+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 413

Na túto nádhernú, poslednú, slnečnú, októbrovú nedeľu som naplánoval stretnutie so starými ľuďmi a dôchodcami našej farnosti. Naša farnosť chcela prejaviť úctu a vďaku za lásku, ktorou nás zahŕňajú. V nedeľných oznamoch som si ich pozval na októbrový svätý ruženec, Korunku Božieho milosrdenstva, požehnanie so Sviatosťou a duchovný program s odovzdaním úprimnej vďaky v podobe červenej ruže. Stretnutie nás obohatilo duchovným zážitkom. Po modlitbách, ktoré obetovali na spoločnom úmysle za svoje deti im zahrali na husliach štvrtáci Jakub Hajdúk a Emka Maťusová „Celá krásna si Mária.“ Potom sme ešte skrze foto vizualizáciou na projektore pospomínali na predošlé ročníky sviatku úcty k starším. So slzami v očiach sme pospomínali na tých, ktorí boli na daných fotkách a už nás predišli do večnosti. Po hodine a pol sme sa po kňazskom požehnaní rozišli do svojich domovou.