+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Každoročne a pravidelne, už po desiaty Adventný čas, sa v našej farnosti slávia rorátne sväté omše a to od pondelka do soboty. Tento požehnaný adventný čas je najdlhší aký len mohol byť. Celé štyri adventné týždne. V hojnom počte sa na nich zúčastňujú starší veriaci na dôchodku - starí rodičia, rodičia, dospelí a hlavne malé deti, zvlášť žiaci prvého stupňa základnej školy, z ktorých mám najväčšiu radosť. Dá sa povedať, že na svätej omši sme zastúpení vo viacerých generáciách. Účasť veriacich je vysoká a presahuje tristo veriacich denne. Niektorí, ako si všímam, nevynechali ani jednu rorátnu svätú omšu. Pre mňa – ako kňaza – je táto vysoká účasť veriacich veľkým povzbudením. Deti po sv. omši každý deň, okrem soboty, majú v priestoroch pod kostolom prichystané raňajky a teplý čaj. Žiaci druhého stupňa mi pomáhajú viesť evidenciu týchto deti, pretože tieto menšie deti dostanú na Vianoce pod stromček v kostole ešte malý, ale zaslúžený darček. Týmto Adventným časom sa chceme pripraviť na príchod Božieho Syna Ježiša Krista uloženého v jasliach.

ňa 22.12. 2016 farský úrad pripravil pod kostolom v jedálni a v pastoračnej miestnosti Vianočnú kapustnicu pre veriacich farnosti. Taká chutná a voňavá kapustnica pripravená pred vianočnými sviatkami má byť takým poďakovaním sa pána farára svojim veriacim za spoluprácu a za ochotu kedykoľvek pomôcť. Keďže pred adventom som sa venoval svojim deťom vo farnosti, nechcel som zabudnúť ani na mojich veriacich priateľov, starších, dôchodcov, dospelých a mládež - veď aj oni sú moje deti - a preto na tento dátum som tesne pred Vianocami opäť pod kostolom v zrekonštruovaných miestnostiach zorganizoval vianočné posedenie pri kapustnici. Už druhý rok som sa so svojimi veriacimi stretol tak netradične pri vianočnej kapustnici. Spolu sa stretávame pri sv. omšiach, rôznych sviatostiach, pobožnostiach, púťach, v škole a na pastoračných návštevách. Nechcel som pred vianočnými sviatkami ostať sám a preto som sa potešil prijatím pozvania na túto milú akciu. Bola úspešná a preto všetkým mojim pozvaným hosťom chcem poďakovať za účasť na tejto agapé. Prišlo cez osemdesiat veriacich a ja som mal z toho veľkú radosť. Nemohol som sa však všetkým venovať, lebo hostia prichádzali a odchádzali, takže bolo ťažké registrovať všetkých. Prajem si, aby takýchto akcií cez tento nový kalendárny rok 2017 bolo viac. Chcem sa poďakovať ženičkám, ktoré mi pomáhali pri obsluhovaní hosti a chcem sa poďakovať aj našej kuchárke pani Havrilovej za výbornú kapustnicu. Bože, pri všetkých našich stretnutiach a podujatiach buď naším hosťom.

