+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 802

Slávnosť Všetkých svätých je dôležitý sviatok pri ktorom si spomíname na tých, ktorí už získali veniec slávy. Oni majú byť naším vzorom na ceste do večnosti. Pamiatka na všetkých verných zosnulých ma byť duchovnou posilou pre duše, ktoré sú v stave očisťovania. Táto farnosť si to uvedomuje a preto aj dôstojne k tomu pristupuje. Chcem sa poďakovať mojím farníkom, ktorí splnili podmienky k získaniu odpustkov za duše v očistci. K sv. spovedi pristúpilo 440 penitentov. Dlhé rady na sv. prijímanie, modlitby na úmysel sv. otca, stav posväcujúcej milosti a návšteva cintorína je pre túto farnosť samozrejmosťou. Odpočinutie večné daj dušiam ó Pane a svetlo večné nech im svieti.