+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 428

Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na vianočnej výzdobe kostola a na duchovnom prežívaní vianočných sviatkov. Osobitne ďakujem deťom, ktoré sa zapojili do výroby vianočných ozdôb, ktoré skrášľujú stromček pri betleheme.
Ďakujem tým, ktorí podporili Dobrú novinu. V našej farnosti sa vyzbieralo 1.750,-€.
Za všetko Pán Boh zaplať.