+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 627

V nedeľných oznamoch som mesiac dopredu vyhlásil púť k blahorečeniu Anky Kolesárovej do Košíc. Na púť sa z našej farnosti nikto neprihlásil. Preto však som hľadal náhradné riešenie, byť aspoň duchovne spojený s našimi otcami biskupmi a tými, ktorí obetovali zo svojho času a z celého Slovenská prišli na toto miesto blahorečenia, na košický štadión. Bolo jasné, že veriaci budú chcieť zbierať v tento deň zemiaky, ale poprosil som ich, aby sa sústredili na proces slávenia blahorečenia. Potešilo ma, keď po dedine bolo ticho, nebehali žiadne traktory a v tichosti slávili tento deň aj vo svojich príbytkoch. Bolo to úžasné, keď o 10:00 hod. po fatimskom sv. ruženci sme slávili sv. omšu v peknom počte. V kostole nás na spoločnom úmysle zjednotenými s pútnikmi v Košiciach bolo okolo 200 veriacich. Chcem sa im touto cestou srdečne poďakovať. Nakoniec som sa dozvedel, že predsa dve farníčky boli na tejto púti. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás!