+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 429

Opäť sme začali nový ročník cyklu vybíjanej v telocvični našej školy. Už po desiaty rok sa počas školského roka budem s našimi deťmi stretávať na neprofesionálnej úrovni hry vybíjanej. Túto aktivitu som prijal opäť bez nároku na odmenu. Poprosil som pani riaditeľku o túto možnosť využitia telocvične, podpísali sme zmluvu a dohoda platí. Presvedčili ma k tomuto kroku deti, ktoré sa neustále pýtali kedy začne vybíjaná. Dočkali sa. Na prvom stretnutí nás bolo štrnásť a bolo to optimálne. Zahrali sme si dva zápasy a šli sme do kostola na sv. omšu. Samozrejme sa tešíme na ďalšie stretnutie.