+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 313

V nedeľných farských oznamoch som na budúcu sobotu, na 13. 4. 2019, vyhlásil farskú brigádu. Nevedel som aké bude počasie a preto som veriacim povedal, že o aktuálnosti brigády ich ešte budem informovať počas týždňa. V piatok bolo hrozné a studené počasie a na sobotu hlásili trocha umiernené. Riskol som to a v piatok po detskej svätej omši som brigádu potvrdil. Potešilo ma keď po rannej svätej omši prišli na brigádu ženy aj chlapi v peknom počte. Ženičky poupratovali kostol z vnútra, poumývali všetky okná z von i zvnútra, pozametali asfaltovú cestu okolo kostola, počistili a pozametali kamennú dlažbu vo dvore kostolnej záhrady. Chlapi riskovali nebezpečnú výmenu reflektora, ktorý sa nachádza v sanktuáriu, nad hlavou kňaza a je v neprístupnom vysokom ukotvení. Samozrejme po namáhavej brigáde si brigádnici zaslúžia aj občerstvenie, ktoré im pripravil farský úrad za milú službu farnosti. Som rád a teším ma aktivita veriacich. Vedia, že to čím prispejú svojou službou, je v prvom rade na oslavu Boha a spásu človeka. Ženičky – brigádničky a chlapi – brigádnici, vďaka za Vašu službu.