+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 933

V nedeľných oznamoch bola vyhlásená púť na Mariánsku horu do Levoče. Naši farníci mali celý týždeň čas na zapísanie sa k tejto púti. A veru prihlásil sa pekný počet veriacich, až 40 ľudí. Naša cesta začala o 10:45 hod. z našej farnosti autobusom, smerom na Levoču. Cestou v autobuse sme sa pomodlili radostný sv. ruženec a tiež modlitbu k sv. Krištofovi, patrónovi vodičov a cestujúcich. Počasie nám prialo, mali sme nádherný výhľad na Vysoké Tatry. Našou prvou zastávkou bola dedinka Nová Lesná, kde sme navštívili kostol Zvestovania Pána, ktorého správcom je kňaz vdp. Jozef Svitek. Ďalej sme pokračovali na Levočskú horu. Dorazili sme o 14:30 hod. a hneď 15 min. nato sme slávili sv. omšu k úcte Návštevy Panny Márie. Boli sme sv. omšou veľmi povzbudení. Po sv. omši sme ďalej cestovali do Ždiaru, konkrétne do Bachledovej doliny, kde sme následne vystúpili na chodník v korunách stromov. Mali sme pekný výhľad na naše slovenské hory. Prechádzka bola veľmi príjemná, počasie osviežujúce. Naspäť domov sme cestovali cez naše susedné Poľsko. V autobuse vládla príjemná atmosféra. Domov, do našej farnosti sme prišli pred 21 hod. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a na púť sa prihlásili. Iste sa by sa prihlásili aj viacerí, ale čas a práca v zamestnaní im to nedovolila. Levočská Panna Mária, oroduj za nás!