Keď sme sa kňazi dozvedeli z úst otca biskupa Štefana, že zamýšľa zaviesť Rok sv. Martina ako patróna našej diecézy, okamžite sme s pánom kostolníkom uvažovali, ako a kde zoženieme sochu, alebo obraz tohto svätca. V Ríme - v čase našej farskej púte - sme po obchodoch s devocionáliami hľadali sochu, alebo obraz sv. Martina. No nič sme nenašli. Hľadali sme aj na známej webside Ebay, ale nič sa nám nepodarilo nájsť. Pán kostolník prehodil zopár slov s pánom Jozefom Kovalíkom o zámere sprítomniť vizuálnym spôsobom sv. Martina v našom kostole. Pán Jozef sľúbil, že o niečo také sa pokúsi. Slovo dalo slovo a pán kostolník mi oznámil radostnú správu, že pán Jozef sa o to pokúsi. Pohľadali spolu lipové drevo a začala sa rezbárska práca. Občas sme sa boli pozrieť do dielne na priebeh rezbárskej práce. Hneď som bol spokojnejší. Sv. Martin za z dreva začal vynímať. Nakoniec ma pán Jozef zavolal aby som rozhodol akou farbou namoríme drevo. Bolo to dlhé rozhodovanie, ale nakoniec farbu sme vybrali spoločne. Obraz samozrejme treba posvätiť, a preto sme oslovili otca biskupa o túto službu. Otec biskup nám určil miesto a čas posvätenia nášho obrazu. Na tento dátum som zorganizoval púť do Sp. Kapituly a s veriacimi mojej farnosti - bolo nás štyridsať dva - sme putovali do Katedrály sv. Martina. Bola nedeľa a ja osobne som mal veľkú radosť, že na začiatku tohto jubilejného Roka sv. Martina sme putovali do domu sv. Martina na sv. omšu s otcom biskupom posvätiť obraz sv. Martina. Nálada v autobuse bola výborná. Pomodlili sme sa breviár a sv. Ruženec. Svätá omša začala o 9.00 hod. Otec biskup Štefan vo sv. omši privítal aj veriacich z Brezovice. Po svätej omši posvätil obraz, boli sme sa pomodliť pri hrobe Božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka a pozval nás do biskupskej rezidencie na biskupský úrad a asi celú hodinu sa nám venoval a prihovoril sa aj naším deťom, ktoré boli s nami. Keď sme sa vrátili domov, tak pán kostolník zavesil obraz na pripravené miesto a v nedeľu na prvej sv. omši som ho slávnostne odhalil. Obraz je osvetlený a každému veriacemu pri pohľade naň pripomína rok sv. Martina a aj ako patróna našej diecézy. Chcem sa poďakovať otcovi biskupovi Štefanovi, že si na nás našiel čas a posvätil nám obraz sv. Martina, svojim veriacim za hojnú účasť na tejto púti, pánu Kovalikovi za veľmi pekné rezbárske dielo, ktoré nás bude sprevádzať týmto jubilejným rokom, Jožkovi Kovalikovi za pekné fotky a pánovi Žulkovi za bezpečnú dopravu. Svätý Martin, oroduj za nás!

Tak, ako každoročne, aj toho roku zavítal do našej farnosti sv. Mikuláš a prišiel medzi nás. Deťom som v nedeľných oznamoch pripomenul sviatok sv. Mikuláša i to, že zajtra, v pondelok 5.12.2016 príde medzi naše deti, ktoré si zaslúžia štedrosť a pozornosť tohto svätca. Je úžasné, že hoci deti vedeli, že príde po večernej sv. omši, neleňošili a prišli aj na rorátnu sv. omšu v plnom nasadení a peknom počte. Večer prišli ešte raz na sv. omšu a pre mikulášsky darček. Po sv. omši sa zhasli svetlá a čakali sme kedy príde. Keď dorazil, deti sa mu pozdravili a modlitbou ho privítali. Niečo Mikuláš povedal o sebe, deti mu ešte niečo zaspievali a potom prišlo to najdôležitejšie – darčeky. Mikuláš rozdal 130 darčekov a ku každému dieťaťu bol štedrý. Pri osobnom odbere darčeka dieťaťom, poznačil Mikuláš dieťa krížikom. Deti mu sľúbili, že budú dobré a budú sa veľa modliť. Mikuláš sa pre veľkú zaneprázdnenosť ponáhľal k deťom iných farnosti. O tom, že mne osobne robia deti veľkú radosť a zvlášť deti na prvom stupni, sa rozpíšem viac pri článku „Roráty v našej farnosti.“ Chcem sa poďakovať sponzorom, ktorí prispeli na tieto mikulášske darčeky. Mikulášskymi vrecúškami a čokoládami všetkého druhu v balíčku sponzoroval farský úrad Brezovica, cukríkmi, mandarínkami a lízankami prispela pani vedúca Jendrášková a za firmu CBA Verex päťdesiat eurovou poukážkou pán Frackowiak. Sv. Mikuláš, oroduj za nás!

