+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Pastoračná rada

Členovia pastoračnej rady:

Milan Lužbeťák, Ing. Peter Ujmiak, Pavol Šuhaj, Jozef Kovalik, Eva Lužbeťáková, Jarmila Pakosová, Veronika Pakosová, Veronika Motýľová, Iveta Škuláňová