Fotogaléria

Kto je on-line

Práve tu je 5 návštevníkov a žiadni členovia on-line

457827
Dnes
Včera
Tento týždeň
Minulý týždeň
Tento mesiac
Minulý mesiac
Celkom
282
557
282
279511
15393
21757
457827

Vaša IP je: 54.145.118.24
29-05-2017 17:14

Deň matiek oslávený mariánskou pobožnosťou, Eucharistickým požehnaním a novénou k sv. Martinovi matkami našej farnosti, 14. 5. 2017.
V nedeľných farských oznamoch som pozval zvlášť matky našej farnosti na mariánsku pobožnosť, Eucharistické požehnanie a novénu štvrtého dňa k sv. Martinovi. Do kostola prišlo pekné množstvo veriacich, pri čom z nich bolo asi šesťdesiat matiek. Náš organista Dávid sprevádzal tento duchovný program svojim spevom a spevokol s niekoľkými speváčkami Žanetkou Hucíkovou, Timkou Števaňákovou, Domčou Hucíkovou, Beátkou Hucikovou a Paťkou Grmanovou mu pomáhali. Atmosféra bola nádherná. Po pobožnosti som aj týmto ostatným ženám, ktoré neboli na púti v Trstenej odovzdal dar z kňazského srdca – ružu. Posledná pieseň na záver z repertoáru farského spevokolu bola „Vďačiť Ti chcem Mama.“ Po celom duchovnom programe som povzbudil mamičky k ich nádhernému povolaniu a poslaniu matky v súčasnom svete, ktoré vychovali a ešte vychovávajú pokolenie odovzdané budúcim generáciám. Vyzval som ich k tomu, aby večer unavené po celom dni si aj oni v modlitbách spomenuli na svoje deti, ktoré ich urobili dobrými matkami.

13.5.2017 v deň nádherného sviatku a v deň 100. – výročia fatimských zjavení sa aj naša farnosť vybrala spolu s inými farnosťami dekanátu na púť do kostola sv. Martina v Trstenej. Už dopredu nedeľnými oznamami avizovanej púte som informoval svojich veriacich o tejto udalosti. Objednal som autobus a v sobotné ráno o 9:30 hod. pán vodič pozbieral pútnikov od nového kostola až po pílu. Na dolnej autobusovej zastávke som vstúpil do autobusu a spočítal veriacich. V autobuse ich bolo dvadsaťpäť veriacich, ktorí sa úprimne a s bázňou vybrali na túto dekanskú púť. Táto dekanská púť pre nás a našu farnosť bola o to slávnostnejšia a vzácnejšia, že po sv. omši nám pán dekan posvätil obraz, drevenú plastiku Zjavenia sa Panny Márie trom pastierikom, ktorú nám daroval – tak ako to bolo aj v prípade sv. Martina za symbolickú cenu – pán Jozef Kovalik. Tento obraz bude pamätným obrazom na stene kostola sv. Cyrila a Metoda k 100. výročiu zjavení. Tak ako obraz sv. Martina, ktorý nám posvätil otec biskup Štefan pri návšteve katedrály sv. Martina na Spišskej kapitule dňa 18.12.2016. Uvažujem, koho obraz bude visieť na stene opačného krídla svätyne, kde je ešte voľné miesto, aby sa zachovala estetika celistvosti sanktuária. Tieto dva obrazy nám majú pripomínať významné udalosti tohto roku Pána. Svätú omšu celebroval spomínaný vsdp. ThDr. IC.Lic. Ján Marhevka, PhD., ktorý vo svojej homílii vyzdvihol úlohy Nebeskej Matky vo vzťahu k ľuďom a jej ctiteľom. Po sv. omši nám posvätil obraz a hneď nasledovala fatimská pobožnosť. Tesne pred ňou som povedal do mikrofónu mojim veriacim oznam, že sa chcem po tejto fatimskej slávnosti stretnúť v kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici so všetkými matkami mojej farnosti. Po pobožnosti nasledovala procesia s fatimskou Pannou Máriou a Eucharistickým Kristom. Po slávnosti ma oslovené matky počkali u nás v kostole. Bol som prekvapený koľko ich bolo. Veď v autobuse som ich spočítal s mužmi aj nie matkami dvadsaťpäť. Bolo ich tridsaťsedem. Prišli aj vlastnými autami. Poďakoval som im, za to že sprevádzali náš obraz Panny Márie na posvätenie. Ako prejav vďačnosti som im už vopred, pri príležitosti sviatku dňa matiek, z lásky odovzdal nádhernú ružu, ako symbol mariánskeho ruženca. Fatimská Panna Mária, oroduj za nás!

