+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 405

Telefonicky, asi mesiac pred duchovným stretnutím, sa farnosť skontaktovala so sestričkami vincentkami, ktoré majú na starosti aj naše štyri kaplnky a potvrdila pozvanie týchto sestier Gemmy a Renáty do našej farnosti. Prostredníctvom členky pastoračnej rady pani Ivetky Škuláňovej sme našli vhodný termín na stretnutie so sestričkami, pri ktorom nám oni opäť zvýraznili a ozrejmili podstatu Zázračnej medaily a kaplnky Bez hriechu Počatej Panny Márie. Sestričky opätovne prišli na toto naše pozvanie a porozprávali nám rôzne svedectvá pochádzajúce zo Zázračnej medaily. Darovali nám rôzne knihy a devocionálie, ktoré si mohli veriaci rozobrať. Na stretnutí sa zúčastnili niektorí členovia tých domov, ktorých kaplnky navštevujú. V peknom počte sme sa na tomto duchovnom podujatí a zážitku zúčastnili. Sestričky ostali na svätej omši a potom odišli domov. Chcem sa poďakovať pani Ivete za pripravené pohostenie pre tieto sestričky u nej doma. Bez hriechu počatá Panna Mária oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!