+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 76

V sobotu 27.08.2022 sme sa 53 pútnici vybrali na horu Butkov, na ktorej sa 130 rokov ťaží kameň a ktorá sa v posledných rokoch stala novým pútnickým miestom na Slovensku. Videli sme mnoho výnimočných sakrálnych stavieb a objektov, ako napr. 8 metrový detviansky kríž, kamennú Bránu rodiny so súsoším Svätej rodiny, sv. Michala archanjela a sv. Antona, Krížovú cestu Božieho milosrdenstva, ktorú 17. septembra 2016 požehnal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Krížová cesta je ukončená bronzovou sochou Zmŕtvychvstalého Krista.
Ako prvý bol na hore Butkov v roku 2013 postavený monumentálny kríž, ktorý spolu so skalou, v ktorej je ukotvený, meria 12 metrov. V areály sanktuária je Kaplnka Božieho milosrdenstva, pamätník sv. Jána Pavla II. a sv. sestry Faustíny, 8 metrová zvonica s 280 kg zvonom a mnoho kaplniek s relikviami svätých.
Spomenúť musíme nádhernú sochu Panny Márie – Matky Milosrdenstva. Výška sochy je 6 metrov a je postavená na 3 metrovom podstavci. Socha má hmotnosť cca 22 t. Na podstavci sochy je znázornený ruženec a text:

SOM NIELEN KRÁĽOVNOU NEBA, ALE AJ MATKOU MILOSRDENSTVA A TVOJOU MATKOU.

Foto: Jozef Kovalík