Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 3 návštevníkov a žiadni členovia on-line

372578
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
83
201
1281
192215
10103
20558
372578

Vaša IP je: 54.161.200.170
18-01-2017 10:55

Každoročne a pravidelne, už po desiaty Adventný čas, sa v našej farnosti slávia rorátne sväté omše a to od pondelka do soboty. Tento požehnaný adventný čas je najdlhší aký len mohol byť. Celé štyri adventné týždne. V hojnom počte sa na nich zúčastňujú starší veriaci na dôchodku - starí rodičia, rodičia, dospelí a hlavne malé deti, zvlášť žiaci prvého stupňa základnej školy, z ktorých mám najväčšiu radosť. Dá sa povedať, že na svätej omši sme zastúpení vo viacerých generáciách. Účasť veriacich je vysoká a presahuje tristo veriacich denne. Niektorí, ako si všímam, nevynechali ani jednu rorátnu svätú omšu. Pre mňa – ako kňaza – je táto vysoká účasť veriacich veľkým povzbudením. Deti po sv. omši každý deň, okrem soboty, majú v priestoroch pod kostolom prichystané raňajky a teplý čaj. Žiaci druhého stupňa mi pomáhajú viesť evidenciu týchto deti, pretože tieto menšie deti dostanú na Vianoce pod stromček v kostole ešte malý, ale zaslúžený darček. Týmto Adventným časom sa chceme pripraviť na príchod Božieho Syna Ježiša Krista uloženého v jasliach.

Keď sme sa kňazi dozvedeli z úst otca biskupa Štefana, že zamýšľa zaviesť Rok sv. Martina ako patróna našej diecézy, okamžite sme s pánom kostolníkom uvažovali, ako a kde zoženieme sochu, alebo obraz tohto svätca. V Ríme - v čase našej farskej púte - sme po obchodoch s devocionáliami hľadali sochu, alebo obraz sv. Martina. No nič sme nenašli. Hľadali sme aj na známej webside Ebay, ale nič sa nám nepodarilo nájsť. Pán kostolník prehodil zopár slov s pánom Jozefom Kovalíkom o zámere sprítomniť vizuálnym spôsobom sv. Martina v našom kostole. Pán Jozef sľúbil, že o niečo také sa pokúsi. Slovo dalo slovo a pán kostolník mi oznámil radostnú správu, že pán Jozef sa o to pokúsi. Pohľadali spolu lipové drevo a začala sa rezbárska práca. Občas sme sa boli pozrieť do dielne na priebeh rezbárskej práce. Hneď som bol spokojnejší. Sv. Martin za z dreva začal vynímať. Nakoniec ma pán Jozef zavolal aby som rozhodol akou farbou namoríme drevo. Bolo to dlhé rozhodovanie, ale nakoniec farbu sme vybrali spoločne. Obraz samozrejme treba posvätiť, a preto sme oslovili otca biskupa o túto službu. Otec biskup nám určil miesto a čas posvätenia nášho obrazu. Na tento dátum som zorganizoval púť do Sp. Kapituly a s veriacimi mojej farnosti - bolo nás štyridsať dva - sme putovali do Katedrály sv. Martina. Bola nedeľa a ja osobne som mal veľkú radosť, že na začiatku tohto jubilejného Roka sv. Martina sme putovali do domu sv. Martina na sv. omšu s otcom biskupom posvätiť obraz sv. Martina. Nálada v autobuse bola výborná. Pomodlili sme sa breviár a sv. Ruženec. Svätá omša začala o 9.00 hod. Otec biskup Štefan vo sv. omši privítal aj veriacich z Brezovice. Po svätej omši posvätil obraz, boli sme sa pomodliť pri hrobe Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka a pozval nás do biskupskej rezidencie na biskupský úrad a asi celú hodinu sa nám venoval a prihovoril sa aj naším deťom, ktoré boli s nami. Keď sme sa vrátili domov, tak pán kostolník zavesil obraz na pripravené miesto a v nedeľu na prvej sv. omši som ho slávnostne odhalil. Obraz je osvetlený a každému veriacemu pri pohľade naň pripomína rok sv. Martina a aj ako patróna našej diecézy. Chcem sa poďakovať otcovi biskupovi Štefanovi, že si na nás našiel čas a posvätil nám obraz sv. Martina, svojim veriacim za hojnú účasť na tejto púti, pánu Kovalikovi za veľmi pekné rezbárske dielo, ktoré nás bude sprevádzať týmto jubilejným rokom, Jožkovi Kovalikovi za pekné fotky a pánovi Žulkovi za bezpečnú dopravu. Svätý Martin, oroduj za nás!