Asi dva mesiace pred divadelným predstavením „Svojim anjelom dal príkaz o Tebe“ o živote a utrpení ctihodného otca biskupa Jána Vojtaššáka zákamenskými ochotníkmi som inicioval svojim veriacich, aby si našli čas a prišli do kultúrneho domu na divadelnú predstavenie. Zákamenský ochotníci prišli v dohodnutý termín na pozvanie farského úradu v Brezovici do Trstenej. Veľa som počul o tejto hre a to či už z vystúpenia v Poprade, alebo aj v Trstenej pred niekoľkými týždňami pre trstenčanov. Keďže poznám veriacich a účinkujúcich zo Zákamenného, nebol problém ich osloviť. Týchto ochotníkov má na starosti pani učiteľka Mgr. Zuzka Demková, spolu so svojim manželom a riaditeľom základnej školy v Zákamennom pánom Mgr. Pavlom Demkom. Sú to moji priatelia a preto nebol problém požiadať ich o kultúrny zážitok tohto druhu. Podmienkou bola vyhovujúca sála, kde sa bez problémov bude realizovať projekcia, kde je veľké javisko a zákulisie z obidvoch strán. Po uvážení som rozhodol, že bude dobré to prostredie kultúrneho domu, kde už túto scénku zahrali. Autobus bol bezplatný. Účasť do autobusu svojim podpisom potvrdilo okolo šesťdesiat veriacich. Do domu kultúry prišlo dohromady, aj na svojich autách, rovných 160 divákov. Keď som si urobil prieskum, tak z našej farnosti bolo 148 veriacich a dvanásti boli zo susedných farnosti. Dva týždne pred vystúpením som poprosil okolitých pánov farárov, aby mi vyhlásili v nedeľných oznamoch túto akciu. Oslovil som aj rodičov šiestakov, siedmakov, ôsmakov a deviatakov, aby poslali svoje dieťa na spomínané predstavenie. Účasť žiakov z týchto ročníkov bola tiež uspokojivá. Je dobré, aby sa aj tejto mladej generácii dostal do väčšieho povedomia rodák z Oravy otec biskup Ján Vojtaššák aj takouto formou. Touto cestou chcem pozdraviť a poďakovať ochotníkom zo Zákamenného za nádherný a emotívny zážitok a svojim veriacim za peknú účasť.

Na deň 25.11. som deti prvého až šiesteho ročníka pozval na „detské – katarínske“ party do pastoračnej miestnosti pod kostolom. Po sv. omši, ktorá bola o piatej hodine sme sa presunuli do priestorov pod kostolom. O šiestej hodine večer, po krátkej modlitbe, sa začala pre nich zábava, pri ktorej sa naše deťúrence dobre zabavili a povystrájali. V týždni som poprosil láskavé brezovické gazdinky, aby nám napiekli sladučké koláčiky. Ja som zakúpil dobošky, džúsy, balóniky a party reťaze. Nálada bola perfektná. Zatancovali sme si, zaskákali a pozreli aj rozprávku, ktorá v tom čase bola vysielaná televíziou Lux. Zrealizovať túto party so šesťdesiatimi troma deťmi mi pomáhali zvládnuť kostolníci Milan s manželkou Evkou, pani Vierka Pakosová a náš organista Dávid alias Jubox spolu s Dominikou, Terezkou a Jasmínkou, za čo im chcem touto cestou poďakovať. Nálada bola perfektná. Dávid zahral disko pesničky ako ušité pre túto mladú generáciu. Teraz sa ideme ponoriť do liturgického Adventného času a rorátnymi sv. omšami, zaujať pozíciu očakávania príchodu nášho Pána Ježiša Krista. „Rorate caeli desuper.“

