+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 896

Dňa 23.11.2013 do našej farnosti zavítal komorný spevácky zbor Cantica, Collegium musicum pod vedením dirigenta Doc. Štefana Sedlického. Ich spevácky výkon nás, hŕstku brezovičanov, ohromil. Zazneli diela P.I. Čajkovského a iných známych autorov.V staroslovienčine zaznel v podaní vynikajúceho výkonu Otčenáš. Týmto speváckym zborom naša farnosť zakončila Jubilejný rok viery sv. Cyrila a Metóda. Náš pán farár poďakoval tomuto zboru a aj všetkým prítomným, ktorí mali vo veľkej úcte a vďačnosti tento požehnaný rok viery.