+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 432

Vysluhovanie sviatosti birmovania, ktoré bolo v našej farnosti naplánované na 17. mája 2020, muselo byť pre pandémiu koronavírusu COVID-19 preložené na 6. septembra 2020. A tak sa sviatosť birmovania v našej farnosti vysluhovala presne po piatich rokoch.
Počas prázdnin birmovanci absolvovali skúšku zo základných modlitieb a právd viery, duchovnú obnovu a brigádu okolo kostola a fary. Na duchovnej obnove sme si s birmovancami pripomenuli, že Pán Ježiš prišiel na svet, aby nám zjavil tvár milosrdného Boha Otca. Zjavil nám, že Boh je Láska. Duch Svätý, ktorého birmovanci vo sviatosti birmovania prijali im bude pripomínať, že nie sme siroty, lebo máme milujúceho Boha Otca v nebi.
06.09.2020 v našej farnosti vysluhoval sviatosť birmovania pomocný diecézny biskup ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. a pobirmovaných bolo 55 birmovancov 9 ročníka ZŠ a 1-3 ročníka stredných škôl. V homílií nás otec biskup vyzval, aby sme pravdu hľadali, prijali a v pravde žili. Poukázal na to, že najmä mladí ľudia si často posielajú esemesky (SMS). Za touto skratkou môžeme vidieť výzvu k životu v službe (S), modlitbe (M) a spoločenstve (S).
Ďakujem animátorom, rodičom a všetkým, ktorí nám pri príprave na prijatie tejto sviatosti pomáhali.