocníkom a ženičkám, ktoré som oslovil a tie nám napiekli sladké fašiangové šišky, alias pampúchy. Teraz už začal čas pôstu a tu sa chceme s deťmi našej farnosti sústrediť na pokánie, aby sme sa mohli zodpovedne pripraviť na nádherné Veľkonočné ráno.

Dňa 8. 2. 2017 sa náš pán kostolník Milan Lužbeťák dožil krásneho okrúhleho jubilea 50 rokov života. Chcem mu spolu s celou svojou farnosťou popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a Božieho požehnania. Zároveň mu chceme zaželať veľa síl a ochoty, aby aj naďalej, spolu so svojou manželkou Evkou, vykonávali Bohu milú činnosť náležitú v Božom chráme. Okrem služby kostolníka je aj rozdávateľom svätého prijímania a spolu so svojou pani manželkou a aj dcerkou Evkou lektorom pri čítaní starozákonneho a novozákonného čítania vo svätej omši. Nech ho spolu s celou jeho rodinou v tejto službe kostolníka ešte dlhé roky Pán Boh požehnáva a svätá Panna Mária ochraňuje. Počas svojej kňazskej služby mi za 19 rokov Pán Boh doprial a požehnával vždy dobrých kostolníkov, za čo Všemohúcemu Bohu veľmi ďakujem. Všemohúci a večný Bože, neustále požehnávaj tých, ktorí s láskou pomáhajú a slúžia tým, ktorých si ustanovil za služobníkoch Tvojho oltára, na ktorom sa Ty sám za nás obetuješ. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Hoci každú sobotu v mesiaci máme fatimskú sobotu, ktorá začína o 6:30 hod. sv. ružencom a pokračuje modlitbou zasvätenia, sv. omšou a adoráciou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou, ale v tomto roku od prvej februárovej soboty je to o čosi vzácnejšie. Popri celom predpísanom liturgickom uctievaní Panny Márie fatimskej od spomínanej februárovej soboty máme ešte k týmto modlitbám pridaný deviatnik s úvahami o Nebeskej Matke Panne Márii, ktorý začína februárom. Chceme sa pomodliť celý deviatnik na všetky prvé soboty v mesiaci celého roka. Vyzývam k modlitbe celú farnosť, aby sa v tomto jubileu 100-výročia od prvého zjavenia vo Fatime, ktoré bolo 13.5.1917 viacej modlila za svoje manželstvá, rodiny a rôzne spoločenstvá. O tom som už informoval aj v nedeľných farských oznamoch. Zdôraznil som, že sa neuspokojím len s dvesto veriacimi, ale mám túžbu vidieť na týchto sv. omšiach prvých sobôt v mesiaci aj deti. Ďalej sme sa od 1.2. začali modliť litánie k sv. Martinovi a to každý deň po sv. omši, aby sme intenzívnejšie prežívali aj rok sv. Martina. Sv. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Sv. Martin, oroduj za nás!

Tak ako iné farnosti našej diecézy, tak aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne na tento deň sa chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytého v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich sa pomodliť a posvätiť. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš žehná, chráni a opatruje moju farnosť a sv. Martin nech nám vyprosuje v nebi milosti.

Na deň 21.1. 2017 boli pozvané farnosti Spišskej diecézy na druhý charitatívny hokejový zápas do Ružomberka, kde hlavnými hráčmi zápasu boli kňazi Spišskej diecézy a Košickej arcidiecézy. Zápas sa už tradične konal pod záštitou nášho sídelného otca biskupa Mons. Štefana Sečku. Vstupné bolo dobrovoľné. Ja osobne som chodieval na zápasy, ktoré boli aj časom v Poprade KHL a taktiež na Tipsport extraligy, kde hrajú popradský hokejisti. No vidieť hrať kňazov, to sa len tak nevidí. Preto sme aj my prijali pozvanie diecézy a zúčastnili sme sa tohto charitatívneho hokejového zápasu. Boli sme pätnásti na troch autách. Spočiatku, keď prvé buly hodil otec biskup Štefan, prvú tretinu kňazi Spišskej diecézy, hrali ukážkovo a profesionálne. Prvá tretina skončila 5:1 pre Spiš. No druha a tretia tretina, to sme už dostali od Košičanov poriadnu „nakladačku“. Nakoniec zápas skončil 10:6 pre Košičanov. Najprv nás to mrzelo, ale bolo vidieť, že naši dali do toho všetko. Deti sa chceli odfotiť s našim otcom biskupom, ktorý mal na sebe namiesto reverendy hokejový dres. Najuspokojenejšia správa bola, že počas zápasu sa vyzbieralo bezmála 3.000,-€. Všetky tieto peniaze budú odovzdané nadácii SPOSA v Ružomberku a to deťom s autizmom. Tešíme sa na tretí ročník charitatívneho zápasu, ktorý bude o rok.

Farnosť Brezovica, 2013 - 2017, Powered by Joomla! by SiteGround