+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 296

Nakoľko naša farnosť prežívala 25. výročie posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda, ešte v tomto jubilejnom roku ma oslovil brat, františkán páter Peter, že ma na krátku chvíľu zapožičaný relikviár sv. Cyrila. Ponúkol sa mi, že nám ho môže zapožičať aspoň na dva dni. V stredu prišiel medzi nás na rorátnu sv. omšu a porozprával nám niečo o tomto svätcovi. Relikviár nám zanechal k jeho ucteniu. Asi týždeň pred tým ma oslovila pani riaditeľka, či by bolo možné mať na Mikuláša 6. 12. 2018 sv. omšu pre všetky ročníky našej školy. Ja som súhlasil. Padlo mi to vhod k ucteniu si aj relikviára sv. Cyrila. Pán Boh to tak nádherne zariadil. Tak ako si celá naša škola uctila relikviár sv. Martina, tak si uctila aj relikviár sv. Cyrila a to v jubilejnom roku nášho kostola. K ucteniu si pozostatkov svätca počas celého dňa prišiel aj veľký počet veriacich našej farnosti.