+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 708

S hlbokým zármutkom oznamujeme veriacim farnosti, že dňa 30. 4. 2019 nás vo večerných hodinách za tragických okolnosti predišiel do večnosti syn, vnuk, brat, bratranec, spolužiak (†) Oliver  Hajdúk. Posledná rozlúčka so zosnulým bude v nedeľu o 14:00 hod. v rímskokatolíckom kostole sv. Cyrila a Metoda v Brezovici. Odpočinutie večné daj mu Pane!