+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 442

Minulého roku som poprosil pani riaditeľku o uvoľnenie žiakov piateho až deviateho ročníka z vyučovania na svätý ruženec do kostola na deviatu hodinu. Bolo vtedy viac prízvukované na deviatu hodinu. Vo štvrtok 18.10.2018 toho roku som zachytil iba deň kedy sa Milión deti modlí svätý ruženec. Nebola dôrazne stanovená hodina. Preto som poprosil ôsmakov a deviatakov aby oslovili aj iné deti v škole a prišli vo štvrtok ráno o pol siedmej do kostola sa spoločne pomodliť ruženec. Bol som zarmútený, že svätý ruženec sa prišlo pomodliť ráno o pol siedmej len osem detí. A to Lenka Barišová, Natália Hucíková, Viktória Povalová, Andrejka Havrilová, Sára Holosová, Natália Rejdová, Vivien Rejdová a Patrik Hajdúk, za čo im chcem zo srdca poďakovať. Samozrejme dospelých veriacich bolo v kostole na svätom ruženci dostatok čo ma potešilo. Nech táto akcia prispeje vytúženému mieru vo svete. (Ilustračné foto.)