Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 9 návštevníkov a žiadni členovia on-line

303442
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
217
292
217
126864
10469
9556
303442

Vaša IP je: 54.167.0.4
26-09-2016 09:00

Vedúca klubu dôchodcov pani Hajdúková ma oslovila a poprosila, či by som nešiel s klubom dôchodcov na výlet a púť cez sviatočný deň Sedembolestnej Panny Márie do Starých Hôr . Ani chvíľu som neváhal. Keďže mala málo účastníkov, dala mi k vyhláseniu oznam, aby som veriacich v kostole informoval, že sa bude konať v našej farnosti výlet a púť. Keď som oznam vyhlásil a potvrdil svoju účasť na tomto výlete a púti, hneď sa prihlásilo toľko účastníkov, že autobus nemal dostatočnú kapacitu. V autobuse nás bolo 57 pútnikov. Vyrazili sme vo štvrtok ráno o 8:00 hod. V autobuse sme sa pomodlili Ranné chvály a modlitbu cez deň. Keď sme prišli na miesto putovania, účastníci hneď vošli do kostola, pretože za pol hodiny o 10:30 mala začať sv. omša. Neboli sme ako zájazd zahlásený k účasti na sv. omši. Dvadsať minút som spovedal a išiel do sakristie. Tam som sám čakal, kedy sa začne sv. omša. Pred sv. omšou bola Korunka k Božiemu milosrdenstvu a potom brat karmelitán prišiel do sakristie a poslal ma slúžiť sv. omšu, pretože on musí ísť spovedať pre veľké zástupy do spovednice. Bola to pre mňa česť celebrovať a tak sláviť sv. omšu na sviatok Sedembolestnej Panny Márie v bazilike Navštívenia Panny Márie. Po sv. omši sme sa stretli všetci pred kostolom a spoločne sme sa vybrali po chodníčku k studničke. Tam sa každý z nás pomodlil a nabral či napil vody. Potom sme vyrazili so dediny Svätý Kríž a pozreli sme si Artikulárny evanjelický kostol. Cestou sme sa pomodlili sv. ruženec. Navštívili sme aj katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža, teda kostol mojej bývalej farnosti. Cestou domov sme sa zastavili na horskom salaši nad Zubercom a v predvečerných hodinách sme šťastne docestovali domov. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým účastníkom zájazdu za skvelú atmosféru. Bolo mi s posádkou autobusu fajn. Cestou sme si zaspievali a pomodlili sa. Zvlášť sa chcem poďakovať pani Hajdúkovej, že ma oslovila a nahovorila na tak príjemný a milý výlet. Poďakovanie patrí aj šikovnému šoférovi pánovi Žulkovi. Mal som pocit zo zážitku, že sme boli ako jedná rodina. Ešte raz všetkým vďaka.

V pondelok 5.9. sa aj v našej farnosti začal školský rok 2016/2017. Sme farnosť s rímskokatolíckym vierovyznaním, a teda školský rok treba začať dôstojne s Božím požehnaním. Vo svätej omši, na ktorej sa zúčastnila po prvý krát aj naša pani riaditeľka Mgr. Timea Matušeková a učitelia základnej školy som pripomenul dôstojnosť vzdelania v kontexte s kresťanskou výchovou. KBS v úmysle apoštolátu modlitieb na mesiac september žiada, aby sa učitelia, študenti, žiaci i zamestnanci škôl usilovali v školskom roku vnášať prvky kresťanskej kultúry do svojho života i pracovného prostredia. My kňazi sme pred Bohom zodpovední, aby tento úmysel otcov biskupov bol v našich farnostiach zachovaný. V nedeľných oznamoch zo dňa 28. 8. 2016 som vyzval žiakov našej školy, aby v prvopiatkovom týždni vo štvrtok pristúpili k sv. spovedi. Potešilo ma, keď v tento určený deň ich pristúpilo 56 a mimo tohto štvrtka sa vyspovedalo ešte 22 detí. Spolu pristúpilo k sviatosti zmierenia 78 žiakov. Na našej škole v tomto roku zaujalo svoje miesta 1 - 9 ročníka 120 žiakov. Ako kňaz si pripravujem tretiačikov k prvému svätému prijímaniu a ôsmakov a deviatakov ako birmovancov. Nech Duch Svätý žehná a s láskou sprevádza mojich žiakov, s ktorými sa stretávam v škole, v rodinách, na ulici, na vybíjanej, v pastoračnej miestnosti a hlavne v Božom chráme na liturgii. Aj k ním som poslaný, aby som si plnil učiteľský a posväcujúci úrad, ktorý mi bol zverený otcom biskupom a hlavne Všemohúcim Bohom.

