+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 422

Milí farníci a ľudia dobrej vôle. Na začiatku Nového roka by som vám chcel zavinšovať slovami Írskeho novoročného priania:

Aby si zostal ušetrený každého utrpenia – to ti neprajem,
ani to, aby tvoja ďalšia cesta bola sama ruža
ani to, aby po tvojej tvári nestiekla žiadna slza,
ani to, aby si nezakúsil žiadnu bolesť.

Veď slzy očisťujú srdce,
utrpenie zušľachťuje,
bolesť a úzkosť ťa uvedú
do spoločenstva s Máriou a Dieťaťom
a ich úsmev ťa naplní dôverou a útechou.

Moje prianie tebe znie asi takto:
kiež by si bol vďačný za dobré veci svojho života,
- aby si statočne obstál v skúške,
keď tvrdo spočinie kríž na tvojich ramenách,

- aby Božie dary v tebe rástli
a celý rok ti pomáhali vnášať radosť a silu
do duší tých, ku ktorým ťa spája láska,

- aby si vždy mal priateľa, ktorý je opravdivý
a je hoden tvojho priateľstva, ktorý ti dodá
dôvery, keď ti sily slabnú a nedostáva sa ti svetla,

- aby si vytrval vždy v búrkach a dosiahol tak výšin,

- aby v radosti i bolesti sprevádzal ťa stále
láskyplný úsmev vteleného Slova
a aby ťa s Pánom spájala vždy vrúcna láska,
ako si to on praje –
kvôli tebe!