+ 421 43 539 20 80  
fara.brezovica@orava.sk

Rímsko-kat. farský úrad Sv. Cyrila a Metoda 402
........... 028 01 Brezovica

Návštevy: 417

V ten deň som mal ešte jednu akciu s miništrantmi. Spoločne sme sa vybrali na film o Fatimskom posolstve. Farský úrad Trstená a farnosť Brezovica spolu s okolitými farnosťami sme mali možnosť vidieť tento povzbudzujúci film o posolstve Fatimskej Panny Márie. V kine na počudovanie nás bolo málo. Keď som sa v kultúrnom dome pýtal, kde sa dajú kúpiť lístky, bolo mi povedané, že vstupné bude dobrovoľné a keď prídeme zavčasu, miesto sa nám ujde. Bál som sa, že bude kino obsadené a preto som s miništrantmi do kina prišiel čo najskôr. Nemusel som. Kino bolo vyťažené asi tak na štyridsať percent. Bol som prekvapený, že dnes ľudia skoro o nič duchovné nemajú záujem. Aspoň že som tam mal svojich miništrantov.