Dňa 10.5. v stredu som celebroval svätú omšu vo farnosti Trstená z dôvodu prevzatia relikvii patróna našej Spišskej Diecézy sv. Martina. Po svätej omši mi ich miestny pán farár Jaroslav Chovanec odovzdal a ja som ich pre nasledujúci deň priniesol do našej farnosti veriacim. Relikvie patróna sv. Martina som k úcte pre farnosť vystavil o 8:00 hod. a boli k ucteniu si ich veriacimi k dispozícii celý deň. Keď som sa ráno modlil ranné chváli pred tak vzácnym hosťom - naším diecéznym patrónom, vkĺzla mi myšlienka pred tieto relikvie priviesť všetkých žiakov našej školy a vizuálne im ukázať pozostatky nášho diecézneho svätca. Šiel som teda do školy a úctivo som poprosil pani riaditeľku o možnosť uctenia si relikvii žiakmi našej školy. Dohodli sme sa na forme ako to urobíme a tak si uctila tieto pozostatky svätca celá škola. Najprv som zobral s pani učiteľkami prvý stupeň, potom škôlkarov a nakoniec prišiel aj druhý stupeň. Všetkým deťom som urobil prednášku o tomto svätcovi a spoločne sme sa pomodlili Otčenáš, Zdravas Mária a Sláva otcu za naše manželstvá a rodiny farnosti, aby ich všemohúci Boh skrze relikvie sv. Martina a modlitieb týchto deti požehnal. Odfotili sme sa aby sme mali pamiatku do farskej kroniky a potom sa žiaci vrátili do školy. Ešte raz sa aj touto formou chcem poďakovať pani riaditeľke, pani učiteľkám, pretože sme si "šklbli" aj z vyučovacej hodiny. Okrem tejto úcty relikvii máme každý deň po svätej omši vrátane nedele litánie k sv. Martinovi. Po večernej svätej omši sme mali novénu k sv. Martinovi, pretože o desať dní sa chystáme na púť do katedrály sv. Martina. Po svätej omši a po pobožnosti spojenou s novénou sme odovzdali relikviár pánovi kaplánovi z Tvrdošína, ktorý si pre ne prišiel. Bol som povzbudený koľkí veriaci počas dňa si prišlo uctiť pozostatky sv. Martina. Iste táto úcta neostane bez odmeny. Svätý Martin, oroduj za nás!
Apoštolská Penitenciária mocou fakúlt špeciálnym spôsobom obdŕžaných od Najsvätejšieho v Kristovi, Otca a nášho Pána, Františka, z Božej Prozreteľnosti pápeža, Najvznešenejšiemu a Najdôstojnejšiemu Otcovi, Pánovi Štefanovi Sečkovi, spišskému biskupovi, láskavo dovoľuje, aby pri jubileu svätého Martina, nebeského patróna, po vykonaní Najsvätejšej obety udelil všetkým prítomným veriacim pápežské požehnanie spojené s plnomocnými odpustkami, ktoré je možné získať za obvyklých podmienok. Veriaci, ktorí pápežské požehnanie nábožné príjmu, hoci sa z rozumných dôvodov na týchto posvätných obradoch fyzicky nezúčastnia, keď však samotné obrady vysielané formou televíznych, alebo rozhlasových prostriedky nábožnou mysľou sledovali, plnomocné odpustky podľa noriem práva platne získajú.
Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, dňa 12., mesiaca septembra, roku Pána 2016. Podpísaný Maurus kard. Piacenza, Veľký Penitenciár.

