+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 559

Už pred rokom som sa rozhodol kaplnku Panny Márie v Teplici dať zrekonštruovať. Každý deň počas svätého ruženca som sa pri nej na tri minúty zastavil a pomodlil jeden desiatok ruženca. Tuho som uvažoval koho na túto prácu oslovím. Oslovil som pána Petra Jendraška, ktorý nám už v minulosti pomohol pri chodníku kaplnky Božieho hrobu a pri skrášlení podlahy okolo hrobu pána dekana Martina Hrbču. Ponuku na rekonštrukčné práce prijal a pustil sa do práce. Kaplnka bola obnovená a dokončená v deň našej slávnosti k 25. výročiu posviacky kostola sv. Cyrila a Metoda 8.7.2018. Vtedy, ako som už spomínal, pozvanie k slávnosti jubilea prijal pomocný krakovský biskup mons. Dr. Ján Szkodoň. Po svätej omši sme s pastoračnou radou prišli ku kaplnke a otec biskup ju posvätil. Spomenul si, že na tomto mieste pri prameni bol ako kňaz pred tridsiatimi rokmi. Potom sa z prameňa napil sviežej vody. Kovaná ohrádka okolo tejto Mariánskej kaplnky bola osadená o mesiac neskôr 22.9.2018 Do pozornosti preto dávam obnovenú kaplnku k modlitbám a pri prechádzkach okolo nej aj k nábožným povzdychom. Teší ma, že farnosť so svojimi veriacimi opäť pomohla k udržaniu a zachovávaniu farského majetku. Touto cestou sa chcem poďakovať pánovi Jendráškovi a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli na skrášlení tejto kaplnky.