+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 865

Dňa 18.10.2013 sme si spoločne na sv. omši aj po nej spomenuli na tých, ktorí si už na dôchodku užívajú svoj zaslúžený odpočinok. Pán farár Verianus pripravil spolu s deťmi a detským spevokolom malú akadémiu na ktorej rozdal darčeky všetkým prítomným dôchodcom. Boli to obrázky, na ktorých bol sv. otec František a sv. František. Obidvaja držia v náruči bieleho holuba a k tomu bol pribalený malý ruženček s desiatimi zrniečkami, na ktoróm sa maju vyhradne modliť za toho kňaza, ktorý pôsobí momentálne vo farnosti Brezovica. Tieto darčeky kúpil  v bazilike sv. Františka keď bol na púti so svojimi veriacimi v Assisi. Dobrotivý a všemohúci Bože, sprevádzaj svojou nekonečnou láskou mojich veriacich, ktorí sa v pokročilom veku venujú svojím vnúčatám a pomáhajú im hľadať Teba nekonečne Dobro. Skrze Krista nášho Pána.