+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 603

Dňa 5.11. t.j. v pondelok sme sa kňazi oravských dekanátov opäť stretli na spoločných kňazských rekolekciách v pastoračnom centre na Ústi. Rekolekcie mal viesť náš sídelný otec biskup Štefan, ale musel súrne odcestovať – ako nám to povedal jeho zastupujúci vikár Mons. Anton Tirol – do Ríma na Kongregáciu pre kauzy svätých ohľadom blahorečenia božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka. Svätú omšu viedol pán vikár a po svätej omši sme mali prednášku biskupského vikára pre katechézu a katolícke školstvo ThDr. Viktora Pardela, PhD. Ten nám prednášal okrem iného aj o zbierke zákonov č. 245 z roku 2008. Veľa kňazov totiž nepozná svoje práva a povinnosti vyplývajúce z toho zákona pre výučbu náboženstva. Zvlášť sa jedná o § 15 so všetkými šiestimi bodmi. Potom nám vykreslil ciele výučby a charakterizoval podstatu pravidiel aplikovanú do vyučovacej hodiny náboženstva. Nasledovala diskusia, aktuality a záverečné požehnanie. Kňazi sa potom rozišli do svojich farnosti.