+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 534

Na Veľkonočnú vigíliu sa udiala v našej obci veľká tragédia. Po liturgii vigílinej slávnosti zmŕtvychvstania Pána Ježiša, (v čase keď bola aj svätá omša za našich požiarnikov), vypukol požiar, ktorý zasiahol dva domy. Veľké plamene ohrozovali všetko, čo bolo v blízkom okolí. Škody boli rozsiahle, ale chlapom sa podarilo zachrániť to, čo sa zachrániť dalo. Hasili až do rána. Takže tieto dve rodiny mali najhoršie Veľkonočné sviatky ako si možno prestaviť. Farnosť im vyšla v ústrety a to aj vďaka na podnet pána Matušku, ktorý navrhol spôsob pomoci. S pastoračnou radou sme sa dohodli akým spôsobom to urobíme. Členovia pastoračnej rady sa zhodli na finančnej podpore formou príspevkov od veriacich počas celého týždňa. Veriaci boli veľmi štedrí a humanitárne solidárni. Vyzbieralo sa pre tieto postihnuté rodiny 4.865,-€. Z toho 7x100,-€, 36x50,-€, 69x20,-€, 79x10,-€, 33x5,-€, 10x2,-€, 9x1,-€, 2X0,50,-€. Zvyšok do 5.000,-€ doložil Farský úrad. Po obidvoch svätých omšiach všetky peniaze prepočítali Milan Lužbeťák, Peter Ujmiak, Ján Ujmiak. Dozoroval aj pán Paríža. Peniažky, z môjho rozhodnutia sa bez mojej prítomnosti, na základe svedomia, rozdelili týmto dvom rodinám členovia pastoračnej rady. Zavolali si požiarom postihnuté rodiny do sákrestie a tam na základe dialógu a po uvážení rozdelili čiastku na polovicu. Každá rodina dostala teda rovnakú čiastku 2.500,-€. Touto cestou sa ešte raz chcem poďakovať všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli týmto poškodeným rodinám. Vďaka patrí hasičom, chlapom, ale aj ženám, ktoré boli ochotné obsluhovať hasičov a chlapov pri hasení. Ďalej vďaka patrí tým, ktorí finančne prispeli priamo, alebo nepriamo materiálne raneným rodinám.