+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 554

V nedeľných farských oznamoch, 21. apríla, som navrhol veriacim farnosti ísť na púť do diecéznej svätyne Božieho milosrdenstva do Smižian. Keďže pre nás kňazov je náročné byť na slávnosti v nedeľných dopoludňajších hodinách, rozhodol som sa, že aj naša farnosť pôjde na túto púť, aspoň na polnočnú svätú omšu. Pri vchode do kostola sme dali papier, na ktorý sa mali zapísať tí, ktorí túto púť do Smižian chcú absolvovať. Potešilo ma keď sa prihlásilo štyridsať ľudí. O pol deviatej večer sme vyrazili autobusom spred kostola sv. Cyrila a Metoda. Cestou sme sa pomodlili sv. ruženec a ešte sme stihli adorovať pred Najsvätejšou Sviatosťou Oltárnou, ktorá bola pred svätou omšou. Niektorí pristúpili v kostole aj k svätej spovedi. O pol noci sa začala slávnostná bohoslužba k Božiemu milosrdenstvu, ktorú celebroval mons. PhDr. Marek Forgáč, PhD., pomocný biskup košickej arcidiecézy. Mal nádhernú homíliu, ktorou vyjadril vzťah cez privlastňovacie zámeno vysloveným sv. Tomášom „Pán môj a Boh môj“ pred spoločenstvom ostatných apoštolov, v aplikácii na spoločenstva v dnešnej dobe. Po svätej omši sme nastúpili do autobusu a nad ránom, o pol štvrtej, sme boli doma. Chcem sa poďakovať mojim veriacim za túto peknú účasť a odhodlanosť putovať do tejto našej diecéznej svätyne, ktorú nám zvlášť úctu k nej pripomína aj náš spišský diecézny otec biskup Štefan. Ďalej sa chcem poďakovať aj pánovi vodičovi Petrovi Dilongovi z Trstenej, ktorý nám vyšiel v ústrety a dal nám k dispozícií autobus. Matka milosrdenstva, oroduj za nás!