+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 431

31.12.2020 sa v našej farnosti uskutočnila zbierka na Dobrú novinu, z ktorej budú podporené projekty vytvárajúce podmienky na dôstojný život v Ugande, Keni, Južnom Sudáne, Etiópii a Kamerune. Spolu sme vyzbierali 1750,- €. Peniaze som poslal na účet Dobrej noviny. Úprimné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí sa do tejto zbierky zapojili.
Betlehem a stromčeky v bočnej kaplnke sú vyzdobené prácami detí našej farnosti. Ide o zvieratká, ktoré deti vytvorili v rámci sv. omší pre detí a mládež a cyklu príhovorov o zvieratkách v Božom slove.