Fotogaléria

342778
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
10
417
2510
161378
861
21971
342778

Vaša IP je: 23.23.54.109
03-12-2016 03:18
Asi dva mesiace pred divadelným predstavením „Svojim anjelom dal príkaz o Tebe“ o živote a utrpení ctihodného otca biskupa Jána Vojtaššáka zákamenskými ochotníkmi som inicioval svojim veriacich, aby si našli čas a prišli do kultúrneho domu na divadelnú predstavenie. Zákamenský ochotníci prišli v dohodnutý termín na pozvanie farského úradu v Brezovici do Trstenej. Veľa som počul o tejto hre a to či už z vystúpenia v Poprade, alebo aj v Trstenej pred niekoľkými týždňami pre trstenčanov. Keďže poznám veriacich a účinkujúcich zo Zákamenného, nebol problém ich osloviť. Týchto ochotníkov má na starosti pani učiteľka Mgr. Zuzka Demková, spolu so svojim manželom a riaditeľom základnej školy v Zákamennom pánom Mgr. Pavlom Demkom. Sú to moji priatelia a preto nebol problém požiadať ich o kultúrny zážitok tohto druhu. Podmienkou bola vyhovujúca sála, kde sa bez problémov bude realizovať projekcia, kde je veľké javisko a zákulisie z obidvoch strán. Po uvážení som rozhodol, že bude dobré to prostredie kultúrneho domu, kde už túto scénku zahrali. Autobus bol bezplatný. Účasť do autobusu svojim podpisom potvrdilo okolo šesťdesiat veriacich. Do domu kultúry prišlo dohromady, aj na svojich autách, rovných 160 divákov. Keď som si urobil prieskum, tak z našej farnosti bolo 148 veriacich a dvanásti boli zo susedných farnosti. Dva týždne pred vystúpením som poprosil okolitých pánov farárov, aby mi vyhlásili v nedeľných oznamoch túto akciu. Oslovil som aj rodičov šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov, aby poslali svoje dieťa na spomínané predstavenie. Účasť žiakov z týchto ročníkov bola tiež uspokojivá. Je dobré, aby sa aj tejto mladej generácii dostal do väčšieho povedomia rodák z Oravy otec biskup Ján Vojtaššák aj takouto formou. Touto cestou chcem pozdraviť a poďakovať ochotníkom zo Zákamenného za nádherný a emotívny zážitok a svojim veriacim za peknú účasť.

ماهو افضل بنك لتداول الاسهم

Na deň 25.11. som deti prvého až šiesteho ročníka pozval na „detské – katarínske“ party do pastoračnej miestnosti pod kostolom. Po sv. omši, ktorá bola o piatej hodine sme sa presunuli do priestorov pod kostolom. O šiestej hodine večer, po krátkej modlitbe, sa začala pre nich zábava, pri ktorej sa naše deťúrence dobre zabavili a povystrájali. V týždni som poprosil láskavé brezovické gazdinky, aby nám napiekli sladučké koláčiky. Ja som zakúpil dobošky, džúsy, balóniky a party reťaze. Nálada bola perfektná. Zatancovali sme si, zaskákali a pozreli aj rozprávku, ktorá v tom čase bola vysielaná televíziou Lux. Zrealizovať túto party so šesťdesiatimi troma deťmi mi pomáhali zvládnuť kostolníci Milan s manželkou Evkou, pani Vierka Pakosová a náš organista Dávid alias Jubox spolu s Dominikou, Terezkou a Jasmínkou, za čo im chcem touto cestou poďakovať. Nálada bola perfektná. Dávid zahral disko pesničky ako ušité pre túto mladú generáciu. Teraz sa ideme ponoriť do liturgického Adventného času a rorátnymi sv. omšami, zaujať pozíciu očakávania príchodu nášho Pána Ježiša Krista. „Rorate caeli desuper.“

http://greenspacecambria.org/?binop=%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%B3&999=3b افضل شركة لورصه فوريكس

