+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 782

Kde ho oslovil Boh: „František, oprav moju Cirkev.“
Odtiaľ sme sa presunuli do prímorského mesta Nettuno a navštívili sme baziliku Márie Goretti, ktorá sa nachádza pri pobreží Stredozemného mora a rodný dom Márie Goretti. Tu nás milo prekvapili rehoľné setry. Hoci už bolo neskoro večer a bolo zatvorené, ochotne otvorili bránu a umožnili nám navštíviť jej rodný dom, kde bola dobodaná svojim vrahom.
V stredu 2. októbra sme absolvovali audienciu u sv. Otca na Vatikánskom námestí. Bol to úžasný zážitok a duchovné posilnenie vidieť sv. Otca v skutočnosti, z ktorého vyžaruje charizma pokoja a pokory.
Spoznávanie Ríma pokračovalo obhliadkou Baziliky sv. Petra, ktorá stojí od čias prvých kresťanov s až k nebu sa vypínajúcou Michelangelovou kupolou, pápežských hrobiek a ďalších pútnických pamiatok Ríma ako Anjelský hrad, kde socha anjela na hradbách pripomína zázrak vypočutých modlitieb za ukončenie moru v Ríme, námestie umelcov Piaza Navona, Panteon z čias starého Ríma z roku 27 pred Kristom, ktorý je jediný neporušený pamätník klasickej architektúry na území Ríma a nádherná Fontána Di Trevi.
Naša pútnická cesta ďalší deň pokračovala návštevou Baziliky Panny Márie Snežnej, Baziliky sv. Pavla, najmladšou rímskou bazilikou, ktorá je postavená priamo nad hrobom sv. Pavla. Umiestnené sú v nej portréty všetkých pápežov, ktorí ukončili pontifikát na pápežskom stolci do dnešných čias.
Nasledujúcou vzácnou pamiatkou, ktorá bola cieľom našej pútnickej cesty je Bazilika sv. Klimenta. V jej podzemí sa nachádza hrobka sv. Cyrila. Tu sme sa duchovne spojili s našou farnosťou a modlitbou sme prosili o požehnanie našej farnosti. Pomodlili sme sa na úmysel a za sv. otca Františka, aby sme mohli získať plno mocné odpustky.
Obhliadli sme aj rímske Koloseum a poslednou zastávkou bola najstaršia - Lateránska Bazilika – matka všetkých kresťanov a kostolov. Našu púť sme ukončili modlitbami na Svätých schodoch.
Domov sme sa vrátili obohatení duchom a posilnení vo viere.
Veriaca z Brezovice.