Teší ma, že aj naša farnosť, spolu s inými farnosťami, prijala výzvy Svätého Otca Františka, našich otcov biskupov, dekanov i farárov a spoločne sme vytvárali jednotu prítomnosti Božieho milosrdenstva. Opäť moji veriaci vedomí si hĺbky Božej lásky spojenej so šírkou Božieho Milosrdenstva prežívali tento čas aktívne a nábožne vo svojich rodinách i vo farskom spoločenstve. Dôkazom tejto aktívnej činnosti je ich účasť na duchovných podujatiach. Okrem iných pastoračných aktivít sme prežili aj aktivity v súvislosti s Mimoriadnym Rokom Božieho milosrdenstva. Tak napr. 14.1. sme si vypočuli prednášku prof. ThDr. PaedDr. Františka Trstenského, PhD. na tému "Lukášovo evanjelium", 20.1. sme si v Krivej uctili relikvie sv. Terézie z Lisieux, 27.2. sme autobusom putovali na Spišskú Kapitulu, aby sme sa zúčastnili 95. výročia od prijatia biskupského úradu otcom biskupom Jánom, 5.3. sme celým obsadeným autobusom putovali na dekanskú púť do Krakova, 24.-25. boli naši miništranti okrem výletu aj na diecéznej púti miništrantov v Smižanoch, 29.6. sme s obsadeným autobusom putovali do Levoče na odpustovú slávnosť, 23.6. sme viacerými autami išli na odpustovú slávnosť do Krivej ku cti bl. sestry Zdenky, 6.8. sme u nás v kostole mali peknú prednášku HEDr. Ľubomíra Hromjaka, PhD. o biskupovi Jánovi Vojtašákovi. 20.8. sme opäť plným autobusom cestovali na dekanskú púť do diecézneho sanktuária Božieho Milosrdenstva v Smižanoch, 15.9. som so svojimi veriacimi putoval do Starých Hôr, kde sa mi dostala česť byť hlavným celebrantom na sv. omši, 9.10.-12.10. som letel so svojimi veriacimi na púť do Ríma. Prešli sme štyrmi hlavnými bránami bazilík. Bolo nás dvadsaťdva, 22.10. sme sa kňazi dekanátu zišli na púti k cti bl. sestry Zdenky v Krivej, 12.11. sme spoločne, zjednotené všetky farnosti dekanátu, uzatvorili bránu Božieho Milosrdenstva v Trstenej a na záver sme vo farnosti Brezovica dňa 20.11. ukončili slávnostne Mimoriadny rok Božieho milosrdenstva opäť pozvaním prof. PaedDr. ThDr. Františka Trstenského PhD., ktorý nás zaviedol svojou prednáškou do prostredia emauských učeníkov, ktorí spoznali Pána Ježiša pri lámaní chleba. Po prednáške sa s nami pomodlil Korunku a celkom na záver nám dal požehnanie so Sviatosťou Oltárnou. Úplná bodka na záver bol krásny spev našich spevákov, ktorý na moje prianie zaspievali celú pieseň MILOSRDNÝ. Ďakujem im za to. Bol to úžasný zážitok. Každú nedeľu, sme sa modlili v kostole sv. Cyrila a Metoda korunku k Božiemu Milosrdenstvu. Chcem sa ešte poďakovať všetkým svojim veriacim za skutočne aktívny prístup k týmto výzvam organizovaným Svätým Otcom a našimi otcami biskupmi. Nech pocítime Božiu lásku, Božiu prítomnosť a v nej aj Božie Milosrdenstvo. Všemohúci Bože aj naďalej žehnaj túto našu farnosť.

Dňa 14.novembra 2016 naša farnosť Brezovica prijala pozvanie otca biskupa Štefana zúčastniť sa 139-ho. výročia od narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Z farnosti sme vyrazili v pondelok o 14:30 hod. Cestou sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva a sv. ruženec. Na Kapitulu sme dorazili desať minút pred začatím sv. omše, takže sv. ruženec v katedrále sv. Martina sme už nestihli. Sv. omša začala o 17:00 hod. Celebroval ju náš sídelný otec biskup Mons. Štefan Sečka spolu s emeritným otcom biskupom Mons. Andrejom Imrichom. V homílii sa prihovoril HEDr. Milan Kerdík, kňaz z rožňavskej diecézy a člen Komisie historikov Kauzy blahorečenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätej omše sa zúčastnilo hodne kňazov hlavne z okolitých farnosti, no z Oravy sme boli len dve farnosti a to zo Zákamenného a my 16-násti z Brezovice tak, ako tomu bolo dňa 27.2.2016 pri 95. výročí prebratia biskupského úradu otcom biskupom Jánom. Svätá omša bola vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen. Po sv. omši sme sa pofotili pri relikviári sv. Martina a pri hrobe otca biskupa Jána Vojtaššáka. Z Kapituly sme vyrazili o 18:40 hod., takže domov sme dorazili o 21:00 hod. Pane daj, aby sme si otca biskupa Jána raz uctievali na oltároch celého sveta.