Teší ma, že aj naša farnosť, spolu s inými farnosťami, prijala výzvy Svätého Otca Františka, našich otcov biskupov, dekanov i farárov a spoločne sme vytvárali jednotu prítomnosti Božieho milosrdenstva. Opäť moji veriaci vedomí si hĺbky Božej lásky spojenej so šírkou Božieho Milosrdenstva prežívali tento čas aktívne a nábožne vo svojich rodinách i vo farskom spoločenstve. Dôkazom tejto aktívnej činnosti je ich účasť na duchovných podujatiach. Okrem iných pastoračných aktivít sme prežili aj aktivity v súvislosti s Mimoriadnym Rokom Božieho milosrdenstva. Tak napr. 14.1. sme si vypočuli prednášku prof. ThDr. PaedDr. Františka Trstenského, PhD. na tému "Lukášovo evanjelium", 20.1. sme si v Krivej uctili relikvie sv. Terézie z Lisieux, 27.2. sme autobusom putovali na Spišskú Kapitulu, aby sme sa zúčastnili 95. výročia od prijatia biskupského úradu otcom biskupom Jánom, 5.3. sme celým obsadeným autobusom putovali na dekanskú púť do Krakova, 24.-25. boli naši miništranti okrem výletu aj na diecéznej púti miništrantov v Smižanoch, 29.6. sme s obsadeným autobusom putovali do Levoče na odpustovú slávnosť, 23.6. sme viacerými autami išli na odpustovú slávnosť do Krivej ku cti bl. sestry Zdenky, 6.8. sme u nás v kostole mali peknú prednášku HEDr. Ľubomíra Hromjaka, PhD. o biskupovi Jánovi Vojtašákovi. 20.8. sme opäť plným autobusom cestovali na dekanskú púť do diecézneho sanktuária Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, 15.9. som so svojimi veriacimi putoval do Starých Hôr, kde sa mi dostala česť byť hlavným celebrantom na sv. omši, 9.10.-12.10. som letel so svojimi veriacimi na púť do Ríma. Prešli sme štyrmi hlavnými bránami bazilík. Bolo nás dvadsaťdva, 22.10. sme sa kňazi dekanátu zišli na púti k cti bl. sestry Zdenky v Krivej, 12.11. sme spoločne, zjednotené všetky farnosti dekanátu, uzatvorili bránu Božieho Milosrdenstva v Trstenej a na záver sme vo farnosti Brezovica dňa 20.11. ukončili slávnostne Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva opäť pozvaním prof. PaedDr. ThDr. Františka Trstenského PhD., ktorý nás zaviedol svojou prednáškou do prostredia emauských učeníkov, ktorí spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Po prednáške sa s nami pomodlil Korunku a celkom na záver nám dal požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Úplná bodka na záver bol krásny spev našich spevákov, ktorý na moje prianie zaspievali celú pieseň MILOSRDNÝ. Ďakujem im za to. Bol to úžasný zážitok. Každú nedeľu, sme sa modlili v kostole sv. Cyrila a Metoda korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Chcem sa ešte poďakovať všetkým svojim veriacim za skutočne aktívny prístup k týmto výzvam organizovaným Svätým Otcom a našimi otcami biskupmi. Nech pocítime Božiu lásku, Božiu prítomnosť a v nej aj Božie Milosrdenstvo. Všemohúci Bože aj naďalej žehnaj túto našu farnosť.

ابي اشتري اسهم 2014

Dňa 14.novembra 2016 naša farnosť Brezovica prijala pozvanie otca biskupa Štefana zúčastniť sa 139-ho. výročia od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Z farnosti sme vyrazili v pondelok o 14:30 hod. Cestou sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a sv. ruženec. Na Kapitulu sme dorazili desať minút pred začatím sv. omše, takže sv. ruženec v katedrále sv. Martina sme už nestihli. Sv. omša začala o 17:00 hod. Celebroval ju náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka spolu s emeritným otcom biskupom Mons. Andrejom Imrichom. V homílii sa prihovoril HEDr. Milan Kerdík, kňaz z rožňavskej diecézy a člen Komisie historikov Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätej omše sa zúčastnilo hodne kňazov hlavne z okolitých farnosti, no z Oravy sme boli len dve farnosti a to zo Zákamenného a my 16-násti z Brezovice tak, ako tomu bolo dňa 27.2.2016 pri 95. výročí prebratia biskupského úradu otcom biskupom Jánom. Svätá omša bola vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen. Po sv. omši sme sa pofotili pri relikviári sv. Martina a pri hrobe otca biskupa Jána Vojtaššáka. Z Kapituly sme vyrazili o 18:40 hod., takže domov sme dorazili o 21:00 hod. Pane daj, aby sme si otca biskupa Jána raz uctievali na oltároch celého sveta.

