+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 342

Aj tohto roku sa farníci so svojim duchovným otcom zjednotili pri spoločnom predvianočnom pohostení. Kňaz je väčšinou sám počas vianočných sviatkov a preto mu dobre padne, keď sa aspoň bezprostredne pred Vianocami stretne so svojou farskou rodinou. Veriaci prijali výzvu a pozvanie pána farára a prišli na predvianočnú kapustnicu a varené víno. Pred štyrmi rokmi nás bolo sto dvadsať, pred troma rokmi sto, pred rokom okolo deväťdesiat. Tentokrát pozvanie prijalo stopäťdesiat veriacich mojej farnosti. Chcem im zo srdca poďakovať, že ma prišli potešiť, hoci som vedel, že doma majú plne ruky práce s predvianočnými prípravami.