+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 395

Ďakujem všetkým, ktorí akoukoľvek službou prispeli k dôstojnému sláveniu Veľkonočných sviatkov v našej farnosti. Ďakujem všetkým, ktorí sa s nami duchovne spojili v modlitbe cez priame prenosy Veľkonočných obradov z nášho kostola. Milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky.