+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 364

Každoročné slávenie sviatku sv. Mikuláša prináša deťom našej farnosti radosť, šťastie a úsmev na detskej tvári. Vo fotogalérii z minulého roku si môžeme všimnúť, že vlani to bolo troška iné, vlani napadol sneh troška skôr a tak prišiel Mikuláš k farskej budove na krásnych saniach a tam nám niečo o sebe porozprával a rozdal darčeky. Keďže tohto roku ešte do sviatku sv. Mikuláša sneh nenapadol, prišiel do kostola po svätej omši, kde ho už detičky s radosťou čakali. Niektoré detičky boli na rukách svojich rodičov, niektoré pobehovali po kostole a niektoré ho s úžasom netrpezlivo očakávali. Do kostola za zhasnutého svetla a so zažatými lampášmi z rorátnych svätých omší v rukách, prišiel Mikuláš medzi nás spolu s anjelmi a čertmi. Opäť niečo o sebe porozprával, deti mu zarecitovali básničku, zaspievali a on im zato rozdal sladkosti zabalené v mikulášskom balíčku. Asi sto štyridsiatim deťom urobil veľkú radosť. Poznačil deti na čelo znakom kríža a potom sa s nimi rozlúčil. Chcem sa touto cestou poďakovať pani vedúcej Jendráškovej za sponzorskú pomoc a obetavosť. Svätý Mikuláš, oroduj za nás!