+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 405

V nedeľu 27.09.2020, sme si na svätej omši o 10:00 hod. pripomenuli 440. výročie prvej písomnej zmienky obce Brezovica. Ďakovali sme Pánu Bohu za všetky dobrodenia a osobitne za tých, ktorí sa pričinili o rozvoj obce.
Po svätej omši nasledovalo požehnanie hasičskej zbrojnice a hasičských áut Dobrovoľného hasičského zboru v Brezovici, ktorý vznikol v roku 1922. Po modlitbe požehnania pán starosta Marián Ujmiak odovzdal predsedovi DHZ Pavlovi Kanikovi kľúče od novej hasičskej zbrojnice.