+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 352

Pred dvoma mesiacmi ma oslovil Pán Ľubomír Lužbeťák, že ma v myšlienke reálnu víziu usporiadať Vianočný koncert v našom farskom kostole. Predložil mi podmienky za akých sa má uskutočniť a zrealizovať táto myšlienka. Chce na toto vystúpenie pozvať rodákov so sláčikovým orchestrom  rodinu Benických, ďalej kolegov folklórneho a speváckeho zboru z Terchovej rod. Bobáňových a s nimi spojených členov Liptova a Kysúc. Dal mi návrh termínu a programu. Ja som s tým súhlasil. Rád spolupracujem s ľuďmi, ktorí svoj projekt s farnosťou dovedú do úspešného  konca. To, že vystúpenie bolo naozaj úspešné, je dôkazom „natrieskaného“ kostola svätého Cyrila a Metoda v našej farnosti. Toto dielo si prišlo pozrieť aj mnoho veriacich zo susedných farnosti ako napr. z Liesku, Trstenej, Nižnej, Tvrdošína. Na záver mi pán Ľubomír Lužbeťák dal slovo, aby som sa vyjadril k tomuto umeleckému dielu. Osobne som bol dojatý. Nevnímal som ako rýchlo bežal čas. Ja som sa im zo srdca poďakoval, poprial všetko dobre do nového roku a utvrdil ich v tom, že majú dvere otvorene do našej farnosti aj pri ďalšom novom projekte a spolupráci s farnosťou.