Biskupský úrad v Spišskej Kapitule spolu s komisiou pre mládež v Ružomberku zorganizovali veľmi pekné podujatie pre tých, ktorí boli účastníkmi SDM a aj pre tých, ktorí sa SDM nemohli zúčastniť a chceli si vypočuť svedectvá účastníkov. Aj z našej farnosti sa tohto stretnutia so Svätým Otcom zúčastnilo 12 mladých. Niektorých som oslovil, aby zareagovali na výzvu post stretnutia sa s otcom biskupom Štefanom. Nakoľko sa v našom regióne v tento deň zbierali zemiaky, mladí sa ospravedlnili, a tak som sa tohto stretnutia za našu farnosť zúčastnil sám. Pol hodinu pred sv. omšou v kostole sv. Rodiny to vyzeralo na veľmi nízku účasť mladých, tesne pred sv. omšou sa celý kostol nimi zaplnil. Otec biskup Štefan s nadšením povzbudil účastníkov tohto stretnutia v Ružomberku. Hovoril o úlohe mladých v dnešnom svete, ako majú šíriť vieru a použil slová sv. Jána Pavla II. - Nebojte sa!. Po sv. omši sme sa všetci stretli v aule KU. Tam sme si vypočuli spomienky a dojmy na SDM. Mladí s veľkým entuziazmom vypovedali o jedinečnom stretnutí, ktoré sa nezažíva každý deň. Po tomto stretnutí sme boli všetci naplnení radosťou z atmosféry, ktorá tam vládla. Na záver dal otec biskup Štefan všetkým zúčastneným svoje požehnanie s prianím, aby vždy a všade šírili svedectvo o ukrižovanom Kristovi. Všemohúci a večný Bože sprevádzaj mládež celého sveta svojimi milosťami, aby šírila vieru v tomto svete plnom nepokojov a nenávisti.

