+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 403

Dňa 17. 11. 2018 sme si v rámci našej diecézy na Spišskej Kapitule spomenuli na výročný deň otca biskupa Jána Vojtaššáka (14. 11. 1877). Každý rok chodí naša farnosť na túto milú výročnú spomienku otca biskupa Jána. Tohtoročná slávnosť bola vo sviatočnú sobotu pracovného pokoja. Svätú omšu slúžil sídelný diecézny otec biskup Štefan. Slávnostným kazateľom bol HELic. Dušan Kolenčík, kancelár Trnavského Arcibiskupstva. Na slávnosti sa zúčastnilo cez päťdesiat kňazov. Slávnosť bola vysielaná náboženskou rozhlasovou stanicou Lumen. Na konci svätej omše otec biskup predniesol prehlásenie o pokračovaní procesu blahorečenia božieho služobníka biskupa Jána Vojtaššáka. Pane daj, aby sme ho mohli uctievať na oltároch celej Cirkvi.