Opäť som mal radosť zo svojich veriacich, ktorí prijali dekanskú výzvu tlmočenú svojimi kňazmi vo farnostiach. Dňa 12.11. 2016 sme sa spoločne zišli na požehnanom mieste Svätej Brány v Trstenej. Veriaci vedomí si svojej hĺbky viery, spojenej so šírkou Božieho milosrdenstva, sa zúčastnili púte prezentovanej svätým Otcom pre celú katolícku Cirkev vo svete. K tomuto slávnostnému aktu uzavretia svätých brán boli pripravene Svätou Cirkvou aj rubriky a liturgický obrad. Veriaci chápajúc význam slávnosti sa zúčastnili na tejto liturgii. Veriaci z trinástich farnosti a štyroch filiálok sa zjednotili na modlitbách spolu so svojimi kňazmi a spoločne ešte vyprosovali milosti pre svoje farnosti, rodiny, manželstva, starých rodičov, rodičov, deti, vnúčatá atd. Bol som potešený, že z našej farnosti šiel plný autobus. Všetky miesta na sedenie a státie boli obsadene. Teda v autobuse bolo okolo šesťdesiatpäť ľudí. Mnoho veriacich bolo aj svojimi vlastnými autami. Kostol sv. Martina bol v Trstenej preplnený. Opäť sa tešíme výzve nášho otca biskupa Štefana a budeme pokračovať v týchto stredajších svätých omšiach. Dňa 11.11.2016 otec biskup na Spišskej Kapitule otvoril nový rok, Rok sv. Martina. Tešíme sa, že so živou vierou vyprosíme cez sv. Martina nové milosti.

Dňa 9.11.2016 sa konali na Spišskej Kapitule celodiecézne kňazské rekolekcie. Prianím nášho otca biskupa Štefana bolo zjednotiť kňazov pri tom, čo je nám kňazom najvlastnejšie, pri sv. omši v katedrále a tak ukončiť mimoriadny rok Božieho milosrdenstva a otvoriť rok sv. Martina v našej diecéze. Účasť kňazov bola vysoká a teda všetci kňazi si pokladali za láskavú povinnosť počúvať svojho otca biskupa. Sv. omšu celebroval sídelný otec biskup Štefan spolu s emeritným pomocným otcom biskupom Andrejom. Kňazi zo všetkých farnosti našej diecézy koncelebrovali. Otec biskup vo svojej homílii zdôraznil takú sebareflexiu nás kňazov a pokračoval v príhovore týmito slovami: "Dostal som na jednej birmovke otázku od birmovanca Dominika, že čo urobím hneď ráno ako prvé keď vstanem. Odpovedal som, že sa pomodlím za tých, ktorých dnes stretnem a budem možno s nimi rozprávať." Veľmi pekná odpoveď. Ďalej otec biskup sa dotkol Apoštolskej exhortácie Pastores Dabo Vobis, kde v stati Amoris pastorális hovorí o úžitku kňaza v každej farnosti. Po sv. omši nasledovalo uzavretie Svätých Brán a otvorenie Roku sv. Martina. Druhá časť patrila prednáške prof. ThDr. Antona Tyrola, PhD., kde nám predstavil manuál k sláveniu Roku sv. Martina. Následovala prednáška Prof. ThDr. Františka Trstenského, PhD. k životu a úcte sv. Martina. Po nej nás kňazov biskupský úrad pozval na slávnostný obed do Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka. Po obede sa kňazi rozišli do svojich farnosti. Je to úžasná chvíľa, keď sa kňazi zjednocujú so svojím otcom biskupom. Zvlášť sa budeme častejšie zjednocovať v tomto roku sv. Martina, patróna našej diecézy.

