+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 458

Ako tradične, vždy pred Veľkým pôstom a Adventným časom, máva naša farnosť diskotéku pod kostolom v pastoračnej miestnosti. V nedeľných oznamoch som všetky deti farnosti informoval o tejto zábave. Ohlásil som sv. omšu na piatok o 16:00 hod. Na svätú omšu prišlo okolo šesťdesiat detí, ktoré mali záujem zabaviť sa s pánom farárom. Po svätej omši sme šli do pastoračnej miestnosti, kde sme sa pomodlili svätý ruženec a po ňom začala spomínaná diskotéka. S dospelými rodičmi a členmi pastoračnej radi nás bolo okolo sedemdesiat. Bolo prichystané pohostenie. Ktoré mali na starosti taktiež ženičky z pastoračnej rady. Dávid nám bol skvelým diskdžokejom. Pomáhala mu Evka. Na príprave sa podieľali aj Anna Mária, Petra, Nikolka a Barborka. Bol to opäť skvelý zážitok. Vytancovali sme sa dosýta. S dospelými sme si dali dúšok vianočného nápoja „Gluhwein.“ Miestnosť bola vyzdobená ako sa na katarínsku zábavu patrí. Tešíme sa na ďalšie stretnutie.