+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Štyri krát do roka sa kňazi našej diecézy stretávajú so svojim otcom biskupom na kňazských rekolekciách. Je zvykom, že na tieto stretnutia cestuje otec biskup za kňazmi po regiónoch spišskej diecézy celý týždeň. V pondelok strávi čas s kňazmi oravských dekanátov, v utorok sú to kňazi liptovských dekanátov, v stredu sú to kňazi popradského dekanátu, vo štvrtok kňazi spišsko-novomestského dekanátu a v piatok ľubovnianskeho dekanátu. Je to naozaj dosť namáhavé a preto sme sa stretli netradičným spôsobom všetci kňazi v jeden deň na Spišskej kapitule. Bola nádherná sv. omša, ktorú celebroval otec biskup Štefan, na ktorej mal aj v rámci homílie pekný príhovor ku kňazom. Zdôraznil peknú myšlienku, aby sme sa dennodenne stotožňovali a zbližovali s Tým, Ktorého dennodenne držíme vo svojich rukách. V katedrále na slávenie rekolekčnej svätej omše prišiel skoro plný počet kňazov z našich dekanátov a farnosti. Po svätej omši bola prednáška pomocného otca biskupa košickej arcidiecézy Mons. PhDr. PsLic. Mareka Forgáča, PhD. Ten pripomenul, že už v súčasnej dobe nie je taký nápor veriacich v našich kostoloch ako sme prežívali pred dvadsiatimi rokmi. Preto zdôraznil defekty v kňazskej službe, ktorým sa máme vyhýbať. V našej farnosti sa uskutočnili veľké rekolekcie oravských dekanátov tri krát. Bolo to pri príležitosti 40 a 45 výročia môjho životného jubilea a pred 25. výročím posviacky kostola sv. Cyrila a Metóda. (Ilustračné foto.)

V nedeľných oznamoch som mesiac dopredu vyhlásil púť k blahorečeniu Anky Kolesárovej do Košíc. Na púť sa z našej farnosti nikto neprihlásil. Preto však som hľadal náhradné riešenie, byť aspoň duchovne spojený s našimi otcami biskupmi a tými, ktorí obetovali zo svojho času a z celého Slovenská prišli na toto miesto blahorečenia, na košický štadión. Bolo jasné, že veriaci budú chcieť zbierať v tento deň zemiaky, ale poprosil som ich, aby sa sústredili na proces slávenia blahorečenia. Potešilo ma, keď po dedine bolo ticho, nebehali žiadne traktory a v tichosti slávili tento deň aj vo svojich príbytkoch. Bolo to úžasné, keď o 10:00 hod. po fatimskom sv. ruženci sme slávili sv. omšu v peknom počte. V kostole nás na spoločnom úmysle zjednotenými s pútnikmi v Košiciach bolo okolo 200 veriacich. Chcem sa im touto cestou srdečne poďakovať. Nakoniec som sa dozvedel, že predsa dve farníčky boli na tejto púti. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!

Tak, ako každý rok, máme v ten istý deň sv. omšu za vdp. dekana ThDr. Martina Hrbču, tak aj toho roku bola svätá omša obetovaná za jeho nesmrteľnú dušu. Po sv. omši sme sa opäť išli pomodliť desiatok sv. ruženca k jeho hrobu. Teší ma, že asi dvadsiati sme prosili nad jeho hrobom za spásu jeho duše. Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji!

Už pred rokom som sa rozhodol kaplnku Panny Márie v Teplici dať zrekonštruovať. Každý deň počas svätého ruženca som sa pri nej na tri minúty zastavil a pomodlil jeden desiatok ruženca. Tuho som uvažoval koho na túto prácu oslovím. Oslovil som pána Petra Jendraška, ktorý nám už v minulosti pomohol pri chodníku kaplnky Božieho hrobu a pri skrášlení podlahy okolo hrobu pána dekana Martina Hrbču. Ponuku na rekonštrukčné práce prijal a pustil sa do práce. Kaplnka bola obnovená a dokončená v deň našej slávnosti k 25. výročiu posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda 8.7.2018. Vtedy, ako som už spomínal, pozvanie k slávnosti jubilea prijal pomocný krakovský biskup mons. Dr. Ján Szkodoň. Po svätej omši sme s pastoračnou radou prišli ku kaplnke a otec biskup ju posvätil. Spomenul si, že na tomto mieste pri prameni bol ako kňaz pred tridsiatimi rokmi. Potom sa z prameňa napil sviežej vody. Kovaná ohrádka okolo tejto Mariánskej kaplnky bola osadená o mesiac neskôr 22.9.2018 Do pozornosti preto dávam obnovenú kaplnku k modlitbám a pri prechádzkach okolo nej aj k nábožným povzdychom. Teší ma, že farnosť so svojimi veriacimi opäť pomohla k udržaniu a zachovávaniu farského majetku. Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Jendráškovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na skrášlení tejto kaplnky.

