+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 465

V sobotu, 8. 12. 2018, pred prvou rannou svätou omšou o 8:00 hod. prišla za mnou do sakristie pani Mária Kovalíková. Položila mi otázku rovno na telo. Či viem, že dnes je od 12:00 – 13:00 hod. otvorené nebo. Keď ma o tejto skutočnosti poinformovala, požiadala ma aby som po svätej omši vyhlásil, že dnes sa budeme modliť celú hodinu predpísané modlitby. Ostal som v rozpakoch, ale na jej prianie som na obidvoch svätých omšiach vyhlásil tento oznam. Po druhej svätej omši som sa rýchlo naobedoval a utekal som do kostola na tie jej modlitby. S úzkou dušičkou či niekto príde do kostola na oznámenú hodinu som aj ja vošiel do kostola. Myslel som si, že tam budem s ňou sám. Na moje prekvapenie prišlo okolo šesťdesiat veriacich. Videl som ich vrúcnu zbožnosť. Povzbudili ma a samozrejme aj potešili. Pomodlili sme sa svätý ruženec, potom ruženec predpísaný na tento sviatok Panne Márii - Rosa Mystica. Ďalej sme sa pomodlili Korunku k Božiemu Milosrdenstvu a udelil som každému veriacemu, ktorý prišiel na túto hodinu milosrdenstva do kostola individuálne, slávnostné eucharistické požehnanie. Bol to nielen pre mňa, ale pre všetkých na týchto modlitbách zúčastnených veriacich obrovský zážitok. https://gloria.tv/article/7ZzC3pa6tniPBSNNMvhNmZjjf.