+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 571

Naša farnosť sa tak, ako každý rok, modlila spoločný liturgický svätý ruženec. Od samotnej kňazskej vysviacky som sa vždy v tento mesiac modlil liturgickým spôsobom svätý ruženec s veriacimi farnosti, tak som to urobil aj tento mesiac. Priznám sa, že tri krát som ho vynechal a to v utorok, pondelok a utorok. Bolo to kvôli spovedaniu pred sviatkom Všetkými svätými. Mrzí ma to, ale na druhej strane ma potešilo, že sviatosť zmierenia pred dušičkami prijalo vyše štyristo veriacich. Spovedal som pondelok až streda od 15:00 – 18:00 hod. a potom po svätej omši od 18:45 – 20:30 hod. Vrátim sa však k mariánskemu mesiacu. Do tohto svätého ruženca som zapájal žiakov celej našej školy, kostolníkov, členov Pastoračnej rady a spevákov nášho detského zboru. V poslednú nedeľu, ako už bolo spomenuté v predchádzajúcom článku, som zapojil do tejto mariánskej modlitby našich dôchodcov. Chcem sa všetkým poďakovať za aktívny a duchovný prístup k tejto modlitbe a úctivý postoj k ľudovej zbožnosti. Sv. Mária matka Božia, oroduj za nás!