Aj touto cestou sa chcem poďakovať svojim veriacim farníkom a deťom za veľmi dôstojné prežitie dušičkového času. Ako som už vo farských oznamoch vyhlásil, podmienky k získaniu plnomocných odpustkov za duše v očistci, tak som si všimol aj Vašu ochotu ich splniť. K sviatosti zmierenia pred sviatkom Všetkých svätých a pamiatkou zosnulých veriacich pristúpilo 418 penitentov, čo je o 28 viac ako minulého roku v tomto čase. Plný kostol a veľká účasť veriacich ma potešila a samozrejme aj povzbudila. Denne Vás pristúpilo k sv. prijímaniu cez tristo veriacich, kde rozdávali sv. prijímanie aj mimoriadni rozdávatelia. Chcem sa im za túto službu poďakovať. Na piatok po sv. omši som mal pripravené prekvapenie pre detičky našej farnosti, ale keďže fúkal silný vietor nedalo sa uskutočniť toto prekvapenie pri cintoríne - púšťanie balónikov. Mala to byť vyjadrená myšlienka že naše modlitby a prosby za duše v očistci stúpajú do neba. Keďže balóniky nechceli vzlietnuť, tak sme sa na novom cintoríne pomodlili desiatok sv. ruženca, Ktorý Ťa Panna v nebi korunoval.

Aj v tento rok si naša farnosť chcela pripomenúť tak nádherný deň ako je spomienka na tých, ktorí v živote veľa dokázali pre príchod novej generácie a teraz sú na zaslúžilom odpočinku. Milí moji starí, starší, chorí, osamelí priatelia - farníci. S láskou si chcem na Vás spomenúť ako Váš duchovný otec. Vy ste moje deti na ktoré nezabúdam a vždy som vám k dispozícii. Prejavy úcty a lásky k vám chcem vzdať vždy a to nie len v tomto mesiaci, ale počas všetkých vašich dni. Som veľmi rád, že sme sa v nedeľu 23.10. 2016 stretli v Božom chráme ako vždy každý rok na svätom ruženci. V tomto mimoriadnom roku Božieho milosrdenstva aj na korunke Božieho milosrdenstva. Chcem vám povedať, že aj naďalej vám budem u Boha vyprosovať do nastávajúcich dní vášho života veľa milosti. Budeme mať otcom biskupom Štefanom vyhlásený rok sv. Martina a bude ešte veľa príležitosti cez milosti tohto svätca našej diecézy vyprosiť dary Božieho požehnania pre našu farnosti. Ružence, ktoré som Vám daroval boli zakúpené v Ríme - na našej farskej púti a voňajú tak, ako tie ruže, ktoré patrili k tomuto daru - ružencu. Posvätené boli po modlitbe sv. ruženca. Nech Všemohúci Boh žehná túto staršiu generáciu, ktorá modlitbami vyprosila a ešte veľa vyprosí Božích milosti pre mladšiu a mladú generáciu našej farnosti.

Tak ako nám kňazom záleží, aby sa naši veriaci posväcovali a putovali po stopách Ježiša Krista, Nebeskej Matky Panny Márie, svätých a jubilejných bránach, tak aj my kňazi sa chceme posväcovať a to nielen slovami, ale aj skutkami a preto sme putovali k bl. Zdenke do Krivej. Na tejto púti nás bolo okolo štyridsať kňazov z našich oravských dekanátov medzi ktorými bol aj náš rodák Stanislav Kaník, farár z Chlebníc. Sv. omšu celebroval emeritný pomocný otec biskup PaedDr. Andrej Imrich. Tento rok je jubilejný a taktiež aj táto blahoslavená v Božom kráľovstve spolu s putujúcou Cirkvou slávi 100.- výročie od svojho narodenia. Životopis tejto blahoslavenej si môžete prečítať na webovej stránke tohto linku: http://www.zivotopisysvatych.sk/zdenka-schellingova/ Do Krivej už toho roku putovali ľudia v rôznych životných stavoch a povolaní ako napr.: ženy, muži, rozvedení, slobodní, rodiny, kňazi, zdravotníci atď. Taktiež bola aj diecézna púť na ktorej sv. omšu celebroval Bratislavský pomocný otec biskup Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. spolu s naším diecéznym otcom biskupom Mons. ThDr. Štefanom Sečkom, PhD. Blahoslavená sestra Zdenka, oroduj za nás!

