+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 697

Sv. Mikuláš prišiel aj do našej dedinky Brezovica a navštívil našu farnosť. V kostole ho po sv. omši čakali s radosťou rozjarené detské tváre. Porozprával nám odkiaľ prišiel a doniesol naším deťom balíčky plné sladkosti. Dá sa povedať, že bol veľmi štedrý. O sv. Mikulášovi vieme, že bol aj štedrý a k tejto jeho štedrosti sa viažu mnohé legendy. Napríklad o obdarovaní dcér, ktoré nemali na vydaj. Ďakujeme sv. Mikulášovi za to že nás navštívil. Sv. Mikuláš, oroduj za nás.