+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 452

Už po dvanásty krát od mojej pastorácie v Brezovici sme započali sériu adventných, rorátnych svätých omší. Prv keď som prišiel do farnosti a začali sme skoro ráno pravidelne o 6:00 hod. sláviť svätú omšu, do kostola prišlo a na roráty chodilo okolo 120 detí. Nakúpil som im každému lampáše a s nimi chodili do kostola. Vždy bola aj vysoká účasť dospelých. V tento rok je detí už pomenej, ale dospelých veriacich je vždy dosť. Pravidelne v tohtoročné roráty chodí ráno na sväté omše okolo 50 – 60 detí. S dospelými je nás v kostole okolo dvesto. Som Pánu Bohu vďačný za týchto veriacich. Hoci originál rorátne sväté omše trvajú od prvej adventnej nedele do 16. 12. a sú k úcte k Panne Márii, my ich máme až do 24.12. Samozrejme od 17.12. už nie sú k Panne Márii, ale zo spomienok a zo dňa. Deti si zbierajú body a tak sa potom podľa počtu svätých omší môžu tešiť na vianočný darček. Samozrejme tak, ako každý rok, majú deti pod kostolom v jedálni raňajky, ktoré sponzoruje farský úrad a pripravia ich šikovné ženičky – pomocníčky. Nech Všemohúci Pán Boh požehnáva tieto deti a veriacich, ktorí si aj takýmto spôsobom uctili Nebeskú Matku Pannu Máriu.