+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 129

Tento rok prijal pozvanie sláviť odpustovú slávnosť v našej farnosti rodák z Liesku ThDr. Viktor Pardeľ, PhD., Delegát pre katechézu a katolícke školstvo Spišskej diecézy a riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Spišskej Novej Vsi.