V nedeľu 11.9. 2016 som mojim veriacim vo farských oznamoch položil na obidvoch sv. omšiach otázku: ,,Kto je za to, aby na prvom a druhom stupni 1. - 9. ročníka našej Základnej školy v Brezovici viseli na stenách na viditeľnom mieste kríže s korpusom Krista?" Veriaci farnosti jednoznačne zodvihli ruky na znak súhlasu. Pýtal som sa aj v každom ročníku deti, či s touto myšlienkou súhlasia. Odpoveď bola opäť jednoznačná. Veľmi ma to potešilo. S týmto súhlasnom a radostnou odpoveďou som sa zúčastnil 27. 9. 2016 plenárneho zasadnutia rodičov školy a tam som tak isto odprezentoval svoju požiadavku. Rodičia mi tiež dali súhlas. S týmto prieskumom som napísal na Radu školy list, ktorý aj touto cestou chcem zverejniť a poďakovať sa všetkým, ktorí mi pomohli zrealizovať túto myšlienku. V prvom rade Všemohúcemu Bohu, svojím veriacim, rodičom, deťom a členom Rady školy. Možno si poviete, prečo som zvolil takýto postup k zrealizovaniu myšlienky? Je dobre ak sa takáto vec rieši diplomatickou cestou, aby nikto nemohol zneužiť a spochybniť túto myšlienku a jej zámer cez rôzne debaty a poznámky. Kríže s korpusom - ako som sa zaviazal v liste zaslanom RŠ - zakúpim a v piatok 28. 10. 2016 na detskej sv. omši posvätím a odovzdám ich pánu školníkovi na zavesenie do tried. Teší ma, že od novembra tohto roku budú naše triedy zdobiť kríže ako znak našej spásy. Túto udalosť aj zaznamenám do farskej kroniky týmito slovami. Na podnet správcu farnosti veriaci súhlasili s myšlienkou zavesiť v triedach 1. - 9. ročníka kríže s korpusom Pána Ježiša, nášho Spasiteľa. Je to významný krok k splnenie požiadavky KBS, ktorá dala do úmyslu apoštolátu modlitieb aj toto svoje prianie: "Aby sa učitelia, študenti, žiaci i zamestnanci škôl usilovali v školskom roku vnášať prvky kresťanskej kultúry do svojho života i pracovného prostredia," Príloha č. 1. - žiadosťPríloha č. 2. - odpoveď.

V nedeľných oznamoch som vo farnosti vyhlásil, že opäť po troch rokoch bude v telocvični našej školy vybíjaná. Deti, ktoré budú mať záujem sa môžu nezáväzne prihlásiť a môžu si spolu s pánom farárom zahrať a zabaviť sa. Vyzval som aj rodičov, aby pozitívne reagovali na moju výzvu a tak dieťa na tento druh športu a zábavy pustili. Odkedy som prišiel do tejto farnosti, tak šesť rokov som viedol tento krúžok. Na tri roky sme si dali pauzu a opäť táto vybíjaná vo farnosti ožíva. Vybíjaná s deťmi to už nebude ako záujmový krúžok, ale na báze dobrovoľnosti a teda bez nároku na odmenu. Odmenou pre mňa bude vidieť na deťoch úsmev a radosť zo stretnutia. Od školy sme prenajali telocvičňu a tam každú stredu od 17:00 do 18:00 hod. sa tam budem stretávať s deťmi, ktoré majú dobrú vôľu sa dôstojne zabaviť. V stredu 19. 10. 2016 sme sa po prvý krát stretli v telocvični na vybíjanej. Deti prišlo viac ako jedná tretina celej školy. So mnou nás bolo 46. Deti sa už teraz tešia na ďalšie stretnutie. Ďakujem deťom aj ich rodičom za spoluprácu.

