+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Služba lektorov

Pre aktualizáciu stránky (znovu načítanie stránky) stlačte CTRL+F5, alebo CTRL+R.