Tak, ako každoročne, aj toho roku zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš a prišiel medzi nás. Deťom som v nedeľných oznamoch pripomenul sviatok sv. Mikuláša i to, že zajtra, v pondelok 5.12.2016 príde medzi naše deti, ktoré si zaslúžia štedrosť a pozornosť tohto svätca. Je úžasné, že hoci deti vedeli, že príde po večernej sv. omši, neleňošili a prišli aj na rorátnu sv. omšu v plnom nasadení a peknom počte. Večer prišli ešte raz na sv. omšu a pre mikulášsky darček. Po sv. omši sa zhasli svetlá a čakali sme kedy príde. Keď dorazil, deti sa mu pozdravili a modlitbou ho privítali. Niečo Mikuláš povedal o sebe, deti mu ešte niečo zaspievali a potom prišlo to najdôležitejšie – darčeky. Mikuláš rozdal 130 darčekov a ku každému dieťaťu bol štedrý. Pri osobnom odbere darčeka dieťaťom, poznačil Mikuláš dieťa krížikom. Deti mu sľúbili, že budú dobré a budú sa veľa modliť. Mikuláš sa pre veľkú zaneprázdnenosť ponáhľal k deťom iných farnosti. O tom, že mne osobne robia deti veľkú radosť a zvlášť deti na prvom stupni, sa rozpíšem viac pri článku „Roráty v našej farnosti.“ Chcem sa poďakovať sponzorom, ktorí prispeli na tieto mikulášske darčeky. Mikulášskymi vrecúškami a čokoládami všetkého druhu v balíčku sponzoroval farský úrad Brezovica, cukríkmi, mandarínkami a lízankami prispela pani vedúca Jendrášková a za firmu CBA Verex päťdesiat eurovou poukážkou pán Frackowiak. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

 

Asi dva mesiace pred divadelným predstavením „Svojim anjelom dal príkaz o Tebe“ o živote a utrpení ctihodného otca biskupa Jána Vojtaššáka zákamenskými ochotníkmi som inicioval svojim veriacich, aby si našli čas a prišli do kultúrneho domu na divadelnú predstavenie. Zákamenský ochotníci prišli v dohodnutý termín na pozvanie farského úradu v Brezovici do Trstenej. Veľa som počul o tejto hre a to či už z vystúpenia v Poprade, alebo aj v Trstenej pred niekoľkými týždňami pre trstenčanov. Keďže poznám veriacich a účinkujúcich zo Zákamenného, nebol problém ich osloviť. Týchto ochotníkov má na starosti pani učiteľka Mgr. Zuzka Demková, spolu so svojim manželom a riaditeľom základnej školy v Zákamennom pánom Mgr. Pavlom Demkom. Sú to moji priatelia a preto nebol problém požiadať ich o kultúrny zážitok tohto druhu. Podmienkou bola vyhovujúca sála, kde sa bez problémov bude realizovať projekcia, kde je veľké javisko a zákulisie z obidvoch strán. Po uvážení som rozhodol, že bude dobré to prostredie kultúrneho domu, kde už túto scénku zahrali. Autobus bol bezplatný. Účasť do autobusu svojim podpisom potvrdilo okolo šesťdesiat veriacich. Do domu kultúry prišlo dohromady, aj na svojich autách, rovných 160 divákov. Keď som si urobil prieskum, tak z našej farnosti bolo 148 veriacich a dvanásti boli zo susedných farnosti. Dva týždne pred vystúpením som poprosil okolitých pánov farárov, aby mi vyhlásili v nedeľných oznamoch túto akciu. Oslovil som aj rodičov šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov, aby poslali svoje dieťa na spomínané predstavenie. Účasť žiakov z týchto ročníkov bola tiež uspokojivá. Je dobré, aby sa aj tejto mladej generácii dostal do väčšieho povedomia rodák z Oravy otec biskup Ján Vojtaššák aj takouto formou. Touto cestou chcem pozdraviť a poďakovať ochotníkom zo Zákamenného za nádherný a emotívny zážitok a svojim veriacim za peknú účasť.

 

Na deň 25.11. som deti prvého až šiesteho ročníka pozval na „detské – katarínske“ party do pastoračnej miestnosti pod kostolom. Po sv. omši, ktorá bola o piatej hodine sme sa presunuli do priestorov pod kostolom. O šiestej hodine večer, po krátkej modlitbe, sa začala pre nich zábava, pri ktorej sa naše deťúrence dobre zabavili a povystrájali. V týždni som poprosil láskavé brezovické gazdinky, aby nám napiekli sladučké koláčiky. Ja som zakúpil dobošky, džúsy, balóniky a party reťaze. Nálada bola perfektná. Zatancovali sme si, zaskákali a pozreli aj rozprávku, ktorá v tom čase bola vysielaná televíziou Lux. Zrealizovať túto party so šesťdesiatimi troma deťmi mi pomáhali zvládnuť kostolníci Milan s manželkou Evkou, pani Vierka Pakosová a náš organista Dávid alias Jubox spolu s Dominikou, Terezkou a Jasmínkou, za čo im chcem touto cestou poďakovať. Nálada bola perfektná. Dávid zahral disko pesničky ako ušité pre túto mladú generáciu. Teraz sa ideme ponoriť do liturgického Adventného času a rorátnymi sv. omšami, zaujať pozíciu očakávania príchodu nášho Pána Ježiša Krista. „Rorate caeli desuper.“

