+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 104

28. 7. 2022 sme sa zúčastnili púte do Krivej - rodiska blahoslavenej sestry Zdenky. Hlavným celebrantom bol náš pán farár Vdp. J. Barta, ktorý v príhovore vyzdvihol vernosť a horlivosť blahoslavenej Zdenky, ktoré boli prejavom jej lásky. Obdivujeme jej tiché svedectvo vernosti.
Foto: Jozef Kovalík