Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 14 návštevníkov a žiadni členovia on-line

390751
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
161
902
2098
211340
9045
19231
390751

Vaša IP je: 54.144.217.63
24-02-2017 04:33

Dňa 8. 2. 2017 sa náš pán kostolník Milan Lužbeťák dožil krásneho okrúhleho jubilea 50 rokov života. Chcem mu spolu s celou svojou farnosťou popriať veľa zdravia, šťastia, lásky, radosti a Božieho požehnania. Zároveň mu chceme zaželať veľa síl a ochoty, aby aj naďalej, spolu so svojou manželkou Evkou, vykonávali Bohu milú činnosť náležitú v Božom chráme. Okrem služby kostolníka je aj rozdávateľom svätého prijímania a spolu so svojou pani manželkou a aj dcerkou Evkou lektorom pri čítaní starozákonneho a novozákonného čítania vo svätej omši. Nech ho spolu s celou jeho rodinou v tejto službe kostolníka ešte dlhé roky Pán Boh požehnáva a svätá Panna Mária ochraňuje. Počas svojej kňazskej služby mi za 19 rokov Pán Boh doprial a požehnával vždy dobrých kostolníkov, za čo Všemohúcemu Bohu veľmi ďakujem. Všemohúci a večný Bože, neustále požehnávaj tých, ktorí s láskou pomáhajú a slúžia tým, ktorých si ustanovil za služobníkoch Tvojho oltára, na ktorom sa Ty sám za nás obetuješ. Skrze Krista nášho Pána. Amen.

Hoci každú sobotu v mesiaci máme fatimskú sobotu, ktorá začína o 6:30 hod. sv. ružencom a pokračuje modlitbou zasvätenia, sv. omšou a adoráciou pred vyloženou sviatosťou Oltárnou, ale v tomto roku od prvej februárovej soboty je to o čosi vzácnejšie. Popri celom predpísanom liturgickom uctievaní Panny Márie fatimskej od spomínanej februárovej soboty máme ešte k týmto modlitbám pridaný deviatnik s úvahami o Nebeskej Matke Panne Márii, ktorý začína februárom. Chceme sa pomodliť celý deviatnik na všetky prvé soboty v mesiaci celého roka. Vyzývam k modlitbe celú farnosť, aby sa v tomto jubileu 100-výročia od prvého zjavenia vo Fatime, ktoré bolo 13.5.1917 viacej modlila za svoje manželstvá, rodiny a rôzne spoločenstvá. O tom som už informoval aj v nedeľných farských oznamoch. Zdôraznil som, že sa neuspokojím len s dvesto veriacimi, ale mám túžbu vidieť na týchto sv. omšiach prvých sobôt v mesiaci aj deti. Ďalej sme sa od 1.2. začali modliť litánie k sv. Martinovi a to každý deň po sv. omši, aby sme intenzívnejšie prežívali aj rok sv. Martina. Sv. Panna Mária Fatimská, oroduj za nás! Sv. Martin, oroduj za nás!

Tak ako iné farnosti našej diecézy, tak aj naša farnosť má predpísané dni na adoráciu. Každoročne na tento deň sa chceme pokloniť a adorovať pred jednorodeným Božím Synom Ježišom Kristom skrytého v Prevelebnej Sviatosti Oltárnej. Počas celého dňa - ako som si všimol - prišiel na poklonu dostatočný počet veriacich sa pomodliť a posvätiť. Vždy a každý z nás ma o čo prosiť a za čo ďakovať. V Prevelebnej tu Sviatosti vzdajme úctu poklonu. Nech Najsvätejší Ježiš žehná, chráni a opatruje moju farnosť a sv. Martin nech nám vyprosuje v nebi milosti.

Na deň 21.1. 2017 boli pozvané farnosti Spišskej diecézy na druhý charitatívny hokejový zápas do Ružomberka, kde hlavnými hráčmi zápasu boli kňazi Spišskej diecézy a Košickej arcidiecézy. Zápas sa už tradične konal pod záštitou nášho sídelného otca biskupa Mons. Štefana Sečku. Vstupné bolo dobrovoľné. Ja osobne som chodieval na zápasy, ktoré boli aj časom v Poprade KHL a taktiež na Tipsport extraligy, kde hrajú popradský hokejisti. No vidieť hrať kňazov, to sa len tak nevidí. Preto sme aj my prijali pozvanie diecézy a zúčastnili sme sa tohto charitatívneho hokejového zápasu. Boli sme pätnásti na troch autách. Spočiatku, keď prvé buly hodil otec biskup Štefan, prvú tretinu kňazi Spišskej diecézy, hrali ukážkovo a profesionálne. Prvá tretina skončila 5:1 pre Spiš. No druha a tretia tretina, to sme už dostali od Košičanov poriadnu „nakladačku“. Nakoniec zápas skončil 10:6 pre Košičanov. Najprv nás to mrzelo, ale bolo vidieť, že naši dali do toho všetko. Deti sa chceli odfotiť s našim otcom biskupom, ktorý mal na sebe namiesto reverendy hokejový dres. Najuspokojenejšia správa bola, že počas zápasu sa vyzbieralo bezmála 3.000,-€. Všetky tieto peniaze budú odovzdané nadácii SPOSA v Ružomberku a to deťom s autizmom. Tešíme sa na tretí ročník charitatívneho zápasu, ktorý bude o rok.

