+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 426

Ako už býva zvykom, každý rok aj naša farnosť putuje do Trstenej na slávnosť Škapuliarskej Panny Márie. Svätú omšu s nedeľnou platnosťou som stanovil na sobotu večer o 18:00 hod a druhú v nedeľu ráno o 8:00 hod. Bol som prekvapený, že na obidvoch svätých omšiach bolo veľa ľudí a preto som pri sv. omšiach pripomenul veriacim dnešnú slávnosť v Trstenej. Bol som rozčarovaný, že všetci boli v kostole a do Trstenej nebude mať kto ísť. Slávnostnú svätú omšu viac-menej ako obvykle celebroval náš sídelný otec biskup mons. ThDr. Štefan Sečka, PhD. No potešilo ma, keď som videl opäť aj tých veriacich ktorí boli u mňa doma na svätej omši. Po slávnostnej svätej omši sa uskutočnil slávnostný sprievod do kostola sv. Martina. Tam otec biskup Štefan všetkým veriacim udelil záverečné požehnanie s Prevelebnou Sviatosťou Oltárnou.