+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 711

Na  stretnutí Pastoračnej rady farnosti som ako správca tejto farnosti, navrhol kúpiť a osadiť sochu Jána Pavla II. v priestoroch farskej záhrady. Samozrejme, toto rozhodnutie malo byť schválenie PRF na HRF, kde o tom ďalej rozhodli jej členovia. Táto socha sa mi zapáčila na nádvorí jednej firmy v Poľsku pri kúpe mramorovej podlahy do kaplnky Božieho hrobu v našom kostole. Bolo to asi pred troma rokmi. Do uší sa nám dostalo, že bl. Ján Pavol II. bude svätorečený 27. 4.2014 a preto bolo vhodné sochu včas zabezpečiť. Našiel sa aj darca, ktorý sochu zaplatil. Chce ostať v anonymite. Vyjadrujem darkyni s úctou úprimné Pán Boh zaplať a nech ju Všemohúci sprevádza na všetkých jej životných cestách. Bl. Ján Pavol II., oroduj za nás!