Bratia františkáni ma oslovili, či by som si nemohol pripraviť slávnostnú kázeň na ten ich vzácny františkánsky sviatok Porciunkuly. Súhlasil som. Svojich veriacich som povzbudil, aby sa aj oni nejakým spôsobom dopravili do františkánskeho kostola sv. Juraja v Trstenej. Na svätej omši o 10:00 hod., ktorú celebroval brat Peter som sa veriacim prihovoril prvý krát a na svätej omši o 18:00 hod., ktorú som už celebroval ja, veriacim som sa prihovoril druhý krát. Potešilo ma, že veriaci z mojej farnosti boli na obidvoch sv. omšiach v peknom počte. Iste každý si chcel získať odpustky v čo najväčšej miere. Sv. František, oroduj za nás!

Ako už býva zvykom, každý rok aj naša farnosť putuje do Trstenej na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie. Svätú omšu s nedeľnou platnosťou som stanovil na sobotu večer o 18:00 hod a druhú v nedeľu ráno o 8:00 hod. Bol som prekvapený, že na obidvoch svätých omšiach bolo veľa ľudí a preto som pri sv. omšiach pripomenul veriacim dnešnú slávnosť v Trstenej. Bol som rozčarovaný, že všetci boli v kostole a do Trstenej nebude mať kto ísť. Slávnostnú svätú omšu viac-menej ako obvykle celebroval náš sídelný otec biskup mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. No potešilo ma, keď som videl opäť aj tých veriacich ktorí boli u mňa doma na svätej omši. Po slávnostnej svätej omši sa uskutočnil slávnostný sprievod do kostola sv. Martina. Tam otec biskup Štefan všetkým veriacim udelil záverečné požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou.

Dňa 1.7.2018 vo veku 94 rokov navždy opustila rehoľný domov v Haniske pri Košiciach a rodákov z Brezovice sr. Amantia, vlastným menom Anna Hucíková. Narodila sa 12.07.1924 v Brezovici na Orave. Sr. Amantia nastúpila do Kongregácie milosrdných sestier Sv. kríža v novembri 1947. Počas počiatočnej rehoľnej formácie pracovala ako ošetrovateľka v nemocnici v Leviciach. Po absolvovaní noviciátu v Provinciálnom dome v Podunajských Biskupiciach zložila 22.8.1950 sv. sľuby. Jej prvým pôsobiskom v týchto pre Cirkev náročných časoch bol majer v Budmericiach. Odtiaľ bola po roku poslaná ako robotníčka do továrne vo Světlej, neskôr do Nejdku. Až v apríli 1958 sa vrátila do práce v zdravotníctve v Mařeniciach u Cvikova, kde pracovala v Domove dôchodcov do augusta 1967. Potom sa už sestry mohli vrátiť na Slovensko a ona sa dostala do Matilda Huty, kde pracovala ako ošetrovateľka v ÚSS pre zdravotne znevýhodnenú mládež do apríla 1982. Ako dôchodkyňa bola preložená do Charitného domova v Cerovej. Jej neter viedla domácnosť svojho strýka pátra A. Konca CSsR na fare v Zemplínskom Branči a chcela nastúpiť ako kandidátka do našej kongregácie. No páter potreboval pomoc, preto so súhlasom svojich predstavených prišla v r. 1988 na faru Sr. Amancia spolu s ďalšou spolusestrou. V lete 1990 bol páter preložený do Kechneca. Sr. Amancia mu viedla domácnosť do júla 1994, kedy páter odišiel k sestričkám uršulínkam. Ona ako 70-ročná bola preložená do Hanisky, ktorá sa stala jej domovom na celých 24 nasledujúcich rokov. Prvých 8 rokov pracovala v kuchyni, neskôr kvôli zdravotným ťažkostiam prebrala drobnejšie služby, no všetko sprevádzala neustálou modlitbou. Posilnená sviatosťami a sprevádzaná modlitbou spolusestier odovzdala svoju dušu Pánovi života a smrti v nedeľu 22. júla 2018. Posledná rozlúčka so zosnulou sestrou Amantiou bola dňa 25.7.2018 v Haniske pri Košiciach. Na poslednej rozlúčke som sa zúčastnil ako brezovický farár spolu s manželmi Františkom a Máriou a ich dvoma synmi. Odpočinutie večné daj jej Pane!