Pred časom ma oslovil predseda DHZ p. Pavol Kaník s požiadavkou, že by chceli miestni požiarnici, spolu s požiarnikmi okolitých obcí a aj hosťami z Poľska, sláviť jubilejné 95. výročie (1922 – 2017) od založenia DHZ v Brezovici. Chcú na túto akciu pozvať aj pána dekana ThDr, Jána Marhevku, PhD. z farnosti Suchá Hora. Ten pozvanie prijal a keď oslava bola pripravená, pán dekan celebroval k tomuto sviatku požiarnikov sv. omšu. Na sv. omši bolo pekne vyobliekaných v služobných uniformách okolo štyridsať požiarnikov. Úctivo všetci s ostatnými veriacimi prežívali sv. omšu. Pán dekan v homílii spomenul dôležitosť a význam požiarnikov, ale nezabudol ani na sviatok tejto nedele – Nedeľu Dobrého Pastiera. Po svätej omši im posvätil sochu sv. Floriána, patróna požiarnikov. Po sv. omši mali svoj hodinový program pred kultúrnym domom a potom boli všetci pozvaní na slávnostný obed. Bol som prekvapený ako pán dekan „valil“ po goralsky. Však pochádza z goralskej obce Reľov. Akcia bola pekná a dôstojná. Sv. Florián, oroduj za nás!

Aj naša farnosť prijala pozvanie otca biskupa Štefana, cez náboženský rozhlas Rádia Lumen, na 13. ročník rozhlasovej púte do Krakova. Oslovil som nášho autobusového prepravcu p. Žulku a ten ma informoval, že pôjde autobus s našimi brezovickými pútnikmi a berie aj pútnikov z okolitých farnosti. Autobus odchádzal z farnosti 5:30 hod. Veriaci pútnici v autobuse boli okrem našej farnosti aj z farnosti Štefanov na Orave, Tvrdošín, Liesek a Hladovky. Keď sme prekročili hranicu pomodlili sme sa modlitbu za vodiča a iné modlitby a neskôr sme sa začali modliť breviár, posvätné čítanie, keď sa nám v tom 10 km pred Krakovom pokazil autobus. Museli sme počkať na autobus p. Matušku, ktorý prišiel pre nás z Krakova. Bol pred nami, keď už várku pútnikov odviezol na túto púť. Takže sme stihli aj sv. ruženec a sv. omšu, ktorú celebroval náš spišský diecézny otec biskup Mons. Štefan Sečka. Na svätej omši sa zúčastnil aj pekný počet kňazov - okolo šesťdesiat z rôznych slovenských farnosti, množstvo veriacich pútnikov zo Slovenska a samozrejme aj z Poľska. V homílii otec biskup Štefan zdôraznil 100. výročie fatimských zjavení a pekne chronologicky vysvetlil tajomstvá Radostného, Svetla, Bolestného a Slávnostného ruženca. Počasie bolo požehnané. Nesvietilo ani slnko, ani nepršalo. Bolo veľmi prijemne, takže nebol problém zvládnuť sv. omšu pod holým nebom. Popoludní bol program Rádia Lumen a o 15:00 hod. sme sa všetci v bazilike aj pred ňou pomodlili Korunku Božieho Milosrdenstva. Počas modlitby padal jemný dáždik, ktorý bol akoby padajúcou rosou. Po Korunke sme každý šli k našim autobusom na parkovisko nasmerovanými do našich domovov. Medzi týmito všetkými akciami vodič spolu s kolegom opravili autobus, takže všetko dobre dopadlo. V autobuse cestou sme sa pomodlili májovú pobožnosť a iné modlitby. Domov sme pricestovali v podvečer ešte za svetla. Ďakujem pútnikom – spolucestujúcim v autobuse, ale aj ostatným brezovickým pútnikom, ktorých som stretol na tejto púti, ktorí šli po svojej osi, či už autom, alebo autobusom z iných farnosti. Božie milosrdenstvo je bez hraníc pre tých, ktorí vzývajú meno Pánovo.