http://acuoreaperto.com/?minuta=%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8&318=db أسعار الذهب

Opäť som mal radosť zo svojich veriacich, ktorí prijali dekanskú výzvu tlmočenú svojimi kňazmi vo farnostiach. Dňa 12.11. 2016 sme sa spoločne zišli na požehnanom mieste Svätej Brány v Trstenej. Veriaci vedomí si svojej hĺbky viery, spojenej so šírkou Božieho milosrdenstva, sa zúčastnili púte prezentovanej svätým Otcom pre celú katolícku Cirkev vo svete. K tomuto slávnostnému aktu uzavretia svätých brán boli pripravene Svätou Cirkvou aj rubriky a liturgický obrad. Veriaci chápajúc význam slávnosti sa zúčastnili na tejto liturgii. Veriaci z trinástich farnosti a štyroch filiálok sa zjednotili na modlitbách spolu so svojimi kňazmi a spoločne ešte vyprosovali milosti pre svoje farnosti, rodiny, manželstva, starých rodičov, rodičov, deti, vnúčatá atd. Bol som potešený, že z našej farnosti šiel plný autobus. Všetky miesta na sedenie a státie boli obsadene. Teda v autobuse bolo okolo šesťdesiatpäť ľudí. Mnoho veriacich bolo aj svojimi vlastnými autami. Kostol sv. Martina bol v Trstenej preplnený. Opäť sa tešíme výzve nášho otca biskupa Štefana a budeme pokračovať v týchto stredajších svätých omšiach. Dňa 11.11.2016 otec biskup na Spišskej Kapitule otvoril nový rok, Rok sv. Martina. Tešíme sa, že so živou vierou vyprosíme cez sv. Martina nové milosti.

http://www.gaarchery.org/?kolba=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8 استثمار في الذهب

الرقم الخاص ببيع الاسهم

http://webhostingandbeyond.com/?kiir=%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A فوركس تجريبي

فتح حساب في

Aj touto cestou sa chcem poďakovať svojim veriacim farníkom a deťom za veľmi dôstojné prežitie dušičkového času. Ako som už vo farských oznamoch vyhlásil, podmienky k získaniu plnomocných odpustkov za duše v očistci, tak som si všimol aj Vašu ochotu ich splniť. K sviatosti zmierenia pred sviatkom Všetkých svätých a pamiatkou zosnulých veriacich pristúpilo 418 penitentov, čo je o 28 viac ako minulého roku v tomto čase. Plný kostol a veľká účasť veriacich ma potešila a samozrejme aj povzbudila. Denne Vás pristúpilo k sv. prijímaniu cez tristo veriacich, kde rozdávali sv. prijímanie aj mimoriadni rozdávatelia. Chcem sa im za túto službu poďakovať. Na piatok po sv. omši som mal pripravené prekvapenie pre detičky našej farnosti, ale keďže fúkal silný vietor nedalo sa uskutočniť toto prekvapenie pri cintoríne - púšťanie balónikov. Mala to byť vyjadrená myšlienka že naše modlitby a prosby za duše v očistci stúpajú do neba. Keďže balóniky nechceli vzlietnuť, tak sme sa na novom cintoríne pomodlili desiatok sv. ruženca, Ktorý Ťa Panna v nebi korunoval.

http://thebell-hotel.org/?minus=%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D9%85&30b=95 كيف اقدر اشتري اسهم

Náhodné foto

Kostol Brezovica 3. 3. 2011 014.jpg

Najnovšie články

Najčítanejšie články

Stránky rádia Lumen
TV LUX
 
Sväté písmo
Katolícke noviny
Breviár
Jednotný katolícky spevník