Pri osobnom pozvaní pána biskupa Jána Szkodoňa v Krakove bolo povedané, že otec biskup asi pred tridsiatimi rokmi navštívil Brezovicu a pamätá sa na prameň „vajcovky“ na ceste smerom do Teplice. Napadlo mi, že kaplnka pri tomto prameni, ku ktorej sa každý deň chodím modliť svätý ruženec je v havarijnom stave a  treba ju obnoviť. Vždy viac a viac mi vadil výzor tejto zubom času zastaranej kaplnky. Preto som požiadal pána Petra Jendráška o rekonštrukciu tejto kaplnky, ktorú postavil pán Ľudovít Kubášek. Pri tom mu pomáhal pán Milan Lužbeťák. Nebol proti a podali sme si na to ruky. Slovo dalo slovo a kaplnka je zrekonštruovaná. Pozval som otca biskupa, aby sa po rokoch vrátil na miesto, ktoré si spred niekoľkých rokoch pamätá a nech nám posvätí zrekonštruovanú kaplnku. Po tejto posviacke sa nahol k prameňu a napil sa tečúcej vody. Nech Panna Mária oroduje za nás a našu farnosť.

V nedeľu sme Korunkou Božieho Milosrdenstva o 15:00 hod. začali duchovnú obnovu farnosti. Celý program, ktorý sme do bodky absolvovali je vo vizuálnom formáte jpg v prílohe článku. Nočné adorácie v kostoloch Návštevy Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda sme premeditovali a vyprosovali milosti potrebné pre náš život. Utorková celopoobedná farská púť k Levočskej Panne Márii do Levoče. Samotné odpustové slávnosti sme prežívali v plnej miere. Vyvrcholením duchovnej obnovy bolo slávenie 25. výročia posviacky kostola svätého Cyrila a Metoda. Slávnostnú sv. omšu celebroval J.E. Mons. Dr. Jan Szkodoň, krakovský pomocný biskup. Chcem sa mu poďakovať za jeho službu a ochotu prísť medzi nás. Ďalej sa chcem poďakovať pani predsedníčke Žilinského Samosprávneho Kraja pani Ing. Erike Jurinovej, ktorú pozval farský úrad a ona to pozvanie prijala. Ďalej všetkým tým, ktorí mi akýmkoľvek spôsobom pomohli pripraviť tieto slávnosti. Medzi nich patria aj členovia Pastoračnej Rady, ktorých v peknom plnom počte som skoro každý deň videl v kostole na duchovnej obnove, a ktorým patrí aj vďaka za pomocnú ruku kňazovi pri tejto príprave slávnosti. Ďalej je to spevácky súbor Tristianus spolu s kantorom Paľom Bažíkom z Trstenej, ktorí svojim výkonom predviedli úžasný liturgický spev charakteristický pre túto slávnosť. Aj Folklórny súbor Brezovica zaujal nielen svojim oblečením – krojom, ale  ja spevom. Miništranti, kostolníci, kvetinárka a dá sa povedať celá farnosť prispela svojou aktívnou účasťou na slávnosti posviacky. Všetkým naozaj zo srdca ďakujem a vyprosujem hojnosť Božích milosti.

