+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 285

Aj tohto roku dostali naši ôsmaci úlohu, ktorú zvládli. Pripraviť akadémiu, teda Jasličkovú pobožnosť. Dva mesiace pred tým, ako prídu najkrajšie sviatky Vianoc, zadám ôsmemu ročníku úlohu – pripravte jasličkovú pobožnosť. Oni mi prinesú návrhy, ktoré si nájdu na internete, alebo z vlastnej tvorby. Ja si to preštudujem, upravím a schválim. Oni si to tiež ešte zopár krát preštudujú, s tým sa stotožnia, pripravia si choreografiu a celú jasličkovú akadémiu odprezentujú v deň Narodenia Pána. „Jasličková" je vždy 25. 12. Chcem sa im poďakovať za prípravu a splnenie zadanej úlohy. Po Jasličkovej akadémii som deťom, ktoré chodili na rorátne sväté omše, pod kostolom v pastoračnej miestnosti pri vianočnom stromčeku rozdal darčeky, ktoré si iste zaslúžili.