Aktivity farnosti Brezovica ohľadom pútí sú rozmanité. V marci roku 2011 sme putovali do mariánskych miest Lúrd a Fatimy, v októbri 2013 sme navštívili večné mesto Rím. Roku 2015 v marci sme veriaci našej farnosti vstúpili na Svätú zem v Izraeli, a v apríli roku 2015 miništranti putovali na tri dni do rakúskeho Mariazellu. V marci roku 2016 sme v roku Božieho milosrdenstva v rámci dekanskej púte navštívili Krakov, v októbri zase Staré Hory. Viackrát sme boli na púti v Krivej a každoročne putujú veriaci mojej farnosti do Levoče a Medžugoria. Od jari tohto roku som spolu s veriacimi farnosti Brezovica organizoval leteckú púť do Ríma. Na túto púť sa prihlásilo sedem manželských párov, štyria dospelí a štyri deti. Spolu nás bolo 22 pútnikov. Našou úlohou bolo prejsť všetkými štyrmi bránami hlavných bazilík, ako to robia otcovia biskupi celého sveta každých päť rokov, keď za zúčastňujú na Ad Limina so Svätým Otcom. Program našej púte: V nedeľu po druhej sv. omši sme cestovali autobusom na letisko do Krakova. Odtiaľ nám 15:55 hod odlietalo lietadlo do Ríma. Na letisku v Roma - Ciampino sme nastúpili do autobusu, ktorý nás odviezol na prvú zastávku metra smerujúceho na našu konečnu zastávku metra zvanom Valle Aurelia. Na hotel sme dorazili okolo 20:20 hod. O pol hodinu sme sa stretli pred hotelom a šli sme na svätopeterské námestie k bazilike sv. Petra. Je úžasne vidieť krásne osvetlenú baziliku vo večerných hodinách. Predtým sme sa zastavili v jednej z rímskych reštaurácií na večeru. Na druhý deň v pondelok sme mali v hotelovej kaplnke svätú omšu a po nej raňajky. O 9:00 hod sme sa stretli pred hotelom. V ten deň sme pešo navštívili tri baziliky a to: sv. Petra, Santa Maria Maggiore a Lateránsku baziliku. Na druhý deň po svätej omši a raňajkách sme o 10:00 hod vyšli spred hotela do štvrtej baziliky sv. Pavla za hradbami. Poobede sme mali voľný program. V stredu sme opäť po svätej omši a raňajkách o 9:30 hod opustili hotel a metrom nasmerovaným na konečnú sme prišli na autobusovú stanicu. Odtiaľ sme sa autobusom premiestnili na letisko Roma – Ciampino, odtiaľ sme odlietali o 13:25 hod. Lietadlo v Krakove pristálo o 15:05 hod. Tam sme trpezlivo čakali na autobus, ktorý nás mal odviezť domov. V Brezovici sme boli 17:30 hod. O 18:00 hod sme sa pomodlili svätý ruženec, po ktorom bezprostredne nasledovala svätá omša. To bol v krátkosti prehľad našej púte. Keďže náš otec biskup si želá, aby v nastávajúcom roku sme slávili rok sv. Martina, tak už teraz premýšľam nad leteckou púťou do mesta tohto svätca do Tours. Rátam s takým optimálnym počtom 22 - 25 pútnikov. Naše modlitby boli na rôzne úmysly. Jeden však bol spoločný, a to za našu farnosť, aby aj naďalej bola takou duchovne živou farnosťou ako je doteraz.

Tak ako každý rok sa koná sv. omša na vrchu Skorušina ako poďakovanie za úrodu a na počesť našich predkov, tak tomu bolo aj v nedeľu 25.9.2016. Počasie bolo neisté, ale bol som informovaný chlapcami, ktorí už boli tesne pod Skorušinou a podali svedectvo o počasí, ktoré tam vládlo. Po druhej sv. omši som vyhlásil, že sv. omša na vrchu bude. S účasťou som si bol neistý, ale nakoniec prekvapený. Chcem sa všetkým poďakovať, ktorí na sv. omšu prišli. Po sv. omši, ktorá bola o 14:00 hod. sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Videl som aktívnu a duchovnú účasť na týchto liturgických úkonoch. Teším sa na opäť na túto akciu. Bratia františkáni sa ospravedlňujú, že na ten druhý termín nemohli prísť. Prisľúbili však budúcoročnú účasť. Teší ma, že napriek mnohým pútiam, ktoré sme do teraz v tomto roku Božieho Milosrdenstva absolvovali sme si našli ešte priestor k farským tradíciám na Skorušine.