Sľúbil som deťom v deň detí 1. 6. 2018, že ich počas júna vezmem na chatu k našim kostolníkom. Slovo som dodržal. Pozval som nižšie ročníky a zvlášť tretiačikov. Na chatu prišlo trinásť detí. Bolo nám spolu veľmi dobre. Najprv sme sa hrali pred chatou, potom sme zjedli dobrý guláš, ktorý nám pripravili kostolníci, a večer sme sa pri ohni pomodlili spoločne svätý ruženec na dobrú noc. Ráno keď vstali, niektorí sa po raňajkách nudili a niektorí šli zbierať okolo chaty čučoriedky. Na obed sa ešte dojedol kotlíkový guláš a o 13:00 hod. sa deti spoločne pobrali pešo domov, hoci sa im veľmi nechcelo. Chcem sa poďakovať naším kostolníkom za chatu a trpezlivosť s detičkami. Veď niekedy sú aj beťári. Pripomenul som si, ako to bolo pred desiatimi rokmi, keď sedemdesiat päť deti nám – v dobrom slova zmysle – skákali na obecnej chate po hlave. To som vtedy ozaj omladol pri týchto deťoch. Chcem sa ešte raz poďakovať vtedajšiemu vedeniu obce za krásne zážitky na obecnej chate.

Tretiačikovia našej farnosti prijali po prvý krát Pána Ježiša do svojho srdiečka. Stalo sa tomu tak v nedeľu 4.6. 2018 v kostole svätého Cyrila a Metoda, vo farnosti Brezovica. Deň predtým slávnostne absolvovali sviatosť zmierenia, kde sa vyznali zo svojich hriechov spáchaných od krstu. Všetky deti absolvovali pred touto sviatosťou skúšku na výbornú. No celý rok z úst svojho kňaza počúvali o láske a priateľstve Pána Ježiša k svojmu a nášmu Nebeskému Otcovi, Božiemu ľudu a svätej Cirkvi. Počúvali o Nebeskej Matke Panne Márii, počuli o skutkoch apoštolských a o prvotnej Cirkvi. Nech ich dobrotivý Boh ich zahrnie svojim požehnaním a Panna Mária ich zahalí svojim plášťom.

(Archívne foto)
Tak, ako každý rok, naša farnosť oslávila tradične jeden z najkrajších sviatkov v roku - slávnosť Božieho Tela a Krvi. Bolo nádherné počasie a preto tí, ktorých sa to týka a sú bývajúci okolo kostola sv. Cyrila a Metoda a samozrejme aj moji kostolníci pripravili – za čo im ďakujem – na tento deň oltáriky, pri ktorých sa kňaz modlí a od nich dáva Eucharistické požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou, ktorá ide v sprievode veriacich. Musím pochváliť prvoprijímajúce detičky, ktoré si pripravili kvietky a tie v sprievode pred Oltárnu Sviatosť rozhadzovali. Účasť na rannej sv. omši, ale aj na večernej bola hojná. Všemohúci Bože ukrytý v Prevelebnej sviatosti Oltárnej žehnaj a sprevádzaj moju farnosť, aby Ti bola verná v slovách i činoch a tak kráčala s čistým srdcom v ústrety k Tebe do Nebeského kráľovstva.

Na duchovných cvičeniach v apríli som sa stretol s otcom Mariánom Kuffom v Starom Smokovci. Tam sme už len potvrdili to, čo som sa telefonicky dohodol s jeho asistentkami. Termín sme dohodli na 25. 5. 2018. V dohodnutom čase a hodine, vo večerných hodinách, prišiel medzi nás a celebroval svätú omšu. Vo svojej homílii nám priblížil prácu, ktorou dennodenne pomáha ľuďom bez domova a bývalým väzňom a asociálom. Kázeň trvala asi pol hodiny a po svätej omši bola prednáška na tému Istanbulský dohovor o rodovej rovnosti muža a ženy, teda Gender ideology. Prednáška bola do 21:00 hod. Na konci mu veriaci farnosti poďakovali a na znak vďaky mu odovzdali nádhernú kyticu. Kyticu som dostal aj ja a tak som ju odovzdal ďalej sestričkám z Poľska. Otec Marian ma nasledoval, keďže sestričky boli dve. Po prednáške sa stretol s veriacimi, ktorí chceli prehodiť s ním zopár slov. Touto cestou sa mu chcem za ochotu prísť medzi nás ešte raz srdečne poďakovať.

