+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 317

Na podnet našich organistov som s pomocou pána kostolníka oslovil výrobcov, konštruktérov a dodávateľov zákazky nášho organa. Organisti ma upozornili na nedostatky a chyby ktoré sa vyskytli pri hraní na organe. Uvažovali sme koho oslovíme. Rozhodli sme sa nadviazať kontakt priamo s výrobcom pánom Žloutekom a jeho spoločnosťou. Dohodli sme sa na termíne a v daný deň prišli na kontrolu a opravu tohto kráľovského nástroja. Pán Žloutek prišiel so svojim synom. V minulosti som ich privítal asi pred ôsmimi rokmi, keď k nám prišli si ich dielo prekontrolovať. Nedostatky odstránili a organ riadne prekontrolovali. Dohodli sme sa na opätovnom stretnutí o pol roka, kedy k nám prídu organ naladiť. Po tom ich pani kostolníčka pozvala k sebe na obed. Ja som sa im poďakoval a zaplatil som požadovanú sumu. Bolo mi cťou stretnúť sa opäť s ľuďmi, ktorých dielo doposiaľ používame pri liturgickom slávení.