Dňa 6. 1. 2017 sme slávili sviatok Zjavenie Pána, kde sme pri sv. omšiach požehnali Trojkráľovú vodu, oznámili deň Veľkej noci a všetkých cirkevných sviatkov, ktoré sa odvíjajú od Veľkej noci a ako tradične býva zvykom na Troch kráľov sme mali na farskom úrade Vianočnú koledu. Po desiaty krát som pozval farníkov zaspievať koledy. Najprv to boli členovia farskej rady či už starej a potom novej HRF, potom boli na koledách miništranti, na iných zasa deti a teraz to boli kostolníci, kantor a miništranti. Toto spoločenstvo je mi najbližšie, pretože celkom dôverne spolupracujeme. Požehnal som brezovickú faru a potom boli koledníci pozvaní na farský obed. Menu nie je tajomstvom. Polievku som navaril deň vopred. Medzi sv. omšami som uvaril ryžu a kuracie stehná som si dal upiecť odborníkom. Posedeli sme a porozprávali sa ako a čo chceme zlepšiť v novom liturgickom roku. Na záver článku sa chcem poďakovať všetkým svojim veriacim za dôstojne a náboženské slávenie jedných z najkrajších sviatkov v roku, ktorými sú nepochybne Vianoce.

V nedeľu dňa Pánovho narodenia sme deti spoločne s veriacimi prežívali v kostole sv. Cyrila a Metoda to, na čo sme sa pripravovali počas celého adventného času aj rorátnymi sv. omšami. Narodenie a príchod Mesiáša nám pripomenuli aj deti ktoré účinkovali. Na starosť to každoročne dávam ôsmakom, ale tento krát si to chcel zobrať pod patronát náš organista Dávidko, spolu s Dominikou. Samozrejme, že účinkovali aj ôsmaci, ale spolu s nimi aj deti z mladších ročníkov. To čo nám predviedli, bolo tak isto famózne ako po minulé roky. Sprítomnili nám udalosti, okolnosti a fakty narodenia Toho, ktorého každoročne očakávame, zvlášť pri narodení sa v našich srdciach. Týmto malým účinkujúcim pomáhal aj folklórny súbor, ktorý bol ako vždy perfektný. Dobre sa s detičkami zladili pri tvorbe Jasličkovej pobožnosti. Po jasličkovej akadémii nasledoval spev Tichej noci, deťom a všetkým prítomným som dal kňazské požehnanie a potom som deťom rozdával darčeky, ktoré si zaslúžili účasťou na rorátnych sv. omšiach. Takže ešte raz sa chcem poďakovať účinkujúcim deťom, folklórnemu súboru a všetkým prítomným, ktorí sa prišli pozrieť na jasličkovú akadémiu. Všetci mi urobili veľkú radosť. Pán Boh zaplať. Nech Kristus Spasiteľ je vždy prítomný v srdciach týchto deti.

Každoročne a pravidelne, už po desiaty Adventný čas, sa v našej farnosti slávia rorátne sväté omše a to od pondelka do soboty. Tento požehnaný adventný čas je najdlhší aký len mohol byť. Celé štyri adventné týždne. V hojnom počte sa na nich zúčastňujú starší veriaci na dôchodku - starí rodičia, rodičia, dospelí a hlavne malé deti, zvlášť žiaci prvého stupňa základnej školy, z ktorých mám najväčšiu radosť. Dá sa povedať, že na svätej omši sme zastúpení vo viacerých generáciách. Účasť veriacich je vysoká a presahuje tristo veriacich denne. Niektorí, ako si všímam, nevynechali ani jednu rorátnu svätú omšu. Pre mňa – ako kňaza – je táto vysoká účasť veriacich veľkým povzbudením. Deti po sv. omši každý deň, okrem soboty, majú v priestoroch pod kostolom prichystané raňajky a teplý čaj. Žiaci druhého stupňa mi pomáhajú viesť evidenciu týchto deti, pretože tieto menšie deti dostanú na Vianoce pod stromček v kostole ešte malý, ale zaslúžený darček. Týmto Adventným časom sa chceme pripraviť na príchod Božieho Syna Ježiša Krista uloženého v jasliach.