 

Teší ma, že aj naša farnosť, spolu s inými farnosťami, prijala výzvy Svätého Otca Františka, našich otcov biskupov, dekanov i farárov a spoločne sme vytvárali jednotu prítomnosti Božieho milosrdenstva. Opäť moji veriaci vedomí si hĺbky Božej lásky spojenej so šírkou Božieho Milosrdenstva prežívali tento čas aktívne a nábožne vo svojich rodinách i vo farskom spoločenstve. Dôkazom tejto aktívnej činnosti je ich účasť na duchovných podujatiach. Okrem iných pastoračných aktivít sme prežili aj aktivity v súvislosti s Mimoriadnym Rokom Božieho milosrdenstva. Tak napr. 14.1. sme si vypočuli prednášku prof. ThDr. PaedDr. Františka Trstenského, PhD. na tému "Lukášovo evanjelium", 20.1. sme si v Krivej uctili relikvie sv. Terézie z Lisieux, 27.2. sme autobusom putovali na Spišskú Kapitulu, aby sme sa zúčastnili 95. výročia od prijatia biskupského úradu otcom biskupom Jánom, 5.3. sme celým obsadeným autobusom putovali na dekanskú púť do Krakova, 24.-25. boli naši miništranti okrem výletu aj na diecéznej púti miništrantov v Smižanoch, 29.6. sme s obsadeným autobusom putovali do Levoče na odpustovú slávnosť, 23.6. sme viacerými autami išli na odpustovú slávnosť do Krivej ku cti bl. sestry Zdenky, 6.8. sme u nás v kostole mali peknú prednášku HEDr. Ľubomíra Hromjaka, PhD. o biskupovi Jánovi Vojtašákovi. 20.8. sme opäť plným autobusom cestovali na dekanskú púť do diecézneho sanktuária Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, 15.9. som so svojimi veriacimi putoval do Starých Hôr, kde sa mi dostala česť byť hlavným celebrantom na sv. omši, 9.10.-12.10. som letel so svojimi veriacimi na púť do Ríma. Prešli sme štyrmi hlavnými bránami bazilík. Bolo nás dvadsaťdva, 22.10. sme sa kňazi dekanátu zišli na púti k cti bl. sestry Zdenky v Krivej, 12.11. sme spoločne, zjednotené všetky farnosti dekanátu, uzatvorili bránu Božieho Milosrdenstva v Trstenej a na záver sme vo farnosti Brezovica dňa 20.11. ukončili slávnostne Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva opäť pozvaním prof. PaedDr. ThDr. Františka Trstenského PhD., ktorý nás zaviedol svojou prednáškou do prostredia emauských učeníkov, ktorí spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Po prednáške sa s nami pomodlil Korunku a celkom na záver nám dal požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Úplná bodka na záver bol krásny spev našich spevákov, ktorý na moje prianie zaspievali celú pieseň MILOSRDNÝ. Ďakujem im za to. Bol to úžasný zážitok. Každú nedeľu, sme sa modlili v kostole sv. Cyrila a Metoda korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Chcem sa ešte poďakovať všetkým svojim veriacim za skutočne aktívny prístup k týmto výzvam organizovaným Svätým Otcom a našimi otcami biskupmi. Nech pocítime Božiu lásku, Božiu prítomnosť a v nej aj Božie Milosrdenstvo. Všemohúci Bože aj naďalej žehnaj túto našu farnosť.

 

Dňa 14.novembra 2016 naša farnosť Brezovica prijala pozvanie otca biskupa Štefana zúčastniť sa 139-ho. výročia od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Z farnosti sme vyrazili v pondelok o 14:30 hod. Cestou sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a sv. ruženec. Na Kapitulu sme dorazili desať minút pred začatím sv. omše, takže sv. ruženec v katedrále sv. Martina sme už nestihli. Sv. omša začala o 17:00 hod. Celebroval ju náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka spolu s emeritným otcom biskupom Mons. Andrejom Imrichom. V homílii sa prihovoril HEDr. Milan Kerdík, kňaz z rožňavskej diecézy a člen Komisie historikov Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätej omše sa zúčastnilo hodne kňazov hlavne z okolitých farnosti, no z Oravy sme boli len dve farnosti a to zo Zákamenného a my 16-násti z Brezovice tak, ako tomu bolo dňa 27.2.2016 pri 95. výročí prebratia biskupského úradu otcom biskupom Jánom. Svätá omša bola vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen. Po sv. omši sme sa pofotili pri relikviári sv. Martina a pri hrobe otca biskupa Jána Vojtaššáka. Z Kapituly sme vyrazili o 18:40 hod., takže domov sme dorazili o 21:00 hod. Pane daj, aby sme si otca biskupa Jána raz uctievali na oltároch celého sveta.