Zvlášť v tomto milosrdnom roku vyhláseným Svätým Otcom Františkom ako Rokom Božieho Milosrdenstva, my kresťania kráčame za ovocím tohto nezaslúženého daru, na ktorý je naša duša nasmerovaná. Chodíme po mnohých púťach a prechádzame bránami Milosrdenstva. Túžime sa nasýtiť milosťami, ktoré sú z Božieho Milosrdenstva určené nám na ceste spásy. Uvedomujeme si ako sme závislí na tomto dare a preto chce každý z nás v duchovnej oblasti urobiť pre blížnych a seba čo najviac. V takej menšej rekapitulácii si spomíname na púť za sv. Teréziou z Lisieux do Krivej, 20.1., boli sme na sv. omši na Spišskej Kapitule, kde sme si spomenuli na otca biskupa Jána Vojtaššáka, 27.2., autobusom sme smerovali do Krakova na dekanskú púť, 5.3., naplno sme prežívali Veľkú Noc cez Božie milosrdenstvo, my kňazi sme spoločne slávili sv. omšu na počesť bl. Sestry Zdenky v deň dekanských kňazských rekolekcii, 25.4., pred sv. omšou sme boli spojení sv. ružencom za kňazov (štafeta modlitieb za kňazov) s veriacimi na Levočskej hore, 3.6., s miništrantmi sme sa zúčastnili púte miništrantov v Smižanoch, 25.6., matky s hlbokou vierou prežívali trojdnie s modlitbou, 24.-26., pútnici našej farnosti putovali do Medžugoria, 22.-27.6., v rámci duchovnej obnovy pred odpustom sme boli na odpustovej slávnosti na Mariánskej Hore v Levoči, 29.6., v Krivej sme prežívali významné 100 - té výročie sestry Zdenky, 23.7., spoločne sme šli získať odpustky na Porciunkulu do Trstenej, 2.8., zúčastnili sme sa dekanskej púte v Smižanoch, 20.8. To je v krátkosti prehľad našej duchovnej aktivity vo farnosti. V rámci dovolenky som ako kňaz navštívil v Nemecku Karmelitánsky kláštor v ktorom som si urobil duchovnú obnovu za moju farnosť a taktiež v rámci svojej dovolenky som putoval do Assisi a zvlášť do baziliky Santa Mária degli Angeli, kde sa nachádza Porciunkula a prešiel som ňou cez Bránu Milosrdenstva a v modlitbách som taktiež myslel na svoju farnosť a vyprosoval pre ňu požehnanie. Pevne verím, že do konca Roku Božieho Milosrdenstva sa ešte ovlažíme milosťami prúdiacich z Ježišovho boku nejakými akciami.

Tak, ako sme sa naša farnosť s okolitými farnosťami nášho dekanátu 5.3. zúčastnili dekanskej púte v Krakove, tak sme si to zopakovali na dekanskej púti v Smižanoch. Ochota farníkov susedných farnosti a farníkov našej farnosti bola veľká. V sobotu na pravé poludnie sme sa vybrali plní viery a radosti autobusom smerujúcim do Sanktuária Božieho Milosrdenstva v Smižanoch. Atmosféra bola úžasná. O tretej hodine sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, o pol piatej bola vyložená Sviatosť Oltárna pred ktorou sme sa pomodlili sv. ruženec k Sedembolestnej Panne Márii. O 18:00 hod. začala sv. omša, na ktorej sa zúčastnili veriaci celého nášho dekanátu spolu so svojimi kňazmi. Každý z nás si odnášal hlboké dojmy a zážitky z tohto dekanského stretnutia. V autobuse som pútnikom odovzdal malý darček, ktorý som priniesol z Assisi.

Na svetových dňoch mládeže v Krakove sa zúčastnilo aj niekoľko mladých veriacich pútnikov z našej farnosti Brezovica. Sme na nich hrdý, pretože aj takýmto postojom dokáže mladá generácia vydávať svedectvo o svojom duchovnom živote postavenom na náboženských pilieroch kresťanskej výchovy. Niektorí z nich sa aj takýmto elektronickým spôsobom chcú podeliť o zážitky, ktoré prežili na tomto podujatí stráveným s našimi otcami biskupmi a Svätým Otcom. Vydávať svedectvo v dnešnej dobe, keď sa svet stáva sekulárnym nie je jednoduché. No však tí, ktorí milujú Boha sa ničoho báť nemusia. V nasledujúcich troch článkoch sú svedectva Matúša a Lucky Kanikových a Katky Škuláňovej v takej podobe, v akej mi boli doručené elektronickou formou.

Svetových dní mládeže Krakowe som sa zúčastnila ako dobrovoľníčka. Strávila som preto v Krakowe dva týždne a počas mojich posledných 5 dní v službe som mala možnosť vidieť, počuť a najmä byť v prítomnosti Sv. Otca Františka. Nešlo o žiaden blízky kontakt, väčšinou bol len bielou postavičkou v diaľke na pódiu, či požehnávajúcou rukou kývajúcou z papamobilu. Pri týchto stretnutiach som bola často v službe, keďže mojou úlohou,