+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 432

V nedeľu 09.08.2020 sme o 13:00 hod. slávili tradičnú svätú omšu pri kríži na vrchu Skorušina (1314 m n. m.). Slnečné počasie a krásna príroda umocnili celkovú atmosféru stretnutia veriacich i samotné slávenie svätej omše. Pán Boh zaplať všetkým organizátorom a rovnako aj všetkým pútnikom. Osobitne je potrebné poďakovať poľovníkom a ich pomocníkom, ktorí nezištne a pre všetkých prítomných navarili asi 250 litrov výborného guľášu. A tak sme zo Skorušiny odchádzali posilnení nielen na duši, ale aj na tele. Všetko na väčšiu slávu Božiu.