+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 624

Už skôr ma v Nemecku upútal trailer na celovečerný vianočný film Weihnachten und Co. (Vianoce a spol.). Bol o Mikulášovi, ktorému záležalo na deťoch a na svojich škriatkoch, ktorí vyrábali deťom darčeky. Celkom sa mi zapáčil a pred Vianocami tento film mal premiéru v trstenskom kine. Napadlo mi, že by som mohol pozvať rodičov s ich deťmi a plus ešte nejaké iné deti našej farnosti. Oslovil som spomínaných rodičov s deťmi a ešte ďalšie decká. Kúpil som im lístok a šli sme na filmové predstavenie. Bolo nás dvadsať päť. Deťom sa film páčil a ja som mal z toho radosť. Je milé vidieť deti s rozžiarenými očkami.