+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 403

V stredu 28.10.2020 zomrel v nemocnici v Levoči náš milovaný otec biskup Mons. Štefan Sečka. Do nemocnice ho prijali cez víkend so zdravotnými problémami, ktoré ho dlhodobo trápili. Jeho úmrtie nebolo spojené s ochorením Covid-19, ale bolo dôsledkom vážnej choroby srdca a ďalších zdravotných problémov. Ďakujme Pánovi za jeho život a modlime sa za spásu jeho nesmrteľnej duše.
Pohreb zosnulého diecézneho biskupa bude v utorok 3. novembra 2020 v Spišskej Kapitule. O 10:00 hod. bude pohrebná svätá omša v Katedrále sv. Martina a po nej budú telesné pozostatky zosnulého otca biskupa pochované na kapitulskom cintoríne. Priamy prenos pohrebu odvysiela televízia LUX a rádio LUMEN.
Requiescat in pace!

Mons. Š. Sečka sa narodil 6. júla 1953 v Spišskom Štvrtku. Za kňaza bol vysvätený 6. júna 1976 v Bratislave. Ako kaplán pôsobil v Spišskej Novej Vsi, Dolnom Kubíne a ako správca farnosti v Liptovských Revúcach. 1. mája 1990 bol menovaný za vicerektora - ekonóma obnoveného Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule, kde pôsobil až do roku 2002. Svätý Otec Ján Pavol II. menoval 28. júna 2002 Mons. Š. Sečku za spišského pomocného biskupa. V novembri 2002 bol Konferenciou biskupov Slovenska ustanovený za prezidenta Slovenskej katolíckej charity. 4. augusta 2011 bol Svätým Otcom Benediktom XVI. vymenovaný za spišského diecézneho biskupa.
Jeho biskupským heslom boli slová: “Crux Christi perficiat nos” (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Po smrti otca biskupa Mons. Štefana Sečku Zbor konzultorov zvolil za spišského diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša, spišského pomocného biskupa, ktorý bude dočasne riadiť našu diecézu. Sprevádzajme ho svojimi modlitbami a modlime sa aj za voľbu nového diecézneho biskupa.