Ďalej pokračujeme s prípravou na 25. - výročie posviacky kostola aj formou pridelenia erbu našej farnosti. Vo februári tohto roku som poprosil slovenského heraldika PhDr. Ladislava Vrtela o pridelenie erbu našej farnosti s insígniami jej prislúchajúcimi. Mojej požiadavke vyhovel a tvorba erbu bola započatá. Komunikovali sme spolu o tvorbe. Ja som jeho návrhy odobroval a tak sme spoločne insígniami vytvorili erb pre našu farnosť. Kňazský klobúk predstavuje kňaza, alebo farnosť. Erb je na modrom podklade ako počiatočné zasvätenie návštevy Panny Márie. Sväto cyrilo-metodský kríž z latinkovým písmenom C M je vyjadrenie hlavného kostola sv. Cyrila a Metoda. Ľalia je kostol zasvätený Návšteve Panny Márie a korunka je znázornenie jednej z hlavných sôch Panny Márie, kráľovnej pokoja, ktorá sa v kostole nachádza. Dostali sme k tomu aj heraldickú listinu popisujúcu tradíciu a zachovávanie zvyklosti našej farnosti. Tento erb slávnostne posvätil otec biskup Štefan na kňazských rekolekciách dňa 14. 5. 2018.

Po rozhovore so svojim otcom biskupom Štefanom som sa rozhodol pre uskutočnenie kňazských rekolekcii vo farnosti Brezovica. Pozval som ho na nedeľu 8. 7. 2018 kedy budeme sláviť slávnostnou svätou omšou 25. - výročie posviacky kostola. Povedal, že by sa veľmi rád zúčastnil našej oslavy a prišiel medzi nás, ale v ten deň je odpustová slávnosť na levočskej hore. Uvažoval som ako dotiahnuť nášho otca biskupa do farnosti. Uvažoval som nad rôznymi alternatívami a možnosťami. Napadlo mi zavolať otca biskupa a s nim sedemdesiat päť kňazov našich farnosti oravských dekanátov aspoň k príprave na túto slávnosť. Podarilo sa. V kostole sme slávili rekolekčnú svätú omšu pri ktorej otec biskup pozdravil kňazov a veriacich farnosti. Na začiatku povedal ako obvykle milé slova, že spoločne slávime to, čo je nám kňazom najvlastnejšie – svätú omšu. Na konci sv. omše posvätil otec biskup pre farnosť nové heraldické insígnie farnosti. A to erb a zástavu. Svätej omše sa na prosbu kňaza zúčastnili aj žiaci našej školy spolu so svojimi pani učiteľkami. Aj tu patrí vďaka pani riaditeľke. Po svätej omši sme šli do hotela Teplica, kde sme mali pracovnú časť tohto nášho stretnutia. Po pracovnej časti otec biskup aj kňazi prijali pozvanie farnosti na slávnostný obed. Stretnutie sme zakončili modlitbou. Je nádherné vytvárať kňazskú jednotu spolu so svojim otcom biskupom. 

V deň posvätenia misijného kríža a v čase misii farnosti sa konala ďalšia udalosť prislúchajúca tomu to dňu. Dobre vieme, že druhú májovú nedeľu slávime ako deň matiek. Na ukončenie misii sme mali vo farnosti o 14:00 hod. májovú pobožnosť spojenú s pobožnosťou deviatnika k Duchu Svätému a Korunku k Božiemu milosrdenstvu. Pre matky mojej farnosti som zakúpil šípové ruže. Po pobožnosti som im ich rozdal a pošepol im veľké ĎAKUJEM. Potom sme sa spoločne odfotili pri novopostavenom a novo posvätenom misijnom kríži. Často krát Svätý otec Ján Pavol pripomínal vo svojich encyklikách, exhortáciách, príhovoroch a homíliách dôležitosť úlohy ženy a matky. Patrí im vďaka za pokolenie vychovávané v kresťansko – katolíckom duchu.