Pred obdobím pôstu nám bola do farnosti doručená zásielka z Katolíckej charity. Boli to obálky, ktorých obsahom boli pripravené na poskladanie pôstne krabičky, CD prezentácie a listy obsahujúci komentár. Ja som tieto obálky umiestnil dozadu na stolík s rôznymi náboženskými periodikami. V nedeľných oznamoch pred pôstnym obdobím som veriacich informoval o takejto možnosti pomoci deťom v Afrike. Mohli si obálky zobrať domov a počas času pokánia si mohli odoprieť nejakú sladkosť, módny doplnok, tabakové výrobky či nejaké iné dobroty a našetriť nejaký ten peniažtek. Potom po Veľkej noci mali tieto našporené peniažky poslať na číslo účtu Slovenskej Katolíckej Charite uvedenom na krabičke. Zároveň som poprosil svojich veriacich, či by sme aj my v kostole nemohli takúto krabičku počas pôstu spoločne naplniť. Povedal som im, aby do krabičky hádzali 1,-€, alebo 2,-€ mince. V žiadnom prípade nie papierové 5,-€, 0,50,-€, 0,20,-€, 0,10,-€. Zasmiali sa, ale pravidla a nariadenie dodržali. Na konci celého pôstneho obdobia, Veľkej noci a Nedele Božieho milosrdenstva sa vyzbieralo dohromady 360,-€. Na konci som opäť v oznamoch informoval o stave príspevku a informoval som ich aj o tom, že dvaja neznámi porušili pravidlá. Hodili jednu 5,-Eurovku a 0,50,€. Veriaci sa usmiali. Potešilo ma, že veriaci počúvajú svojho farára na slovo a touto cestou sa im chcem poďakovať za tieto milodary pre africké deti. Veď suma 360,-€ darovaná zo srdca farnosti nie je taká zlá. Čo poviete? Veď aj deti v Afrike sú Božie deti. Peniažky boli odoslané na uvedené číslo účtu. Ešte raz veľká vďaka za dar srdca!

Veľká noc v živote kresťana znamená veľmi veľa, ba až niečo výnimočné. Prežívanie Veľkej noci cez prípravu pôstneho obdobia je na prehĺbenie vlastnej a teda individuálnej viery veľmi dôležité. Kresťan zvlášť v pôstnom období si prehlbuje vieru pokáním, sebazapieraním, odopretím niečoho, konaním skutkov milosrdenstva a presadzovaním lásky možno aj tam, kde to ide ťažšie. Je akýsi iný v morálnom a duchovnom rozmere. Vyvrcholením tohto pôstneho času je samotná Veľká noc, ktorej podstatou je Posledná večera Pánova, umučenie, smrť a slávnostné zmŕtvychvstanie. Tu si my kresťania uvedomujeme, aký nezaslúžený dar sme dostali od všemohúceho Boha. Vykúpenie a spása človeka je ten dar, ktorý si naozaj nikto z nás nezaslúžil. Aj naša farnosť pozná tento rozmer kristologickej a kristocentrickej oslavy Boha. S veľkým potešením konštatujem, že naša farnosť naplno prežívala čas Veľkej noci. Som potešený účasťou na liturgickom slávení a záujmom o život každého z nás vykúpený Kristovou krvou aj cez Veľkonočné obrady Veľkej noci. Veď za trojdnie Zeleného štvrtka, Veľkého piatka a Vigílie sme vo farnosti štyria rozdávatelia rozdali okolo 2200 svätých prijímaní. Chcem sa mojim veriacim poďakovať aj touto cestou za dôstojne slávenie Veľkonočných sviatkov. Zvlášť sa ešte raz chcem poďakovať elektronickou formou statočným mužom - učeníkom pri umývaní nôh, požiarnikom, ktorí strážili Boží hrob a ktorí ma sprevádzali pri vzkriesení Pána, organistovi Dávidovi, ktorý liturgickým spevom doprevádzal Veľkonočné obrady a spolu so svojim spevokolom vložil do toho všetky talenty, mojim kostolníkom, ktorých som pri príprave obradov trocha potrápil a taktiež šli na plný výkon, miništrantom, lektorom, žalmistom, komentátorke Evke, asistencii na Krížovej ceste, rozdávateľom svätého prijímania, kvetinárke za nádhernú výzdobu Božieho hrobu, folkloristom, ženám u pani vedúcej Jendraškovej za prípravu občerstvenia na Zelený štvrtok a všetkým ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom aktívne zúčastnili na liturgii slávenia Veľkej noci. Nech nás zmŕtvychvstalý Kristus pozdvihne k dokonalejšej viere smerujúcej k večnosti.

Farnosť Brezovica, 2013 - 2017, Powered by Joomla! by SiteGround